Psychiatra dziecięcy

Dzieci, u których diagnozuje się schorzenia natury psychicznej, potrzebują rodzicielskiego wsparcia oraz profesjonalnej pomocy medycznej. Opiekunowie mogą podjąć współpracę z lekarzem psychiatrii, który specjalizuje się w pracy z małym Pacjentem i dorastającą młodzieżą.

Profesjonalną pomoc doświadczonych psychiatrów dziecięcych zapewnia Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Psychiatra dziecięcy czekający na pacjenta

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Kim jest psychiatra dziecięcy?

Specjalista do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją dzieci ze zdefiniowanymi zaburzeniami psychicznymi. Jak każdy inny lekarz, psychiatra szuka najlepszego sposobu pomocy osobie chorej – w tym przypadku dziecku.

Przyczyn pojawienia się zaburzeń psychicznych, upatruje się zarówno w czynnikach biologicznych, psychologicznych jak i środowiskowych. Dziecko może urodzić się z  z niepełnosprawnością intelektualną (nabytą) i  może być predysponowane do rozwinięcia się zaburzeń w przyszłości lub nabyć schorzenie wpływające na zdrowie psychiczne pod wpływem życiowych doświadczeń, nagłych i nieprzewidzianych wydarzeń.

Kompetencje psychiatry dziecięcego

W psychiatrii dzieci i młodzieży mogą specjalizować się lekarze z odpowiednim wykształceniem (specjalizacją II stopnia w psychiatrii), kompetencjami i umiejętnościami niezbędnymi w zakresie świadczenia usług medycznych.

Praca z małym Pacjentem, nastolatkami (adolescentami) w zakresie schorzeń psychicznych, wymaga posiadania odpowiednich umiejętności praktycznych i szlifowania cech osobowości, które umożliwią rozwiązywanie przyszłych problemów klinicznych zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z zespołem medycznym.

Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, jest wyposażony w wiedzę m.in. z zakresu:

 • psychiatrii,
 • neurologii dziecięcej,
 • pediatrii,
 • psychologii,
 • socjologii,
 • psychopatologii.

Kiedy udać się na wizytę do psychiatry dziecięcego?

O ile rodzice zdają sobie sprawę z możliwych obciążeń genetycznych chorobą natury psychicznej występującej w rodzinie – wiedzą również, że czynniki dziedziczne mogą (nie muszą) wpłynąć na zdrowie umysłowe ich dzieci. Znajomość choroby przed potencjalnym jej wystąpieniem umożliwia wcześniejsze zdiagnozowanie dziecka i podjęcia równie sprawnej interwencji medycznej.

Z kolei rodzice dzieci, u których czynniki genetyczne nie stanowią zagrożenia, mają utrudnione zadanie w przypadku chorób, które miewają różne nasilenie i przebieg. Każde niepokojące objawy i zachowania, powinny być sygnałem dla opiekunów, by zapisać dziecko na konsultację psychiatryczną.

Jakie zachowania dziecka powinny wzbudzać niepokój rodziców?

 • ogólnie: dostrzegalna zmiana w sposobie zachowywania się dziecka, nieadekwatne reakcje na bodźce;
 • zaburzenia emocjonalne i behawioralne zwane zaburzeniami internalizycajnymi dzieci i młodzieży w przypadku których, wyróżnia się:
  • objawy lękowe;
  • objawy depresji (apatia, odczuwanie przygnębienia, smutku) i innych zaburzeń nastroju;
  • postawa wycofania (unikanie kontaktów społecznych, rówieśniczych);
  • objawy somatyczne bez wyraźnej przyczyny natury medycznej (objawy bólowe, zawroty głowy i inne dolegliwości);
  • zmiana w sposobie komunikowania się;
  • trudności w relacjach społecznych, zachowania niedostosowane społecznie;
  • zachowania niszczycielskie, agresywne zwane zaburzeniami eksternalizacyjnymi;
  • nagła utrata masy ciała (m.in. podejrzenie stosowania używek);
  • opóźnienia rozwoju;
  • moczenie nocne;
  • problemy i zaburzenia psychiczne związane z chorobą somatyczną i/lub niepełnosprawnością;
  • inne niepokojące, niepasujące do wzorca zachowań i cech charakteru dziecka – objawy w zachowaniu (wyglądzie, aktywności ruchowej itp.).

Czym zajmuje się psychiatra dziecięcy?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, obejmuje zarówno choroby występujące u osób dorosłych jak i dzieci. Wyróżnia się m.in.:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia odżywiania:
 • dysleksja;
 • fobie;
 • schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe);
 • uporczywe zaburzenia urojeniowe;
 • ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych:
  • alkoholu;
  • opioidów;
  • kanabinoli;
  • substancji uspakajających i nasennych;
  • kokainy;
  • substancji halucynogennych;
  • lotnych rozpuszczalników organicznych;
  • innych substancji stymulujących i psychoaktywnych;
 • bezsenność i inne zaburzenia snu;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, charakteryzują się odchyleniem od norm w zakresie interakcji społecznych, sposobu komunikowania się oraz stereotypowym sposobem zachowywania się (aktywność, zainteresowania); w tej grupie wyróżnia się:
  • autyzm (spektrum zaburzeń autystycznych, autyzm dziecięcy, atypowy);
  • zespół Aspergera;
  • zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa;
  • zespół Hellera;
  • zespół Retta;
  • otępienie dziecięce;
  • psychozę dezintegracyjną;
  • psychozę symbiotyczną,
  • zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym;
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną:
 • upośledzenie umysłowe w stopniu:
  • lekkim;
  • umiarkowanym;
  • znacznym;
  • głębokim;
 • inne, również bliżej nieokreślone oraz atypowe objawy zaobserwowane u dziecka.

Ile kosztuje konsultacja psychiatryczna dzieci?

Cena wizyty u psychiatry dla dzieci w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health to 350 zł w przypadku pierwszej konsultacji a także 300 zł w przypadku kolejnych wizyt kontrolnych.*

Jak wygląda wizyta u psychiatry dziecięcego?

Wizyta u psychiatry dziecięcego w przeciwieństwie do konsultacji u innego specjalisty zajmującego się zdrowiem i komfortem psychicznym (np. psychologa dziecięcego czy psychoterapeuty) może wiązać się z włączeniem do procesu leczenia – farmakoterapii.

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem, więc w swojej praktyce wykorzystuje wszechstronną wiedzę, która pozwala mu bardziej szczegółowo ocenić przyczyny i wyjaśnić objawy występujące u dziecka.

Na wiele zaburzeń natury psychicznej, wpływają niedomagania ze strony układu neurologicznego, krwionośnego czy endokrynologicznego. Szczegółowy wywiad, rozmowa z rodzicami (opiekunami) i historia choroby dziecka pozwalają precyzyjniej określić, jakiej pomocy w danym momencie potrzebuje dziecko.

Zakres działań psychiatry dziecięcego

Podczas konsultacji psychiatrycznej dziecka, lekarz wykonuje następujące czynności:

 • przeprowadza wywiad z opiekunami;
 • zapoznaje się z sytuacją życiową dziecka;
 • ocenia i kontroluje stan psychiczny dziecka (w przypadku posiadanej dokumentacji, wykorzystuje przeszłe, stwierdzone u Pacjenta objawy/zaburzenia);
 • podejmuje badanie psychiatryczne (rozpoznanie lekarskie);
 • przeprowadza (jeśli wskazane): badania, testy sprawności psychicznej i psychoruchowej;
 • zleca (jeśli wymagane) dalszą diagnostykę: badania dodatkowe,
 • zleca (jeśli wymagane) lub sugeruje dalszą konsultację u specjalistów z innych dziedzin (neurolog, endokrynolog, psychoterapeuta);
 • interpretuje i ocenia wyniki badań;
 • zajmuje się leczeniem stwierdzonych u dziecka zaburzeń psychicznych i zespołów psychoorganicznych:
 • podejmuje decyzję o metodzie leczenia (za porozumieniem rodziców (opiekunów prawnych) w tym:
  • farmakoterapia,
  • psychoterapia,
  • psychofarmakologia,
  • rehabilitacja,
  • resocjalizacja,
  • socjoterapia.
 • przygotowuje i uzupełnia w trakcie wizyt dokumentację lekarską, wypisuje recepty – jeśli stan dziecka wymaga podania lekarstw;
 • przygotowuje opinie, świadectwa, orzeczenia oraz wnioski (w przypadku kwalifikacji do grupy inwalidzkiej, na potrzeby procesu sądowego),
 • zajmuje się organizacją lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia ostrego kryzysu psychicznego u dziecka?

W ramach profilaktyki zdrowia psychicznego, sugeruje się rodzicom (opiekunom), by zadbali o jak najlepszy kontakt z dzieckiem. Istotne jest częste spędzanie czasu z dzieckiem i poświęcanie mu należytej uwagi.

Warto umiejętnie budować u dziecka poczucie własnej wartości, wzmacniać umiejętności społeczne i odporność psychiczną. Ważne jest, by dziecko na początku otrzymało porady i wsparcie najbliższych w zakresie tego, jak radzić sobie ze stresem czy jak nauczyć się asertywnej postawy.

Psychiatra dziecięcy w Mind Health

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doświadczonego psychiatry dziecięcego, umów się na konsultację ze specjalistą w jednej z Placówek Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo