Specjaliści

Mgr Julia Wierusz-Kowalska

Specjalista zajmuje się:

  • młodzieżą od 14 r.ż.,
  • młodymi dorosłymi,
  • pomocą osobom z doświadczeniem żałoby i straty,
  • poczuciem braku sensu życia i motywacji do działania,
  • obniżonym poczuciem własnej wartości,
  • doświadczeniem chronicznej choroby i cierpienia,
  • zaburzeniami w relacjach międzyludzkich, w kryzysie życiowym,
  • poczuciem zablokowania potencjału twórczego,
  • poczuciem samotności i wykluczenia społecznego.

Obszary specjalizacji:

Kwalifikacje i doświadczenie:

Magister Filozofii i Etyki. Ukończyła 4-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne w Szkole Psychoterapii w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie. Absolwentka Podyplomowego Studium Trenerów Grupowych przy Laboratorium Psychoedukacji i SWPS w Warszawie oraz Podyplomowego Studium Terapii i Treningu Grupowego w zakresie Twórczości i Arteterapii w Instytucie Profilaktyki i Resocjalizacji IPSIR UW w Warszawie. Ukończyła też roczny Kurs Pomocy Psychologicznej pod Superwizją w Ośrodku INTRA w Warszawie. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywała w ośrodkach socjoterapeutycznych oraz podczas rocznego stażu klinicznego w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii IPIN w Warszawie oraz w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii w Józefowie.

Mgr Julia Wierusz-Kowalska