Psychoterapia Poznań

Psychoterapia jest skuteczną metodą oddziaływania, ponieważ angażuje Pacjenta w terapię, pomaga otworzyć się na problemy  oraz motywuje do udziału w tworzeniu zmiany.

Szukasz dobrego psychoterapeuty w Poznaniu? Zapraszamy na psychoterapię indywidualną w MindHealth, w której trakcie nasi specjaliści udzielą Ci efektywnego wsparcia.

Pacjentka u psychologa w Gdyni

Psychoterapeuta Poznań - umów wizytę

Spis treści

Czym jest psychoterapia?

Z pomocy terapeutycznej korzystają zarówno osoby, u których rozpoznano zaburzenie psychiczne (np. depresję), jak i osoby, u których istnieje ryzyko rozwoju takich zaburzeń. Do gabinetu psychologa przychodzą też ci Pacjenci, którzy są zdeterminowani, aby lepiej poznać siebie — czasami zupełnie na nowo.

Dla każdego Pacjenta zdefiniowane niedomaganie jest już połową sukcesu, którego dopełnieniem będzie zminimalizowanie skutków lub usunięcie powstałych trudności.

Terapia indywidualna w Poznaniu skierowana jest do każdej osoby odczuwającej dyskomfort w wybranym aspekcie życia. Do terapeuty udają się osoby samotne, zestresowane, zalęknione. To miejsce, w którym można pracować nad sobą u boku specjalisty podczas psychoterapii indywidualnej lub przy wsparciu innych osób – psychoterapia grupowa.

Gabinet psychoterapeutyczny to także miejsce idealne dla par, które próbują wypracować nowe rozwiązania i sposoby dogadywania się. Konsultacje są również dedykowane dzieciom i dorastającej młodzieży zmagającej się z zaburzeniami zachowania, problemami emocjonalnymi czy kłopotami w szkole.

Dlaczego warto umówić się na psychoterapię w Poznaniu?

Psychoterapia jest jedną z metod pomocy osobie, która odczuwa dyskomfort emocjonalny – a nawet fizyczny, ponieważ pod pojęciem zdrowia (według WHO) rozumie się stan pełnego, fizycznego, psychicznego i społecznego dobrostanu, a nie tylko brak choroby.

Przy pomocy określonych metod i technik (w ramach uzgodnionej wcześniej umowy psychoterapeutycznej), terapeuci  ukierunkowują się na podjęcie pozytywnej i zauważalnej zmiany.

Celem psychoterapii indywidualnej w Poznaniu jest:

 • pokonywanie przeszkód, odkrywanie horyzontów, pokazywanie perspektyw, wykorzystywanie potencjału i dostępnych zasobów po to, aby osiągać wcześniej nieuświadomione lub nieosiągalne poziomy funkcjonowania,
 • powrót do wcześniejszej, „utraconej” (przez dyskomfort psychiczny, problemy, uzależnienia) aktywności,
 • zapobieganie pogarszaniu się bieżącego stanu, odczuwanego napięcia.

Kodeks etyczny psychoterapeuty

Kodeks Etyczny obowiązuje psychoterapeutów zrzeszonych w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym, a przypadki naruszenia zasad etycznych są rozpatrywane przez Sądy Koleżeńskie przy Oddziałach Terenowych i przy Zarządzie Głównym Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

Psychoterapia indywidualna w MindHealth Poznań jest metodą leczenia opartą na szczególnego rodzaju relacji między osobą pozostającą w terapii a specjalistą (terapeutą). Wymaga należytej uważności, wrażliwości i odpowiedzialności. W trakcie podejmowanych działań terapeutycznych mogą pojawiać się trudności natury etycznej. Kodeks etyczny ma za zadanie ułatwić psychoterapeutom rozwiązywanie tego rodzaju problemów.

Zawód psychoterapeuty wiąże się z odpowiedzialnością za pacjenta, a Kodeks Etyczny określa m.in.:, że

 • psychoterapeuta powinien być świadom swego wpływu na życiowe decyzje podejmowane przez jego pacjentów w wyniku oddziaływania psychoterapeutycznego;
 • psychoterapeuta ma obowiązek wyjaśniania pacjentowi kwestii dotyczących ich wspólnej pracy w ramach zawieranych z nim ustaleń, określających cele i metody pracy;
 • psychoterapeuta jest zobowiązany do przestrzegania wysokich standardów w zakresie kompetencji zawodowych;
 • psychoterapeuta jest zobowiązany regularnie korzystać z superwizji.

Przebieg wizyty u psychoterapeuty

Podczas konsultacji w ramach psychoterapii indywidualnej w Poznaniu terapeuta:

 • zapoznaje się z Pacjentem, nawiązuje kontakt;
 • przeprowadza szczegółowy wywiad, zapoznaje się z tłem wydarzeń/sytuacji;
 • obserwuje sposób zachowywania się, komunikowania, gestykulacji;
 • wysłuchuje Pacjenta i zapoznaje się z trudnościami;
 • analizuje i interpretuje przyczyny zaburzeń;
 • diagnozuje problem;
 • wybiera odpowiednie metody i techniki terapeutyczne;
 • gromadzi informacje o osobach poddawanych psychoterapii oraz o postępach i efektach;
 • przeprowadza treningi terapeutyczne i edukacyjne;
 • podejmuje współpracę z lekarzami prowadzącymi.

Ile trwa psychoterapia w Poznaniu?

Czas trwania indywidualnej psychoterapii zależy od:

 • rodzaju problemu (ich ilości),
 • nasilenia objawów,
 • indywidualnych cech pacjenta (samopoczucie, przeszłe doświadczenia),
 • ustalonych celów (oczekiwania pacjenta względem psychoterapii, nastawienie, motywacja),
 • modalności (np. terapia poznawczo-behawioralna trwa zwykle krócej, niż psychodynamiczna).

Diagnoza psychoterapeutyczna Poznań

W zasadzie każde badanie (pod względem leczniczym) wiąże się z analizą, weryfikacją i klasyfikacją choroby, niedomagania, schorzenia. Nie inaczej jest w przypadku diagnozy psychoterapeutycznej, która określa rodzaj zaburzenia w kategoriach przyjmowanych w psychopatologii (np. ICD-10; Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób).

Przedmiotem diagnozy terapeutycznej jest:

 • ocena realnych okoliczności, wpływająca na subiektywny obraz świata, ludzi, wydarzeń doświadczanych przez pacjenta;
 • obecność dysfunkcji: w sposobach spostrzegania, w ocenie rzeczywistości, w wyobrażeniach i fantazjach, które wywołują objawy zaburzeń oraz dolegliwości;
 • zrozumienie okoliczności zakłócających normalne przeżywanie, doświadczanie, funkcjonowanie społeczne;
 • rozpoznanie dominujących systemów wartości i przekonań, uwarunkowanych np. przynależnością do danej grupy społecznej (źródło konfliktu intrapsychicznego);
 • (jeśli weryfikowalna) ocena relacji, sposobów komunikowania się, interakcji z rodziną, przyjaciółmi, współpracownikami.

Oddziaływanie terapeutyczne a pomoc psychologiczna

Zarówno pomoc psychologiczna, jak i psychoterapia może wykorzystywać podobne, a nawet identyczne metody postępowania (techniki).

Pomoc psychologiczna jest jednak skoncentrowana na zmniejszeniu objawów zaburzeń psychicznych występujących u osoby konsultowanej, z kolei „efektem ubocznym” psychoterapii może być wzrost postawy twórczej wobec życia, rozwój osobowości, poczucia szczęścia i spełnienia.

Podczas trwania psychoterapii, obowiązującym elementem jest aktywny udział Pacjenta w procesie terapeutycznym – osoba poddawana terapii musi wykazać chęć podjęcia zmiany i wysiłku, by do tej zmiany można było doprowadzić.

Psychoterapia Poznań - cena, zapisy

Zapraszamy do zapisów do placówek Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Poznaniu. W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt pod numerem telefonu 22 566 22 24. Można zapisać się także za pośrednictwem sklepu internetowego.

Wizyta osoby dorosłej u psychoterapeuty w Poznaniu to koszt 190 zł* - wizytę można odbyć stacjonarnie lub w ramach telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Psychoterapia Poznań