Psychoterapia Gdynia

Psychoterapia indywidualna to regularne spotkania z psychoterapeutą, które znajdują zastosowanie w leczeniu wielu zaburzeń i chorób psychicznych. Terapia pomaga pokonać trudności i dyskomfort emocjonalny, a także poprawić funkcjonowanie na różnych płaszczyznach życia codziennego.

Potrzebny Ci dobry psychoterapeuta w Gdyni? Na profesjonalną psychoterapię możesz zapisać się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Kobieta u psychoterapeuty w Gdyni

Psychoterapeuci w Gdyni — umów wizytę:

Spis treści

Na czym polega psychoterapia?

Psychoterapia indywidualna w Gdyni to spotkania, w których uczestniczy Pacjent i terapeuta posiadający odpowiednie kwalifikacje. Jest to oficjalna metoda lecznicza stosowana przy problemach natury psychicznej. Może być używana samodzielnie lub w połączeniu z innymi formami leczenia (m.in. z farmakoterapią lub terapią grupową). Skuteczność psychoterapii jest potwierdzona badaniami naukowymi.

Terapia indywidualna skupia się na konkretnym problemie Pacjenta. To on decyduje, które kwestie chce poruszyć. Terapeuta pomaga jedynie wejrzeć w psychikę oraz nabyć narzędzia ułatwiające radzenie sobie z trudnościami w codziennym funkcjonowaniu. Terapeuta nie udziela rad i nie daje konkretnych rozwiązań. Dlatego ze strony Pacjenta niezwykle ważne są: wewnętrzna motywacja, zaangażowanie i ścisła współpraca.

Aby psychoterapia była skuteczna, powinna być prowadzona w nurcie odpowiednim dla danej osoby i problemu, z którym się zmaga. Bardzo często to psychoterapeuta wybiera rodzaj terapii podczas pierwszego spotkania z Pacjentem. Metodę może również zasugerować psychiatra lub psycholog, pod którego opieką jest dana osoba.

Rodzaje psychoterapii

Terapia indywidualna w Gdyni może być prowadzona w różnych nurtach. Różnią się one podejściem do problemu, przebiegiem spotkań i rolą psychoterapeuty, czasem trwania i założeniami. Poszczególne rodzaje psychoterapii mogą się od siebie diametralnie różnić.

Rodzaje psychoterapii indywidualnych w Gdyni to:

 • terapia poznawczo-behawioralna;
 • terapia behawioralna;
 • terapia kognitywna;
 • terapia systemowa;
 • terapia psychodynamiczna;
 • terapia humanistyczna;
 • terapia skoncentrowana na rozwiązaniach;
 • terapia Gestalt.

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Gdyni prowadzona jest również terapia uzależnień.

Psychoterapia Gdynia

Psychoterapia Gdynia - w czym pomaga?

Psychoterapia pomaga uporać się z różnymi trudnościami, problemami, emocjami i zaburzeniami, które wpływają negatywnie na samopoczucie, codzienne funkcjonowanie oraz relacje z innymi osobami. Metoda ta przynosi długotrwałe i głębokie zmiany. Kierunek tych zmian jest wyznaczany na samym początku procesu terapeutycznego.

Terapia pozwala:

 • wejrzeć w głąb swojego umysłu;
 • przywrócić dobre samopoczucie i dobrostan psychiczny;
 • wpłynąć na odczuwane emocje;
 • zmienić nastawienie do życia i nauczyć się radzić sobie w różnych sytuacjach;
 • uwolnić się od nieprawidłowych wzorców, myśli i przekonań;
 • przejąć kontrolę nad własnymi emocjami i uczuciami;
 • nabyć odpowiedzialność za siebie;
 • usunąć lub zmniejszyć skutki negatywnych doświadczeń i relacji.

Psychoterapia w Gdyni pozwala także zmniejszyć lub wyeliminować objawy chorób i zaburzeń psychicznych.

Kiedy umówić się na psychoterapię?

Psychoterapia indywidualna stosowana jest w leczeniu m.in.:

 • depresji;
 • schizofrenii;
 • stanów lękowych i fobii;
 • zaburzeń tożsamości;
 • zaburzeń zachowania;
 • zaburzeń osobowości;
 • zaburzeń seksualnych.

Na rozmowę z psychoterapeutą w Gdyni powinny zdecydować się osoby, które obserwują u siebie następujące objawy:

 • zaburzenia uwagi i koncentracji;
 • długotrwałe przygnębienie i uczucie smutku;
 • wahania nastroju;
 • nadmierną złość lub agresję;
 • rozdrażnienie;
 • poczucie bezradności i beznadziei;
 • utrata radości z życia i obojętność;
 • lęk;
 • chroniczny stres;
 • pesymistyczne myśli lub poczucie winy;
 • wycofanie się z życia społecznego;
 • obniżenie libido;
 • urojenia lub halucynacje;
 • myśli samobójcze, zachowania autoagresywne lub podjęcie próby samobójczej;
 • nadużywanie alkoholu lub substancji psychoaktywnych;
 • zaburzenia odżywiania;
 • bezsenność;
 • dolegliwości somatyczne niezwiązane z pogorszeniem się zdrowia fizycznego (m.in. ciągłe zmęczenie, ból brzucha, bóle głowy).

Wskazania do zapisów na terapię indywidualną w Gdyni to również wszelkie sytuacje, z którymi Pacjent sobie nie radzi (np. utrata pracy, rozstanie, śmierć bliskiej osoby). Psychoterapia jest też narzędziem, które pozwala usunąć blokady utrudniające samorozwój i obniżające motywację do działania.

Psychoterapia Gdynia - przebieg

Pierwsze spotkanie z psychoterapeutą polega przede wszystkim na rozmowie. Specjalista może także poprosić Pacjenta o wypełnienie formularzy dotyczących samopoczucia psychicznego i fizycznego. Jest to dodatkowe narzędzie, które pozwala mu lepiej poznać sytuację swojego podopiecznego.

Najważniejsze elementy spotkania z psychoterapeutą to:

 • zapoznanie się z Pacjentem i zbudowanie wzajemnego zaufania;
 • przeprowadzenie szczegółowego wywiadu;
 • wysłuchanie Pacjenta;
 • obserwacja Pacjenta;
 • analiza zebranych danych i zdiagnozowanie problemu;
 • opracowanie planu terapii oraz dopasowanie metod i technik terapeutycznych.

Psychoterapia indywidualna nie wymaga szczególnych przygotowań. Pacjent powinien jednak wcześniej zastanowić się, jakie kwestie chce poruszyć z terapeutą oraz o co chciałby go zapytać. Warto pamiętać, że specjalista będzie dopytywał o szczegóły dotyczące problemów i wydarzeń z życia.

Psychoterapeuta w Gdyni może zapytać m.in. o:

 • aktualną sytuację życiową;
 • relacje z bliskimi osobami;
 • ważne i kryzysowe wydarzenia;
 • występujące objawy i trudności;
 • mocne strony.

Ile trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii w Gdyni jest indywidualny dla każdego Pacjenta. Zwykle potrzebne jest kilka lub kilkanaście spotkań. Szacowaną liczbę sesji psychoterapeuta ustala na pierwszym spotkaniu. Terapia może się wydłużyć – np. gdy w jej trakcie wyjdą jeszcze inne problemy, które wymagają przepracowania.

To, ile trwa terapia indywidualna, zależy głównie od:

 • rodzaju problemu lub problemów, z którymi zmaga się Pacjent;
 • nurtu, w którym prowadzona jest psychoterapia;
 • ustalonych celów;
 • nastawienia i motywacji Pacjenta.

Zwykle sesje terapeutyczne w Gdyni odbywają się raz w tygodniu. Terapeuta może jednak zalecić częstsze lub rzadsze spotkania – w zależności od tego, co sprawdzi się w danym przypadku.

Jak wybrać dobrego psychoterapeutę?

Wybierając psychoterapeutę w Gdyni, należy kierować się przede wszystkim jego wykształceniem i uprawnieniami. Warto pamiętać, że nie każdy psycholog może prowadzić psychoterapię. Ponadto trzeba zwrócić uwagę na:

 • doświadczenie psychoterapeuty;
 • nurty, w których pracuje psychoterapeuta;
 • opinie od innych Pacjentów.

Dobry psychoterapeuta powinien wykazywać się empatią, zdolnością nawiązywania kontaktów i umiejętnością aktywnego słuchania. Powinien także wzbudzać zaufanie. Pacjent musi czuć się dobrze w jego obecności. Warto pamiętać, że terapeutę można zmienić w każdej chwili.

Ile kosztuje psychoterapia w Gdyni?

Cena psychoterapii indywidualnej w MindHealth Gdynia to 210 zł*. Jedna sesja trwa około 60 minut.

Zapisy na psychoterapię indywidualną w Gdyni przyjmujemy telefonicznie pod numerem telefonu 22 566 22 24. Zapraszamy również do wygodnych zapisów przez nasz sklep internetowy.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inni specjaliści w Twoim mieście

Psychoterapia Gdynia