Psychiatra dziecięcy

Dzieci, u których diagnozuje się schorzenia natury psychicznej, potrzebują rodzicielskiego wsparcia oraz profesjonalnej pomocy medycznej. Opiekunowie mogą podjąć współpracę z lekarzem psychiatrii, który specjalizuje się w pracy z małym Pacjentem i dorastającą młodzieżą.

Profesjonalną pomoc doświadczonych psychiatrów dziecięcych zapewnia Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Psychiatra dziecięcy czekający na pacjenta

Poznaj naszych specjalistów

Kim jest psychiatra dziecięcy?

Specjalista do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją dzieci ze zdefiniowanymi zaburzeniami psychicznymi. Jak każdy inny lekarz, psychiatra szuka najlepszego sposobu pomocy osobie chorej – w tym przypadku dziecku.

Przyczyn pojawienia się zaburzeń psychicznych, upatruje się zarówno w czynnikach biologicznych, psychologicznych jak i środowiskowych. Dziecko może urodzić się z  z niepełnosprawnością intelektualną (nabytą) i  może być predysponowane do rozwinięcia się zaburzeń w przyszłości lub nabyć schorzenie wpływające na zdrowie psychiczne pod wpływem życiowych doświadczeń, nagłych i nieprzewidzianych wydarzeń.

Kompetencje psychiatry dziecięcego

W psychiatrii dzieci i młodzieży mogą specjalizować się lekarze z odpowiednim wykształceniem (specjalizacją II stopnia w psychiatrii), kompetencjami i umiejętnościami niezbędnymi w zakresie świadczenia usług medycznych.

Praca z małym Pacjentem, nastolatkami (adolescentami) w zakresie schorzeń psychicznych, wymaga posiadania odpowiednich umiejętności praktycznych i szlifowania cech osobowości, które umożliwią rozwiązywanie przyszłych problemów klinicznych zarówno samodzielnie, jak i we współpracy z zespołem medycznym.

Specjalista w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży, jest wyposażony w wiedzę m.in. z zakresu:

 • psychiatrii,
 • neurologii dziecięcej,
 • pediatrii,
 • psychologii,
 • socjologii,
 • psychopatologii.

Kiedy udać się na wizytę do psychiatry dziecięcego?

O ile rodzice zdają sobie sprawę z możliwych obciążeń genetycznych chorobą natury psychicznej występującej w rodzinie – wiedzą również, że czynniki dziedziczne mogą (nie muszą) wpłynąć na zdrowie umysłowe ich dzieci. Znajomość choroby przed potencjalnym jej wystąpieniem umożliwia wcześniejsze zdiagnozowanie dziecka i podjęcia równie sprawnej interwencji medycznej.

Z kolei rodzice dzieci, u których czynniki genetyczne nie stanowią zagrożenia, mają utrudnione zadanie w przypadku chorób, które miewają różne nasilenie i przebieg. Każde niepokojące objawy i zachowania, powinny być sygnałem dla opiekunów, by zapisać dziecko na konsultację psychiatryczną.

Jakie zachowania dziecka powinny wzbudzać niepokój rodziców?

 • ogólnie: dostrzegalna zmiana w sposobie zachowywania się dziecka, nieadekwatne reakcje na bodźce;
 • zaburzenia emocjonalne i behawioralne zwane zaburzeniami internalizycajnymi dzieci i młodzieży w przypadku których, wyróżnia się:
  • objawy lękowe;
  • objawy depresji (apatia, odczuwanie przygnębienia, smutku) i innych zaburzeń nastroju;
  • postawa wycofania (unikanie kontaktów społecznych, rówieśniczych);
  • objawy somatyczne bez wyraźnej przyczyny natury medycznej (objawy bólowe, zawroty głowy i inne dolegliwości);
  • zmiana w sposobie komunikowania się;
  • trudności w relacjach społecznych, zachowania niedostosowane społecznie;
  • zachowania niszczycielskie, agresywne zwane zaburzeniami eksternalizacyjnymi;
  • nagła utrata masy ciała (m.in. podejrzenie stosowania używek);
  • opóźnienia rozwoju;
  • moczenie nocne;
  • problemy i zaburzenia psychiczne związane z chorobą somatyczną i/lub niepełnosprawnością;
  • inne niepokojące, niepasujące do wzorca zachowań i cech charakteru dziecka – objawy w zachowaniu (wyglądzie, aktywności ruchowej itp.).

Czym zajmuje się psychiatra dziecięcy?

Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10, obejmuje zarówno choroby występujące u osób dorosłych jak i dzieci. Wyróżnia się m.in.:

 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej ADHD;
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia odżywiania:
 • dysleksja;
 • fobie;
 • schizofrenia i zaburzenia typu schizofrenii (schizotypowe);
 • uporczywe zaburzenia urojeniowe;
 • ostre i przemijające zaburzenia psychotyczne;
 • zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychoaktywnych:
  • alkoholu;
  • opioidów;
  • kanabinoli;
  • substancji uspakajających i nasennych;
  • kokainy;
  • substancji halucynogennych;
  • lotnych rozpuszczalników organicznych;
  • innych substancji stymulujących i psychoaktywnych;
 • bezsenność i inne zaburzenia snu;
 • całościowe zaburzenia rozwojowe, charakteryzują się odchyleniem od norm w zakresie interakcji społecznych, sposobu komunikowania się oraz stereotypowym sposobem zachowywania się (aktywność, zainteresowania); w tej grupie wyróżnia się:
  • autyzm (spektrum zaburzeń autystycznych, autyzm dziecięcy, atypowy);
  • zespół Aspergera;
  • zaburzenia schizoidalne okresu dzieciństwa;
  • zespół Hellera;
  • zespół Retta;
  • otępienie dziecięce;
  • psychozę dezintegracyjną;
  • psychozę symbiotyczną,
  • zaburzenie hiperkinetyczne z towarzyszącym upośledzeniem umysłowym;
 • zaburzenia nerwicowe związane ze stresem i pod postacią somatyczną:
 • upośledzenie umysłowe w stopniu:
  • lekkim;
  • umiarkowanym;
  • znacznym;
  • głębokim;
 • inne, również bliżej nieokreślone oraz atypowe objawy zaobserwowane u dziecka.

Ile kosztuje konsultacja psychiatryczna dzieci?

Cena wizyty u psychiatry dla dzieci w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health to 350 zł w przypadku pierwszej konsultacji a także 300 zł w przypadku kolejnych wizyt kontrolnych.*

Jak wygląda wizyta u psychiatry dziecięcego?

Wizyta u psychiatry dziecięcego w przeciwieństwie do konsultacji u innego specjalisty zajmującego się zdrowiem i komfortem psychicznym (np. psychologa dziecięcego czy psychoterapeuty) może wiązać się z włączeniem do procesu leczenia – farmakoterapii.

Psychiatra dziecięcy jest lekarzem, więc w swojej praktyce wykorzystuje wszechstronną wiedzę, która pozwala mu bardziej szczegółowo ocenić przyczyny i wyjaśnić objawy występujące u dziecka.

Na wiele zaburzeń natury psychicznej, wpływają niedomagania ze strony układu neurologicznego, krwionośnego czy endokrynologicznego. Szczegółowy wywiad, rozmowa z rodzicami (opiekunami) i historia choroby dziecka pozwalają precyzyjniej określić, jakiej pomocy w danym momencie potrzebuje dziecko.

Zakres działań psychiatry dziecięcego

Podczas konsultacji psychiatrycznej dziecka, lekarz wykonuje następujące czynności:

 • przeprowadza wywiad z opiekunami;
 • zapoznaje się z sytuacją życiową dziecka;
 • ocenia i kontroluje stan psychiczny dziecka (w przypadku posiadanej dokumentacji, wykorzystuje przeszłe, stwierdzone u Pacjenta objawy/zaburzenia);
 • podejmuje badanie psychiatryczne (rozpoznanie lekarskie);
 • przeprowadza (jeśli wskazane): badania, testy sprawności psychicznej i psychoruchowej;
 • zleca (jeśli wymagane) dalszą diagnostykę: badania dodatkowe,
 • zleca (jeśli wymagane) lub sugeruje dalszą konsultację u specjalistów z innych dziedzin (neurolog, endokrynolog, psychoterapeuta);
 • interpretuje i ocenia wyniki badań;
 • zajmuje się leczeniem stwierdzonych u dziecka zaburzeń psychicznych i zespołów psychoorganicznych:
 • podejmuje decyzję o metodzie leczenia (za porozumieniem rodziców (opiekunów prawnych) w tym:
  • farmakoterapia,
  • psychoterapia,
  • psychofarmakologia,
  • rehabilitacja,
  • resocjalizacja,
  • socjoterapia.
 • przygotowuje i uzupełnia w trakcie wizyt dokumentację lekarską, wypisuje recepty – jeśli stan dziecka wymaga podania lekarstw;
 • przygotowuje opinie, świadectwa, orzeczenia oraz wnioski (w przypadku kwalifikacji do grupy inwalidzkiej, na potrzeby procesu sądowego),
 • zajmuje się organizacją lecznictwa psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży.

Jak zmniejszyć ryzyko wystąpienia ostrego kryzysu psychicznego u dziecka?

W ramach profilaktyki zdrowia psychicznego, sugeruje się rodzicom (opiekunom), by zadbali o jak najlepszy kontakt z dzieckiem. Istotne jest częste spędzanie czasu z dzieckiem i poświęcanie mu należytej uwagi.

Warto umiejętnie budować u dziecka poczucie własnej wartości, wzmacniać umiejętności społeczne i odporność psychiczną. Ważne jest, by dziecko na początku otrzymało porady i wsparcie najbliższych w zakresie tego, jak radzić sobie ze stresem czy jak nauczyć się asertywnej postawy.

Psychiatra dziecięcy w Mind Health

Jeżeli chcesz skorzystać z pomocy doświadczonego psychiatry dziecięcego, umów się na konsultację ze specjalistą w jednej z Placówek Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Zapisy przyjmowane są pod numerem 22 566 22 24 a także on-line, za pośrednictwem sklepu internetowego. Istnieje również możliwość telekonsultacji.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo