Terapia dla par i rodzin Gdańsk

Problemy w komunikacji, nadmiar negatywnych emocji – istnieje wiele przyczyn problemów, które z powodzeniem można przepracować w gabinecie terapeutycznym u boku bezstronnych mediatorów.

Pomoc doświadczonych specjalistów z zakresu terapii małżeństw, par i rodzin w Gdańsku oferuje MindHealth.

Para na terapii w Gdańsku

Terapia małżeńska, dla par w Gdańsku – dla kogo?

Kryzys w związku to problem powszechny, występujący w związkach formalnych (małżeństwach) oraz nieformalnych (kohabitacyjnych, partnerskich). Osoby prowadzące wspólne gospodarstwo i przebywające ze sobą na co dzień mogą popaść w rosnący konflikt, który z czasem uniemożliwi im normalne funkcjonowanie, wpływając także na ich dzieci lub inne osoby bliskie. Ratując relację, osoby pozostające w związku często decydują się na skorzystanie z terapii dla par.

Dla kogo przeznaczona jest terapia małżeńska i dla par w Gdańsku? Problemami, z którymi warto udać się do terapeuty, są m.in. następujące sytuacje:

 • kryzys emocjonalny: narastająca wrogość, nadmiar negatywnych emocji, wzajemne pretensje, obwinianie, kłamstwa partnerów/partnerek;
 • w związku dochodzi do licznych kłótni, awantur;
 • jedno z partnerów zmaga się z uzależnieniem (alkohol, narkotyki, leki, hazard);
 • dwie osoby chcą odbudować związek po rozstaniu;
 • osoby pozostające w związku chcą rozstać się w bezkonfliktowej atmosferze;
 • para doświadczyła trudnej sytuacji ekonomicznej (finansowej);
 • w związek wkraczają osoby trzecie (rodzice, inni członkowie rodziny, przyjaciel/przyjaciółka);
 • w związku dochodzi do aktów podejrzliwości, zazdrości;
 • para zmaga się z kryzysem rodzicielskim;
 • w związku dochodzi do zdrady ze strony jednego lub obydwojga partnerów.

Przebieg terapii

Psychoterapię par i małżeństw cechuje przede wszystkim ładunek emocjonalny bliskiej, intymnej relacji, związanej również ze sferą seksualności. Jako najmniej stabilna relacja rodzinna może zostać rozwiązana separacją czy rozwodem (w przeciwieństwie do rodziny rozumianej jako rodzice i ich dzieci).

W trakcie terapii dla osób pozostających w związku porusza się tematykę problemów i trudności charakterystycznych dla bliskich relacji z drugą osobą. Sesje terapeutyczne koncentrują się m.in. na:

 • poprawie w komunikacji między partnerami;
 • dbaniu o uczucia, emocje i potrzeby obu stron relacji;
 • budowaniu zdrowych relacji;
 • przepracowaniu konfliktów i kryzysu;
 • stawianiu czoła trudnością w przyszłości.

Z usług terapeuty par w Gdańsku korzystają również osoby, które rozważają polubowne rozejście się ze względu na szacunek do partnera/partnerki, dzieci, rodziny. Psychoterapeuta umiejętnie przeprowadza Pacjentów przez proces rozwodu czy separacji i pomaga im zrozumieć przyczyny rozpadu związku. 

Psychoterapia rodzinna w Gdańsku: zastosowanie

Terapeuta rodzinny podejmuje się współpracy z osobami pozostającymi w bliskiej więzi – rodzinnej, związanej pokrewieństwem lub powinowactwem. Z usług psychoterapeuty korzystają całe rodziny lub poszczególni jej członkowie. Sesje mogą zostać wzbogacone również innymi, równoległymi formami pomocy, np. wsparciem psychiatrycznym lub terapią u seksuologa.

Z usług terapeuty rodzinnego warto skorzystać nie tylko wtedy, kiedy kryzys czy zaogniony konflikt rodzinny osiąga apogeum, ale również wówczas, gdy chcemy zapobiec problemom. Profilaktyka relacji rodzinnych może uchronić przed zgubnymi konsekwencjami np. trudności wychowawczych.

Problemami, z którymi warto udać się do psychologa rodzinnego w Gdańsku, są m.in.:

 • problemy wychowawcze;
 • brak możliwości rozwiązania trudnej sytuacji (konfliktu) bez osoby postronnej;
 • potrzeba uporania się z chorobą jednego z członków rodziny;
 • potrzeba uporania się z problemem jednego z członków rodziny (utrata pracy, konflikt z prawem);
 • ogólnie nieprzyjemna lub wroga atmosfera w domu wynikająca z trudności w bliskich relacjach;
 • przejawianie obojętności członków rodziny względem siebie;
 • utrata bliskiej osoby;
 • śmierć w rodzinie;
 • wypadek;
 • rozwód lub separacja rodziców;
 • niepełnosprawność członka rodziny;
 • kryzys adolescencyjny;
 • nagła zmiana sytuacji życiowej;
 • uzależnienia od substancji psychoaktywnych lub czynnościowe (behawioralne);
 • zaburzenia odżywiania, zachowania lub emocjonalne u dziecka;
 • poczucie niezrozumienia, brak akceptacji rówieśników, osamotnienie;
 • przemoc fizyczna, przemoc psychiczna, doświadczenie „hejtu”, agresja rówieśników;
 • myśli i próby samobójcze członka rodziny;

i inne trudne doświadczenia rodziny.

Jak wygląda konsultacja i psychoterapia?

Terapia rodzinna w Gdańsku rozpoczyna się konsultacją z psychologiem i wstępnym rozpoznaniem problemu. Dla specjalisty istotny jest rodzaj problemów, z którymi zgłaszają się Pacjenci, wiek dzieci w rodzinie oraz zarys trudności — kogo dotyczą, od kiedy.

Terapia pomaga rodzinie oraz poszczególnym jej członkom uporać się z teraźniejszymi problemami, a także przepracować trudne doświadczania z przeszłości.

Sesje u psychologa rodzinnego pozwalają specjaliście zdiagnozować główny problem rodziny, tzn.:

 • Czy problem dotyczy relacji rodzic-dziecko?
 • Czy problem dotyczy dziecka?
 • Czy problem dotyczy relacji dorosłych?

Terapeuta rodzinny, zapoznając się z systemem rodzinnym, staje się niezależnym doradcą i obserwatorem. W psychoterapii rodzinnej nierzadko problem jednego z członków (np. uzależnienie od alkoholu, konflikt z prawem) wpływa na funkcjonowanie całej rodziny.

W przypadku dzieci pomoc rodzinnego terapeuty pozwoli lepiej zrozumieć rodzicom świat dziecka, jego potrzeby i trudności. Kariera zawodowa, nadmiar pracy czy obowiązków, może skutecznie maskować uczucia dziecka zmagającego się w tym czasie np. niezrozumieniem w szkole, hejtem, brakiem akceptacji.

Terapia rodzinna w Gdańsku pomaga również rodzinom uporać się z chorobą czy kalectwem. Sesje bywają uzupełnieniem równolegle prowadzonej terapii (np. indywidualnej czy osób uzależnionych).

Kiedy wskazana jest pomoc psychologiczna całej rodzinie?

Z pomocy terapeuty rodzinnego w Gdańsku warto skorzystać w sytuacji, gdy w rodzinie:

 • atmosfera między rodzicami, rodzeństwem, rodziną jest niepoprawna, wroga lub obojętna;
 • nie rozmawia się o uczuciach (chłód emocjonalny);
 • rodzina zmaga się z żałobą;
 • bliscy próbują odnaleźć się w trudnej sytuacji (odejściem, ucieczką z domu, separacją, rozwodem, próbą samobójczą, traumą);
 • nastąpiła nagła zmiana sytuacji życiowej (przeprowadzka, utrata pracy, problemy finansowe);
 • dziecko wykazuje niepokojące objawy świadczące np. o zaburzeniu zachowania, zaburzeniach emocjonalnych, odżywiania bądź uzależnieniu od substancji psychoaktywnych lub czynnościowych (gry komputerowe, hazard), konflikcie z prawem lub doświadczaniu przemocy.

Kto przyjmuje w gdańskiej poradni dla małżeństw i rodzin?

Terapię dla małżeństw i rodzin w Gdańsku prowadzą tylko osoby mające kwalifikacje i doświadczenie w pracy z parami i rodzinami. Do zadań takich specjalistów należy m.in.:

 • diagnoza problemu;
 • prowadzenie działań interwencyjnych;
 • praca nad problemami Pacjenta;
 • prowadzenie działań profilaktycznych;
 • psychoedukacja.

Ile trwa terapia?

Częstotliwość spotkań zależy od potrzeb rodziny i osób pozostających w związku, a także ich dyspozycyjności czasowej. Zwykle szacuje się, że terapia trwa od kilku tygodni do kilku miesięcy.

Dokładny czas trwania psychoterapii rodzinnej, dla par czy małżeństw jest kwestią w pełni indywidualną, zależną od problemu lub ich złożoności. Pierwsza konsultacja zazwyczaj wprowadza jej uczestników w proces terapeutyczny, a samemu terapeucie pozwala zapoznać się z uczestnikami.

Terapia par Gdańsk: cena i zapisy

MindHealth w Gdańsku oferuje usługi terapeutyczne dla rodzin, małżeństw i dla par w formie stacjonarnej (w gabinecie terapeutycznym) oraz zdalnie (oferta usług telemedycznych). Cena pojedynczej sesji to 360 zł*. 

Zapisy przeprowadzane są pod ogólnopolskim numerem telefonu 22 566 22 24. Wizytę można umówić także online poprzez sklep internetowy.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia dla par i rodzin Gdańsk