Terapia dzieci Kraków

Profesjonalna pomoc terapeutyczna jest dużym wsparciem dla rodziców i opiekunów, którzy obserwują niepokojące zachowania lub długo utrzymujący się zły nastrój swojego dziecka.

Pomoc doświadczonych specjalistów w zakresie terapii dla dzieci w Krakowie oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego.

Terapia dzieci w Krakowie: Pacjentka i psycholog

Terapeuci w Twoim mieście:

Terapia dzieci w Krakowie – czym jest?

Wspólnym mianownikiem procesu terapeutycznego osób dorosłych i dzieci jest leczenie na podstawie rozmowy. Jednak najmłodsi Pacjenci wymagają nieco innego podejścia w spotkaniach ze specjalistą.

Świat dziecka wiąże się z poznawaniem otoczenia, ludzi, a przede wszystkim pokonywaniem kolejnych etapów rozwoju i radzenia sobie z emocjami. Psychologia rozwoju człowieka podejmuje się szczegółowego badania kolejnych zmian w zachowaniu dziecka w poszczególnych okresach życia.

Rozwój człowieka wiąże się z nabywaniem przez dziecko nowych umiejętności. Jednak na tej drodze ku dorastaniu, każdy pojawiający się problem wychowawczy może skutecznie zaburzyć proces rozwoju, przyczyniając się do deficytów emocjonalnych i trudności wychowawczych.

Terapia dzieci w Krakowie to profesjonalna pomoc psychologiczna skierowana do dzieci oraz ich opiekunów. Osoby współpracujące z dziećmi udzielają niezbędnego wsparcia ukierunkowanego na zmniejszenie lub całkowite usunięcie powstałych u dziecka nieprawidłowości i dysfunkcji.

Oddziaływanie terapeutyczne skupia się przede wszystkim na dobru dziecka i osób z jego najbliższego otoczenia.

Jak pomaga terapeuta?

Uwzględniająca różne nurty psychologiczne i szkoły terapeutyczne praca z dzieckiem opiera się przede wszystkim na kontakcie z nim i jego opiekunami. Po wstępnym rozpoznaniu i wywiadzie terapeutycznym dobry psycholog podejmuje decyzję o najwłaściwszym sposobie realizacji procesu terapeutycznego.

Rozmowa, gry, zabawy, rysowanie czy odgrywanie ról – to wszystko ma sprawić, że terapeuta lepiej zapozna się z dzieckiem, dokładniej przeanalizuje przypadek i najtrafniej dobierze niezbędną pomoc.

Praca z dzieckiem w gabinecie terapeutycznym ma na celu zrozumienie małego Pacjenta – jego zaburzeń czy ograniczeń. Narzędzia psychologiczne służą interpretowaniu, analizowaniu i diagnozowaniu problemów dziecka bez względu na wiek, poziom rozwoju intelektualnego, płeć, cechy osobowości czy współistniejące zaburzenia.

Istotą pracy psychoterapeutów dziecięcych z Krakowa jest m.in.

 • ocena otoczenia dziecka – w tym środowiska rodzinnego i szkolnego;
 • rozpoznawanie niepokojących symptomów opóźnień rozwojowych, deficytów emocjonalnych, objawów potencjalnych chorób współistniejących;
 • pomoc psychologiczna dostosowana do problemu Pacjenta, jego wieku i predyspozycji;
 • udzielenie niezbędnego wsparcia rodzinie.

Każde niepokojące objawy pod względem psychologicznym powinny zostać skonsultowane ze specjalistą – psychologiem, terapeutą, psychiatrą dziecięcym bądź logopedą.

Dziecko, które nie radzi sobie z problemami, przykrymi doświadczeniami, czy niepełnosprawnością, może mieć utrudniony kontakt z najbliższym otoczeniem. Pojawiające się objawy mogą poważnie zaburzyć prawidłowy rozwój dziecka. Dlatego warto zawczasu pomyśleć o konsultacji psychologicznej i podjąć odpowiednie kroki.

Psychoterapia dla dzieci w Krakowie: przebieg

Praca terapeuty dziecięcego polega na diagnozowaniu problemów dziecka, wspomaganiu rozwoju, psychoedukacji, reedukacji, poradnictwie psychologicznym i interwencjach w sytuacjach nagłych.

Cykl spotkań z terapeutą obejmuje pierwsze spotkanie konsultacyjne, na którym specjalista zbiera najistotniejsze informacje o sytuacji dziecka i rodziny. Pierwsze spotkanie zazwyczaj odbywa się z opiekunami, którzy powinni przygotować wcześniejsze orzeczenia, jeśli w danym przypadku to nie pierwsza wizyta u specjalisty zdrowia psychicznego.

Na kolejnych spotkaniach psychoterapeuta ustala cel pracy z dzieckiem i proponuje inne formy wsparcia (jeśli istnieje taka konieczność). Proces terapeutyczny zależy od przyjętej przez specjalistę strategii i sposobu pracy z dzieckiem. Głównym wyznacznikiem jest wiek dziecka i indywidualne potrzeby małego Pacjenta (stan emocjonalny, odczuwany poziom stresu, choroby współistniejące).

Sesje terapeutyczne odbywają się w różnej formie: poprzez rozmowę, zabawę, ćwiczenia, z obecnością opiekuna lub bez niego.

Dla kogo?

Specjaliści z krakowskiego MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego podejmują współpracę z dziećmi w różnym wieku, w tym z dorastającą młodzieżą. Zgłoś się po pomoc do naszych terapeutów, jeśli zauważasz u swojego dziecka niepokojące objawy. Twoją uwagę powinny zwrócić m.in.:

 • nieprawidłowości w rozwoju dziecka;
 • niezdolność do bawienia się;
 • niepokojące zainteresowania;
 • nagła zmiana nastroju lub nastawienia wobec dotychczas wykonywanych z satysfakcją czynności (np. zabawa);
 • problemy w okazywaniu uczuć lub chwiejność emocjonalna;
 • objawy mogące świadczyć o zaburzeniu ze spektrum autyzmu;
 • doświadczenie przykrego zdarzenia, traumatyczne przeżycie, uczestniczenia dziecka w wyjątkowo emocjonującym wydarzeniu (wypadek, śmierć);
 • alarmujące sposoby zachowywania się (w domu, w szkole, w kontaktach z rówieśnikami, z osobami bliskimi, u znajomych);
 • trudności w opanowaniu emocji: złość, agresja, impulsywność, wrogość;
 • związane z nagłą zmianą w życiu (przeprowadzka, trudności finansowe, rozwód, separacja, wypadek, utrata bliskiej osoby);
 • nadmierna nieśmiałość, lękliwość, trudności w nawiązywaniu kontaktów rówieśniczych, negatywnym obrazem siebie, niskim poczuciem własnej wartości;
 • nagła zmiana w sposobie zachowywania się i wyglądzie (obawa rodziców związana z nieodpowiednim towarzystwem dziecka, stycznością ze światem przestępczym, narkotykami, alkoholem).

Zaburzenia zdrowia psychicznego: kiedy potrzebna jest terapia?

Poradnię psychologiczną powinni także regularnie odwiedzać ze swoją pociechą ci rodzice, u których dzieci zostały zdiagnozowane:

 • zaburzenia lękowe;
 • zaburzenia odżywiania – bulimia, anoreksja, kompulsywne objadanie się;
 • zaburzenia snu;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych, lekó;
 • eksperymentowanie z substancjami psychoaktywnymi, alkoholem, lekami;
 • uzależnienia od czynności, w tym od komputera, internetu, telefonu;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne;
 • napady paniki;
 • choroba afektywna dwubiegunowa;
 • depresja;
 • doświadczanie przemocy (fizycznej, psychicznej, seksualnej).
 • zaburzenia sfery poznawczej: zaburzenia procesów uwagi, uczenia się, pamięci, językowych, mowy, percepcji.

Formy terapii dla dziecka w Krakowie

Terapeuta dziecięcy zapoznaje uczestników terapii z przebiegiem spotkań. Zwyczajowo pierwsza konsultacja odbywa się z udziałem opiekunów

Współpraca terapeutyczna kształtowana jest w oparciu o różne teorie psychologiczne. Nasi specjaliści stosują w praktyce nurty psychologii wchodzące m.in. w skład:

Kto udziela pomocy psychologicznej?

Psychoterapeuta dziecięcy to wykwalifikowany w tej dziedzinie specjalista w zakresie: psychologii, psychiatrii i psychopatologii. Dzięki metodom oddziaływania psychologicznego pomaga małym Pacjentom uporać się z trudnościami, zaburzeniami i dysfunkcjami w sferze emocjonalnej, behawioralnej czy społecznej.

Specjalista stara się poznań przyczyny powstawania określonych symptomów oraz zaburzeń. Współpraca psychoterapeuty, dziecka i opiekuna pozwala znaleźć najefektywniejsze sposoby leczenia.

Terapia dziecka w Krakowie: cena, zapisy

MindHealth w Krakowie oferuje usługi terapeutyczne dla dzieci w różnym wieku. Sesje odbywają się w gabinecie terapeutycznym oraz zdalnie. Cena pojedynczej sesji wynosi 200 zł*. Jest także możliwość zakupu 5 wizyt w pakiecie za 980 zł*.

Zapisy przeprowadzane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić także w sklepie internetowym.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia dzieci Kraków