Terapia poznawczo-behawioralna Wrocław

Podejście poznawczo-behawioralne różni się od innych metod wybranymi technikami i narzędziami.

Sprawdź, na czym dokładnie polega terapia poznawczo-behawioralna we Wrocławiu i dlaczego warto zapisać się na nią w MindHealth.

Terapia poznawczo-behawioralna we Wrocławiu: terapeutka i pacjent

Terapeuci CBT we Wrocławiu:

Definicja i podstawowe założenia

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. Cognitive Behavioral Therapy, CBT) jest formą skutecznego leczenia psychologicznego w przypadku wielu zaburzeń i dysfunkcji. Sesje u terapeuty specjalizującego się w nurcie poznawczym i behawioralnym prowadzą do znacznej poprawy samopoczucia i lepszego funkcjonowania na co dzień.

Jak wynika z doniesień naukowych, uczestnicy terapii indywidualnych, grupowych i dla par prowadzonych w nurcie CBT zauważają korzystną zmianę – odczuwając jednocześnie lepszą jakość życia.

Terapia CBT może być prowadzona równolegle np. z leczeniem farmakologicznym. Osiągana dzięki sesjom terapeutycznym zmiana opiera się na kilku podstawowych zasadach tej metody:

  • problemy Pacjenta częściowo wynikają z błędnie przyjętych wzorców myślenia;
  • trudności są poniekąd wynikiem wyuczonych w przeszłości i nieprawidłowych wzorców zachowań;
  • terapia uczy Pacjenta wyszukiwania innych, konstruktywnych sposobów radzenia sobie z problemami natury psychologicznej – dzięki czemu wzrasta efektywność działań na niekorzystne bodźce i trudności (po zakończeniu leczenia).

Terapia poznawczo-behawioralna Wrocław: dlaczego warto?

Nasi specjaliści dbają o dobro i bezpieczeństwo każdego Pacjenta. Psychoterapia jest procedurą medyczną, dlatego podczas spotkań obowiązują określone standardy. Proces terapeutyczny prowadzony jest indywidualnie, w parach, a także grupowo w przypadku większej liczby uczestników.

Model poznawczo-behawioralny jest skuteczną metodą leczenia wielu dolegliwości natury psychologicznej. To idealna alternatywa w konstruktywnym rozwiązywaniu swoich problemów. CBT jest pomocne w przypadku współistniejących zaburzeń psychicznych.

Warto skonsultować się ze specjalistą wrocławskiego Centrum Medycznego MindHealth i uzyskać niezbędne informacje dotyczące sposobu realizacji terapii w przypadku wskazań lekarskich. Rozmowa z psychologiem, psychiatrą lub psychoterapeutą pozwoli wybrać najskuteczniejszą metodę leczenia w przypadku określonych jednostek chorobowych.

Korzyści płynące z terapii

Terapia poznawczo-behawioralna wykorzystuje metody i techniki umożliwiające uczestnikowi nabycie nowych umiejętności radzenia sobie z problemami nawet po zakończeniu leczenia. W trakcie sesji eksperci przekazują Pacjentom przydatne i praktyczne strategie radzenia sobie ze stresem, trudnościami natury emocjonalnej, dolegliwościami psychosomatycznymi i innymi, skutecznie utrudniającymi normalnie funkcjonowanie.

CBT kategoryzowana jest do terapii krótkoterminowych, dlatego osoby szukające praktycznych rozwiązań w możliwie jak najszybszym czasie (adekwatnie do sytuacji, stanu zdrowia i problemu Pacjenta) zgłaszają się na sesje prowadzone zazwyczaj kilka tygodni lub miesięcy.

Psychoterapię poznawczą i behawioralną cechuje komplementarność działań – celów, które muszą lub powinny zostać przez Pacjenta osiągnięte. Dzięki licznym sukcesom terapii stosowanej przez wielu ekspertów z różnych krajów terapia jest pomocna w przypadku równolegle prowadzonych, innych działań terapeutycznych w tym np. farmakoterapii.

Każdy element procesu psychoterapeutycznego prowadzonego w nurcie poznawczo-behawioralnym ma znaczenie. Jest to metoda leczenia wykorzystująca kilka technik, dzięki czemu osiąga się mierzalne efekty współpracy z Pacjentem.

CBT Wrocław: co jeszcze warto wiedzieć?

Terapia CBT stosowana jest w przypadku różnych schorzeń natury medycznej: stany lękowe, depresja, schizofrenia czy zespół stresu pourazowego – to tylko kilka przykładów chorób, z którymi zmagają się Pacjenci gabinetów psychoterapeutycznych.

W przypadku występujących w schizofrenii objawów psychotycznych terapia poznawczo behawioralna pozwala Pacjentowi zidentyfikować myśli i przekonania poprzez ukazywanie związków między myślami, emocjami i zachowaniem. Głównym celem CBT jest zmniejszenie odczuwanego przez pacjenta dyskomfortu związanego z objawami psychotycznymi (psychozami) tj. urojeniami i halucynacjami, a także wycofaniem emocjonalnym.

Dzięki procesowi terapeutycznemu osoby chorujące we współpracy ze specjalistą starają się uporządkować i zrozumieć otoczenie, a także siebie. W nurcie CBT zakłada się, że rozumienie różnych sytuacji przez ludzi (a także sposób myślenia na temat owych sytuacji) wynika z założeń, jakie przyjmują oni na temat swój i otaczającego ich świata. Dzieje się to na podstawie przeszłych doświadczeń.
W leczeniu terapeutycznym celem jest osiągnięcie zmiany dezadaptacyjnych zachowań, które skutecznie zaburzają interpretację i percepcję zdarzeń.

Kto powinien skorzystać z terapii?

Terapia CBT jest skuteczna w leczeniu różnych zaburzeń natury psychicznej. Specjaliści koncentrują się na pracy z Pacjentami z zauważalnymi dysfunkcjami o charakterze afektywnym i behawioralnym.

Terapia poznawczo-behawioralna we Wrocławiu skierowana jest do osób, które mają problem z kontrolowaniem swoich emocji, mierzą się z ekstremalnymi zmianami nastroju, problemami z koncentracją i przewlekłym zmęczeniem.

Terapię tą stosuje się najczęściej w przypadku leczenia:

Ile trwa terapia poznawczo-behawioralna?

Ze względu na jasno sprecyzowany cel i sposób prowadzenia, terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym we Wrocławiu może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy. Ilość spotkań z terapeutą zależy od sytuacji Pacjenta, jego problemu i stanu zdrowia – zwykle jest to kilkanaście sesji terapeutycznych trwających po 45-60 minut.

Dzięki ćwiczeniom podczas sesji terapeutycznych, a także ćwiczeniom i zadaniom domowym dla Pacjenta, uczestnicy rozwijają swoje umiejętności, zaczynają lepiej radzić sobie z emocjami, zachowaniami i myślami. 

Terapia CBT skupia się na tym „co tu i teraz”. Rozmowy w trakcie sesji nie skupiają się na przeszłości i podświadomości, dzięki czemu techniki terapeutyczne traktowane są jako „gotowa” recepta lub w miarę szybkie zalecenia do zrealizowania.

Psychoterapia CBT we Wrocławiu: jak się zapisać?

Mieszkańcy Wrocławia i okolic mogą skorzystać z terapii poznawczo-behawioralnej w MindHealth. Zgłoszenia na wizyty we wrocławskim ośrodku przyjmowane są pod numerem ogólnopolskiej infolinii 22 566 22 24 oraz za pośrednictwem sklepu internetowego.

Spotkanie z terapeutą można odbyć stacjonarnie lub w ramach wizyty telemedycznej.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia poznawczo-behawioralna Wrocław