Neuropsycholog

Jeśli zauważymy u siebie bądź osoby bliskiej pogarszającą się sprawność intelektualną lub doznamy urazu ośrodkowego układu nerwowego, skorzystajmy z usług neuropsychologa w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.

 To miejsce, w którym możemy skonsultować każdy niepokojący objaw w sferze emocjonalnej, zachowania, motywacji oraz funkcji poznawczych. 

Neuropsycholog wita się z pacjentem

Spis treści:

Czym jest neuropsychologia?

Neuropsychologia to nauka z pogranicza dwóch dyscyplin:

 • neurologii,
 • psychologii.

Badanie neuropsychologiczne ma na celu odnalezienie dysfunkcji, które są odpowiedzialne za występowanie specyficznych zaburzeń zachowania Pacjenta.

Trafna, wczesna diagnoza neurologiczna pozwala zlokalizować uszkodzenie w mózgu, a tym samym prowadzi do sprawnej oceny przez neuropsychologa powstałych (w wyniku tego defektu) dysfunkcji psychicznych. Uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego różnią się od siebie w zależności od działania (lub nie) określonych części mózgu.
Interdyscyplinarność neuropsychologii jako nauki, jest jej najbardziej charakterystyczną cechą.

Neuropsycholog w odróżnieniu od neurologa, łączy zaburzenia w fizjologicznym działaniu mózgu z procesami psychologicznymi i uzewnętrznionym u Pacjenta – zachowaniem.

Kim jest neuropsycholog?

Neuropsycholog to specjalista, który zajmuje się trudnościami w sferze psychicznej i społecznej Pacjenta. Jest to psycholog posiadający odpowiednią specjalizację, kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną w pracy z osobami, które doznały urazu ośrodkowego układu nerwowego – mózgu.

Neuropsycholog opiera system pracy i działań ukierunkowanych dla dobra Pacjenta a w praktyce wykorzystuje teorie z zakresu: neuropsychologii, neurologii, neurorehabilitacji. Jako specjalista sfery psyche, pomaga Pacjentom uporać się z ich problemami – udziela niezbędnego wsparcia psychologicznego (zwłaszcza że neuropsychologami są głównie osoby z wykształceniem psychologicznym).

Badanie przeprowadzane przez neuropsychologa polega na:

 • sprawdzeniu sposobu funkcjonowania Pacjenta na co dzień;
 • ocenie procesów: pamięci, koncentracji uwagi, myślenia, kojarzenia oraz refleksu;
 • wydaniu opinii na temat najodpowiedniejszej metody leczenia i wsparcie Pacjenta z problemami neurologicznymi.

Neuropsycholog podejmujący się diagnozy i stanu zdrowia psychicznego Pacjenta wykorzystuje szereg metod psychologicznych, a końcowa ocena odnosi się również do znajomości zagadnień z zakresu neurobiologii.

Specjalista neuropsychologii z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego poddaje analizie:

 • procesy poznawcze Pacjenta: percepcję, myślenie, uwagę, pamięć, mowę i język, funkcje wykonawcze;
 • procesy afektywne: charakter przeżywanych emocji, ich jawność, natężenie i adekwatność;
 • samoświadomość Pacjenta: np. w relacjach interpersonalnych, dotyczących kompetencji zawodowych.

Kiedy umówić się do neuropsychologa?

Schorzenia ośrodkowego układu nerwowego (obejmującego mózg) są wskazaniem do konsultacji diagnostycznej u specjalisty-neuropsychologa, który zajmuje się badaniem funkcji poznawczych. Warto wybrać się na wizytę, jeśli zauważa się niepokojące zmiany między procesami psychologicznymi i zewnętrznym zachowaniem się człowieka.

Neuropsycholog odkrywa połączenia pomiędzy tym, co ukryte (funkcjonowanie mózgu, budowa anatomiczna ośrodkowego układu nerwowego) a sposobem zachowania się Pacjenta w otoczeniu. Zaburzenia psychiczne, które dotykają wielu Pacjentów, mogą wiązać się z chorobami mózgu o zróżnicowanej etiologii.

Zatem wskazaniem do podjęcia decyzji o wizycie u neuropsychologa, jest widoczne osłabienie funkcji poznawczych, których zaburzenie wpływa na ogólne funkcjonowanie chorego.

Objawy wymagające pomocy neuropsychologa

Neuropsycholog pomaga przede wszystkim w następujących sytuacjach:

 • trudności w zapamiętywaniu prostych informacji, coraz częściej występujące sytuacje zapominania np. dotyczące brania leków, imion najbliższych, celu wyjścia z domu;
 • zaburzenia percepcji wzrokowej, słuchowej, dotykowej w tym: trudności rozpoznawania przedmiotów i obsługi sprzętów;
 • trudności w podejmowaniu decyzji i sprecyzowaniu potrzeb;
 • problemy dotyczące skupienia uwagi i zwiększona podatność na rozpraszanie się;
 • nieadekwatność zachowania: dowcipkowanie, obojętność, apatia;
 • zaburzenia krytycyzmu;
 • upośledzenie komunikowania się słownego, aprozodia;
  zaburzenia samokontroli;
 • błądzenie, nierozpoznawanie twarzy bliskich;
 • i inne.

Neuropsycholog - obszary pracy

Głównymi obszarami pracy neuropsychologa z Pacjentem są:

 • pamięć,
 • uwaga,
 • mowa – funkcja językowa,
 • funkcja wykonawcza.

A ponadto:

 • społeczna funkcja poznawcza,
 • funkcja metakognitywna (angażowanie ogólnych procesów myślowych, w tym wnioskowania).

Pamięć, uwaga i funkcje wykonawcze nazywane są ewolucyjnymi narzędziami adaptacji. Mózg aktywnie odbiera i analizuje wrażenia zmysłowe, a korzystając z pamięci, interpretuje wydarzenia, szacuje zagrożenia, opisuje rzeczy i sytuacje.

Pamięć

Pamięć jest dynamiczną umiejętnością rejestrowania, zapamiętywania i przywoływania określonych informacji (wspomnień, zdarzeń). Informacje zapisywane i modyfikowane przez proces pamięci, to np. wszelkiego typu bodźce wzrokowe, liczbowe, słuchowe czy dotykowe.

Podział pamięci obejmuje:

 • pamięć deklaratywną semantyczną, która:
  • warunkuje zapamiętywanie informacji;
  • dzięki niej uzyskuje się wiedzę o świecie;
  • tworzy pamięć proceduralną, odpowiadającą za pamięć procedur, reakcji, ruchów;
  • związana jest z pamięcią krótkotrwałą.
 • pamięć operacyjna (working memory), która:
  • odpowiada za złożone funkcje psychiczne i wykonawcze (selective functions),
  • umożliwia planowanie, rozwiązywanie złożonych problemów, rozumienie kontekstu informacyjnego;
  • warunkuje zachowania adaptacyjne w stosunku do otoczenia.

To pamięć umożliwia zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Dzięki niej zapamiętujemy podstawowe, istotne informacje – imiona bliskich osób, numery telefonu, kodów PIN, fabuły ulubionych książek czy filmów. Bez pamięci, przeszkodę stanowią najprostsze czynności nawet te związane z higieną osobistą, wychodzeniem z domu czy jedzeniem.

Koncentracja uwagi

Uwaga jako proces istotny z punktu neuropsychologicznego, to zdolność do selekcjonowania napływających z otoczenia – bodźców. Selektywny wybór informacji i redukcja nadmiaru informacji, pomaga wybierać dany bodziec, a jednocześnie nie zwracać uwagi na inne zagłuszacze zwane „szumem”.

Uwaga cechuje się:

 • czujnością i gotowością do podjęcia działania,
 • umiejętnością przetworzenia informacji i udzielenia odpowiedzi,
 • umiejętnością koncentracji,
 • zdolnością do nagłej zmiany obiektu zainteresowania.

Funkcje wykonawcze

Funkcje wykonawcze odpowiadają między innymi za:

 • kontrolę zachowania i panowanie nad emocjami;
 • umiejętność odnalezienia się w bieżącej sytuacji;
 • elastyczność zachowań;
 • zdolność do planowania, podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów.

Przebieg wizyty u neuropsychologa

Konsultacja neuropsychologiczna to:

 • diagnoza psychologiczna zaburzeń zachowania;
 • rozpoznanie i analizowanie zaburzeń czynności wyższych (nerwowych);
 • pogłębienie wiedzy na temat Pacjenta w zakresie procesów spostrzegania, uczenia się i pamięci;
 • rozwiązywanie problemów (w tym adaptacyjnych) Pacjenta;
 • neurorehabilitacja – proces rehabilitacyjny: usuwanie lub łagodzenie zaburzeń przy pomocy ćwiczeń terapeutycznych (np. specjalistyczny, komputerowy system wspierający rehabilitacje i trening funkcji poznawczych);
 • wspieranie powrotu do zdrowia;
 • profilaktyka zaburzeń neurologicznych i psychologicznych.

Ograniczenie funkcji kognitywnych sprawia, że osoba z trudnościami w sferze neurologicznej staje się człowiekiem niepełnosprawnym w aspekcie fizycznym, psychicznym i społecznym.

Diagnoza neuropsychologiczna (DN)

Dzięki dynamicznemu rozwojowi technik diagnostycznych, w tym obrazowych:

 • tomografia komputerowa (CT, computed tomography),
 • funkcjonalny rezonans magnetyczny (fMRI, functional magnetic resonance imaging),
 • tomografia emisyjna pojedynczego fotonu (SPECT, single-photon emission-computed tomography),

Neurolodzy są w stanie rozpoznać obecność i charakter powstałych w ośrodkowym układzie nerwowym zmian patologicznych pod postacią m.in.:

 • ostrego i przewlekłego krwotoku wewnątrzczaszkowego,
 • ostrego udaru niedokrwiennego i krwotocznego,
 • udarów przewlekłych,
 • padaczki,
 • łagodnych i złośliwych zmiany nowotworowych,
 • innych urazów czaszkowo-mózgowych.

Współcześnie DN stanowi domenę psychologii, choć jej specyficzną cechą jest interdyscyplinarność. Jej główne zadanie to opis zachowania, określenie charakteru jego zmian i związków ze stanem mózgu oraz prognoza, czyli przewidywanie skutków zmienionego zachowania i procesów psychicznych [1]

Diagnoza neuropsychologiczna ma na celu wyjaśnienie, w jaki sposób powstała u Pacjenta dysfunkcja, wpływa na konkretne procesy psychiczne (procesy poznawcze, osobowość).

Niezależnie od opisu psychologicznego, diagnoza neuropsychologiczna przydaje się w ocenie zdrowia i funkcjonowania Pacjenta.

Metody stosowane podczas diagnozy neuropsychologicznej

W diagnozie neuropsychologicznej stosuje się metody:

 • ilościowe: psychometryczne, aktuarialne:
  • wystandaryzowane testy;
 • jakościowe: kliniczne i kliniczno-eksperymentalne:
  • wykorzystywanie określonych zadań w celu określenia procesów psychicznych,
  • ocena m.in.: mowy, czynności ruchowych, spostrzegania, czytania, liczenia, pisania;
 • ujęcie mieszane (kliniczno-ilościowe, zindywidualizowane).

Neuropsycholog w MindHealth: ile kosztuje wizyta?

Koszt wizyty neuropsychologa w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego wynosi od 150 zł*. Konsultacja trwa 60 min.

Zapisy do placówek przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24. Istnieje też możliwość rejestracji on-line za pośrednictwem sklepu internetowego. Prowadzimy również telekonsultacje.

Czekamy na Ciebie!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neuropsycholog