Terapia par i rodzin Kraków

Rodzina to najważniejsza grupa społeczna, w której kształtuje się przyszły charakter i zdolności dzieci, a relacje w związku mają ogromny wpływ na samopoczucie i ogólny stan psychiczny.

W przypadku problemów bądź konfliktów warto skorzystać z terapii dla małżeństw, par i rodzin w Krakowie. Nasi doświadczeni specjaliści przyjmują w samym centrum miasta.

Para z dzieckiem na terapii dla par i rodzin w Krakowie

Na czym polega terapia dla par w Krakowie?

Psychoterapia par w Krakowie to pomoc dla partnerów i małżeństw w uzyskaniu większej bliskości. Spotkania wzmagają poczucie satysfakcji z bycia w związku. Działanie terapii polega na zakończeniu walki partnerów i odbudowie wzajemnego zaufania.

Terapia dla par i małżeństw w Krakowie polega głównie na rozmowie. Prowadzący słucha uważnie obu stron związku i wspólnie z nimi próbuje odkryć przyczyny problemów w małżeństwie. Po dogłębnym zbadaniu problemów i wyznaczeniu celów spotkań wykorzystuje techniki terapeutyczne do poprawienia relacji par. Motywuje dwoje ludzi do pracy nad związkiem zarówno w gabinecie, jak i poza nim.

Dla kogo?

Terapia par w Krakowie jest skierowana przede wszystkim do osób, które deklarują chęć pozostania w tworzonym wspólnie związku. Pacjenci to zwykle małżeństwa i pary, które nie potrafią samodzielnie dojść do porozumienia. Terapeutę mogą odwiedzać też ci Pacjenci, który rozważają rozstanie lub postanowili podjąć próbę powrotu do przerwanego wcześniej związku.

W każdym przypadku jest ona okazją do poprawy sytuacji i zwiększenia komfortu życia wszystkich uczestników terapii.

Czas trwania terapii

Psychoterapia dla par prowadzona w krakowskim oddziale MindHealth trwa zwykle od kilku miesięcy do roku. Częstotliwość spotkań wynosi przynajmniej raz w tygodniu.

Spotkania z terapeutą powinny być regularne i odbywać się zgodnie z ustalonym w czasie pierwszych spotkań programem. Ostateczna długość terapii jest uzależniona od motywacji partnerów i ich zaangażowania w realizację wyznaczonych celów.

Terapeuci rodzinni i par w Krakowie: kwalifikacje

Terapia par i małżeństw w Krakowie jest prowadzona przez specjalistów, którzy ukończyli co najmniej pięcioletnie studia magisterskie na kierunku psychologii. Pomoc parom i rodzinom niesie osoba wykwalifikowana, która oprócz studiów ukończyła szereg kursów i warsztatów z zakresu pracy i pomocy psychologicznej.

Psychoterapeuci mają za sobą czteroletni kurs terapeutyczny rekomendowany przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Zwykle specjalizują się w konkretnych rodzajach terapii, zatem udając się do specjalisty, warto wybrać takiego, który działa w obszarze terapii par i małżeństw oraz terapii rodzin.

W MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego w Krakowie dostępnych jest wielu terapeutów. Pacjent ma możliwość zapoznania się z opisem każdego ze specjalistów i dokonania wyboru na podstawie własnych przekonań.

Kiedy warto skorzystać z pomocy?

Dobra terapia małżeńska w Krakowie jest rozwiązaniem, które należy wdrożyć w momencie, gdy w związku zaczynają pojawiać się problemy. Sygnałem skłaniającym do podjęcia terapii są np.:

 • nadopiekuńczość pantera;
 • przytłaczające dla jednej ze stron uzależnienie emocjonalne od partnera;
 • chorobliwa zazdrość objawiająca się kontrolą, podejrzliwością, a także ograniczeniem swobody partnera (jej skrajną postacią jest syndrom Otella, który wymaga leczenia psychiatrycznego. W zdecydowanej większości przypadków jest związany z alkoholizmem);
 • deprecjonowanie jednego z partnerów przez drugiego;
 • dominacja jednej strony związku nad drugą;
 • wzajemne obwinianie się partnerów;
 • okazywanie wobec siebie wrogości przez partnerów.

Terapia par w Krakowie to rozwiązanie dla osób, które będąc w związku, doświadczają poczucia beznadziejności, frustracji i lęku. Decyzja powinna zapaść w momencie, gdy para nie widzi wyjścia z sytuacji i pojawia się poczucie bezradności. Ważnym aspektem w podjęciu działań jest:

 1. Dążenie do poprawy relacji przez obojga partnerów,
 2. Motywacja zapobiegania problemom lub rozwiązania już istniejących u Partnerów mających za sobą złe wzorce wśród rodziców,
 3. Wizja rozpadu związku, któremu partnerzy chcą zapobiec;
 4. Próba porozumienia przed ostatecznym podjęciem decyzji o rozwodzie;
 5. Równoczesny udział w terapii rodzinnej.

Terapia par i małżeństw Kraków: przebieg

Istotne jest określenie celu terapii. To pomoże dostosować oczekiwania, potrzeby i możliwości Pacjentów. Nawet do trzech pierwszych konsultacji z terapeutą polega na zdefiniowaniu problemu i celów małżeństwa lub pary. Jest to praktyka konieczna ze względu na trudności w wyznaczeniu formy pomocy.

Problem w prawidłowym zdiagnozowaniu jest efektem relacji małżeństw. Zwykle pierwsze spotkania są wyjątkowo burzliwe. W czasie terapii między małżonkami dochodzi do wielu spięć. Wzajemnie się obwiniają. Para kłóci się, a terapeuta w tym czasie stara się zaprowadzić między nimi poprawną komunikację i wyciągnąć najważniejsze kwestie ich nieporozumienia.

Punktem kolejnych spotkań jest opracowanie tzw. kontraktu terapeutycznego. Jest to zbiór zasad terapii, jakie specjalista ustala wspólnie z parą. Zasady dotyczą celu pracy z Pacjentami, częstotliwości spotkań, długości sesji, czy form pracy.

Sama wizyta u terapeuty nie stanowi złotego środka w walce z problemem. Istotny jest czas, który ma miejsce pomiędzy sesjami. Terapeuta zleca parze pewne zadania, które Pacjenci muszą wykonać w ramach tzw. pracy osobistej. Rezultaty ćwiczeń omawiane są na kolejnej wizycie.

Terapeuta objęty jest tajemnicą zawodową, przez co wszystkie etapy terapii pozostają poufne.

Jak wygląda pierwsza wizyta?

Przed pierwszą wizytą u psychoterapeuty pary zwykle czują niepokój. Jest to naturalna reakcja, która najczęściej zostaje zażegnana już w trakcie pierwszej sesji.

Terapeuta stara się zadbać o komfort małżeństwa. Udziela głosu obydwojgu Pacjentom. Obserwuje zarówno ich werbalne zachowania, jak i niewerbalne. Moment przebywania w gabinecie terapeutycznym to czas wyciszenia, nabrania dystansu do chaosu i problemów trawiących związek.

Pierwsze spotkania konsultacyjne polegają na zbadaniu motywacji partnerów i ich chęci do udziału w terapii. Specjalista konfrontuje pary ze skrywanymi emocjami, motywuje ich do zmian, zaleca konstruowanie związku opartego na otwartości, zaufaniu i szacunku.

Pytania, jakie terapeuta zadaje Pacjentom, dotyczą początków związku. Specjalista skłania ich do sięgnięcia pamięcią wstecz, do czasów, gdy oboje czerpali w związku radość ze swojej obecności. Pytania mogą dotyczyć, np. tego, jak para się poznała, czy co skłoniło Pacjentów do zawarcia związku. Kolejne poruszane kwestie dotyczą powodów pojawienia się w gabinecie właśnie teraz. Warto zaznaczyć, że terapeuta stanowi pomoc, lecz nie podejmuje decyzji za parę.

Terapia rodzinna w Krakowie - kiedy jest potrzebna?

Skłóceni partnerzy często próbują włączyć do konfliktu trzecią osobę. Zwykle pada na dziecko, więc problem dotyczy rodziny. Pary i małżeństwa zgłaszają się do terapeuty, gdy mają za sobą trudne przejścia. Przeszły ból, cierpienie w wyniku choroby, zdrady, uzależnienie od alkoholu, czy śmierć kogoś bliskiego.

Powodem pojawienia się pary w gabinecie może być również dziecko. Wszystkie waśnie między rodzicami są dostrzegalne przez dzieci. Kłótnie wpływają zatem nie tylko na parę, lecz bezpośrednio na najmłodszych. To sprawia, że na konflikcie cierpi cała rodzina.

Terapia dla par i terapia dla rodzin w Krakowie są do siebie zbliżone. Sama para stanowi budulec rodziny. Terapia rodzin, w której udział biorą również dzieci, porusza zagadnienia z zakresu relacji między samymi rodzicami, jak i rodzicami, a dziećmi. Terapia par wyróżnia się większą intymnością. Często porusza sferę seksualności. Dlatego też terapie dla par i rodzin mogą być łączone jako odrębne formy pomocy.

Rodzaje terapii dla par, małżeństw i rodzin w Krakowie

Na pierwszych spotkaniach terapeuci ustalają najlepszą formą pomocy dla konkretnego przypadku. Proponowane przez specjalistów terapie par w Krakowie obejmują poniższe rodzaje:

Jeśli para lub małżeństwo jest zgodne w dążeniu do poprawienia relacji i partnerzy wykazują silną motywację, to specjalista może zaproponować psychoterapię małżeńską lub terapię dla par. Następnie może zlecić elementy psychoterapii indywidualnej, by poznać zachowanie partnerów w odosobnieniu.

W przypadku partnerów nastawionych na rozstanie pomocne okazują się mediacje (negocjacje rozwodowe). Jeśli w związku występuje problem choroby, zalecane jest wykorzystanie również psychoterapii indywidualnej, a nawet wdrożenie leczenia farmakologicznego. Tak się dzieje, np. gdy powodem jest uzależnienie od alkoholu. 

Co daje terapia?

Efekty terapii dla małżeństw i rodzin w dużej mierze zależą od motywacji Pacjentów. Jeśli sami chcą przyjąć pomoc, oczekują skutecznego leczenia i są nastawieni na duże zmiany, to znacząco wspomagają swoim nastawieniem pracę terapeuty. Zdarza się, że po pierwszych spotkaniach Pacjenci doświadczają wątpliwości co do skuteczności terapii. To naturalne, że na pierwszych spotkaniach efekty jeszcze nie są zauważalne.

Początkowe sesje prowadzą do zatrzymania eskalacji negatywnych emocji. Wbrew pozorom terapeuta zgromadził już wiedzę pozwalającą wdrożyć działania prowadzące do dużych zmian. Początkowy okres stagnacji również jest elementem planu. Im większy kryzys dotyczy związku, tym mniejsza szansa na to, że już pierwsze spotkanie przyniesie efekt. Istotne jest to, by dać sobie czas i dostosować się do wskazówek specjalisty. Na rezultat sesji terapeutycznych wpływ mają oczekiwania i motywacje Pacjentów, a także skala problemu, który dotknął związek.

Przebieg terapii sprawia, że Pacjenci coraz lepiej radzą sobie w trudnych sytuacjach. Nabywają umiejętność panowania nad emocjami. Potrafią lepiej się komunikować, nie boją się wyrażać własnego zdania.

Partnerzy zaczynają rozumieć, że w rzeczywistości ich działania wobec siebie nie są dyktowane złymi intencjami. Między partnerami rodzi się bliskość, a więź rodzinna się wzmacnia. Ponadto terapia dla małżeństw prowadzona w Krakowie daje takie korzyści jak:

 • pomoc w rozwiązaniu konfliktu;
 • poprawa komunikacji werbalnej i niewerbalnej;
 • nauka otwarcia się na wspólne oczekiwania partnerów i członków rodziny.

Terapia par Kraków - zapisy

Rezerwacji wizyt  w ramach terapii dla par, małżeństw i rodzin w Krakowie można dokonywać  w sklepie internetowym. Zapisać można się też pod numerem telefonu 22 566 22 24 - nasza ogólnopolska infolinia pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 20:00.

Terapia par i rodzin Kraków