Terapia uzależnień Katowice

To dawka czyni truciznę. Doskonale zdają sobie z tego sprawę osoby, których dotyka problem uzależnienia: nie tylko od substancji, ale również od czynności i zachowań.

Pomoc wykwalifikowanych specjalistów w ramach terapii uzależnień w Katowicach oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Kobieta na terapii uzależnień w Katowicach

Psychoterapia uzależnień w Katowicach: na czym polega?

Terapia uzależnień to specjalistyczna metoda leczenia, której celem jest stopniowe osiąganie poprawy zdrowia, dobrego samopoczucia i równowagi psychicznej. Pomoc terapeutyczna jest niezbędna w przypadku powstałych zaburzeń psychicznych – uzależnień czynnościowych oraz od substancji psychoaktywnych (chemicznych).

Psychoterapia uzależnień w Katowicach może być prowadzona indywidualnie lub grupowo. Specjaliści Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferują również wsparcie terapeutyczne dla rodzin i osób współuzależnionych, terapię par oraz sesje coachingowe.

Co to jest uzależnienie?

Uzależnienie jest chorobą rozpatrywaną w kontekście medycznym. Cechuje się stanem fizycznej, psychicznej lub psychologicznej zależności od substancji bądź czynności w celu uzyskania / podtrzymania efektów działania lub uniknięcia objawów odstawienia (abstynencji). To stały lub czasowy przymus spożywania środka (substancji chemicznej) lub wykonywania określonych czynności.

Wymykające się spod kontroli zachowanie człowieka skutecznie uniemożliwia normalne funkcjonowanie, jest przyczyną podejmowania się ryzykownych działań, a także źródłem konfliktów interpersonalnych i społecznych.

Metody leczenia uzależnień

Istnieją różne metody i techniki psychoterapeutyczne w leczeniu uzależnień. Doświadczeni terapeuci pracujący z osobami uzależnionymi wiedzą, że we współpracy z Pacjentami oddziaływanie terapeutyczne musi odpowiadać na konkretne potrzeby, jednocześnie dbając o osiąganie zamierzonych celów (w tym najważniejszego – zatrzymania postępu choroby i życia bez nałogu).

W psychoterapii uzależnień w Katowicach można wyróżnić nurty:

 • terapii psychodynamicznej;
 • terapii poznawczo-behawioralnej (CBT);
 • terapii systemowej;
 • terapii humanistycznej;
 • terapii psychoanalitycznej;
 • terapii Gestalt;
 • psychologii zorientowanej na proces;
 • terapii ericksonowskiej;
 • terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach (TSR).

Program terapii uzależnień w Katowicach realizowany jest również poprzez udział pacjentów w psychoterapii grupowej. Spotkania z innymi osobami w grupie wymagają od terapeuty zastosowania odpowiednich technik w stosunku do Pacjenta zbiorowego.

Terapia w grupie: zalety

Podczas sesji grupowych rodzą się terapeutyczne interakcje między jej członkami. Potencjał drzemiący w leczeniu zbiorowym sprawia, że ta forma oddziaływania jest szczególnie zalecana osobom uzależnionym od substancji psychoaktywnych, hazardu, jedzenia czy gier komputerowych.

Grupa odniesienia (osoby przebywające na terapii grupowej) pozwala jej członkom identyfikować i korygować mechanizmy obronne wykształcone pod wpływem nałogu. Zauważa się, że ten rodzaj terapii przynosi znaczne efekty w procesie leczenia. Grupowa terapia uzależnień być z powodzeniem stosowana naprzemiennie z terapią indywidualną.

Cele grupowej terapii uzależnień w Katowicach to:

 • określenie i zmodyfikowanie systemu wartości;
 • odkrycie lub wzmocnienie istniejących zasobów;
 • kształtowanie umiejętności poznawczych;
 • uzyskanie większej pewność siebie;
 • przepracowanie trudności uniemożliwiających prawidłowe funkcjonowanie w życiu bez nałogu.

Jak prowadzona jest psychoterapia grupowa w Katowicach?

Podczas spotkań terapeuci stosują różne metody i techniki wspomagające leczenie uzależnień — w tym m.in.:

 • trening funkcji poznawczych;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • ćwiczenia uważności;
 • naukę pozytywnego myślenia;
 • zajęcia integracyjne;
 • psychodramy
 • społeczność terapeutyczną;
 • gry;
 • terapię muzyką;
 • analizę projekcyjną zajęć arteterapeutycznych;

i wiele innych.

Dlaczego warto?

Główne korzyści płynące z udziału w psychoterapii uzależnień to:

 • uwolnienie pacjenta od tych trudności – problemów związanych z nadużywaniem substancji chemicznych oraz uzależnień czynnościowych;
 • możliwość powrotu Pacjenta do aktywności społecznej, w tym czynności zaburzonych pod wpływem uzależnienia;
 • zminimalizowanie lub usunięcie zaburzeń związanych z przeżywaniem i sposobem zachowywania (odreagowywania);
 • usunięcie bezpośrednich przyczyn powstania choroby;
 • rozwój i integracja osobowości pacjenta;
 • reedukacja nawyków i umiejętności zastępujących zachowania nałogowe, dysfunkcyjne;
 • resocjalizacja;
 • reorganizacja środowiska;
 • restrukturyzacja poznawcza.

Leczenie uzależnień w Katowicach: przebieg

Alkoholizm, narkomania, pracoholizm czy siecioholizm – bez względu na to, w jakim obszarze pogłębia się uzależnienie, nałóg to choroba biopsychospołeczna. Pod względem zachowania, cechuje się przymusem używania, a w sferze psychologicznej rozwija się obsesja. Jednocześnie osoba uzależniona traci kontrolę nad sobą, nałogiem i swoim zachowaniem, co zwiększa ryzyko nawrotu po okresie czasowego odstawienia.

Terapia uzależnień przebiega etapowo. Punktem zwrotnym w osiągnięciu zmiany i podjęcia leczenia w ośrodku jest uświadomienie osobie uzależnionej, że jego nawyki są niezdrowe, w związku z czym potrzebuje specjalistycznego leczenia i profesjonalnej terapii.

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Katowicach oferuje pomoc i wsparcie osobom uzależnionym i współuzależnionym – bliskim z otoczenia pacjenta (rodzina, partnerzy, dzieci).

Leczenie terapeutyczne w przypadku uzależnienia polega m.in. na:

 • przeanalizowaniu sytuacji pacjenta i zdiagnozowaniu problemu;
 • detoksykacji – odtruwaniu organizmu;
 • objęciu pacjenta opieką terapeutyczną:
  - terapia podstawowa w oparciu o program indywidualny (psychoterapia indywidualna);
  - terapia rozszerzona, w tym spotkania grupowe lub łączone sesje terapeutyczne (indywidualne i grupowe);
  - terapia utrwalająca (ambulatoryjna);
 • leczeniu farmakologicznym.

Leczenie osoby uzależnionej w katowickiej placówce MindHealth skupia się na osiągnięciu głównych założeń, w tym:

 • zachowania abstynencji przez pacjenta;
 • psychoedukacji – nauka nowych/innych mechanizmów radzenia sobie z problemami;
 • życia bez nałogu.

Uzależnienie – sygnały ostrzegawcze

Osoby z najbliższego otoczenia mogą zorientować się stosunkowo późno o istnieniu nałogu u partnera, członka rodziny czy osoby zaprzyjaźnionej. Nierzadko może to być dla nich szok, jeśli problem uzależnienia nie był widoczny np. w przypadku nadmiernie spożywanego alkoholu.
Sygnałami ostrzegawczymi wskazującymi na uzależnienie np. od alkoholu czy narkotyków są m.in.:

 • zmiana stylu i trybu życia, otoczenia, znajomych;
 • zmiana zachowania (np. posługiwanie się slangiem, chwiejność emocjonalna);
 • zmiana wyglądu (np. stylu ubierania się, zaniedbywanie higieny);
 • zamknięcie się w sobie;
 • brak rozmów i dotychczasowego kontaktu z rodziną, przyjaciółmi;
 • zaniedbywanie obowiązków rodzinnych, zawodowych;
 • brak zainteresowania dotychczasowymi sprawami w życiu prywatnym;
 • zmiana nawyków żywieniowych, spadek masy ciała;
 • apatia, senność, wybuchy agresji;
 • objawy psychotyczne, lękowe, depresyjne.

MindHealth Katowice: w jakich uzależnieniach pomagamy?

Uzależnienie jest chorobą podstępną, nieoczywistą, choć w wielu przypadkach przewidywalną. Nałogiem zagrożone są zwłaszcza osoby młode, niedojrzałe, u których zachowania uzależniające rozwijają się szybciej. Skłonność ta spowodowana jest fizycznym rozwijaniem się mózgu i kształtowaniem psychiki młodego organizmu.

Uzależnić się można od wielu substancji i zachowań behawioralnych. Specjaliści z katowickiego Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth podejmują współpracę z pacjentami dorosłymi i małoletnimi.

W naszej placówce otrzymasz profesjonalną pomoc terapeutyczną i wsparcie psychiczne w przypadku problemu uzależnienia od:

 • alkoholu;
 • narkotyków tj.:
  - marihuana;
  - syntetyczne kannabinoidy zwane dopalaczami, wchodzące w skład większej grupy nowych substancji psychoaktywnych;
  - opioidy;
  - środki nasenne, uspokajające, przeciwlękowe;
  - kokaina;
  - środki pobudzające (w tym amfetamina, metamfetamina, metakatynon);
  - syntetyczne katynony;
  - kofeina;
  - środki halucynogenne;
  - nikotyna;
  - lotne inhalatory;
  - MDMA (3,4-Metylenodioksymetamfetamina, ecstasy) i pokrewne leków w tym MDA (3,4-Metylenodioksyamfetamina, tenamfetamina);
  - leki dysocjacyjne w tym ketamina, fencyklidyna (PCP, psychodeliki);
  - inne substancje psychoaktywne w tym leki;
  - inne nieznane lub nieokreślone leki psychoaktywne i niepsychoaktywne;
  • palenie tytoniu;
  • hazardu, gier online, gier offline;
  • innych zachowań w tym m.in.:
  - siecioholizm, korzystanie z Internetu;
  - fonoholizm (uzależnienie od telefonu);
  - pracoholizm;
  - seksoholizm;
  - tanoreksja;
  - bigoreksja;
  - ortoreksja.

Ile trwa leczenie?

Leczenie odwykowe oraz terapia uzależnień prowadzona w katowickim ośrodku jest dobrowolna. Jej efekty i czas trwania zależą od wielu czynników. Istotne jest podjęcie decyzji o poddaniu się leczenia oraz (jeśli to możliwe) wsparcie osób bliskich. 

Osoba uzależniona musi wykazać chęć podjęcia zmiany w swoim życiu. Leczenie nałogu polega głównie na psychoedukacji, rozumieniu mechanizmu fizycznego i psychicznego uzależnienia. Osiągnięcie i utrzymanie abstynencji, nabywanie nowych umiejętności i ogólna poprawa zdrowia (fizycznego i psychicznego) wymaga czasu. 

O szczegółach, sposobie leczenia i planie terapeutycznym decydują specjaliści w porozumieniu z Pacjentem. Ilość czasu niezbędnego do osiągnięcia satysfakcjonujących rezultatów terapii zależy również od początkowego stanu Pacjenta i potrzebie procesu detoksykacji. Nie bez znaczenia pozostaje historia choroby, rodzaj uzależnienia, wiek Pacjenta oraz ilość i rodzaj podejmowanych w przeszłości prób wyjścia z nałogu. 

Psychoterapia uzależnień może trwać od 6 miesięcy (terapia wstępna) do 2 lat (terapia pogłębiona). Jednak wsparcie terapeutyczne w postaci cyklicznych sesji, spotkań indywidualnych czy wsparcia coachingowego trwa do momentu, w którym osoba chora po prostu poczuje się lepiej (bezpieczniej). 

Psychoterapia uzależnień Katowice: zapisy

Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Katowicach przy ul. Jordana 11 zaprasza na wizyty do naszych specjalistów zdrowia psychicznego. Ośrodek przyjmuje pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci. Oferujemy wsparcie psychologiczne, psychiatryczne i terapeutyczne. Nasi specjaliści mają niezbędną wiedzę i doświadczenie w pracy z osobami uzależnionymi i współuzależnionymi.

Zapisz się na wizytę do naszego specjalisty leczenia uzależnień:

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia uzależnień Katowice