Specjaliści

Mgr Justyna Kuszewska

Specjalista zajmuje się:

 • młodzieżą 16 – 18 lat,
 • dorosłymi,
 • rodzinami.

Obszary specjalizacji:

 • autyzm,
 • DDA, DDD,
 • depresja,
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk separacyjny,
 • fobia społeczna,
 • mobbing,
 • molestowanie,
 • napady paniki (lęk paniczny),
 • nerwica natręctw (zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne),
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • problemy rodzinne,
 • przemoc,
 • psychoedukacja rodziców,
 • psychogeriatria,
 • stres,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • współuzależnienie,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera,
 • zespół stresu pourazowego (PTSD).

Kwalifikacje i doświadczenie:

Jest psychologiem, psychoterapeutą, certyfikowanym coachem i trenerem. Pracuje w nurcie integracyjnym, dla którego podstawą jest podejście humanistyczno-egzystencjalne. W pracy terapeutycznej najważniejszy jest dla niej kontakt z drugą osobą, oparty na szacunku i akceptacji. Nade wszystko uznaje podmiotowość osoby, z którą pracuje. Wierzy, że tylko taka relacja może prowadzić do poznania siebie i dobrego, pełniejszego życia.

Studia psychologiczne ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła też na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego studia podyplomowe kwalifikacyjne „Rehabilitacja dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi”, dające uprawnienia do pracy terapeutycznej z osobami niepełnosprawnymi. Przez wiele lat pracowała jako terapeutka dzieci niepełnosprawnych, w tym dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestniczyła w szkoleniach z zakresu autyzmu oraz dwuletnim stażu w Fundacji SYNAPSIS. Stworzyła i prowadziła warsztaty dla rodziców, w tym coachingi grupowe, mające na celu wzrost samoświadomości oraz poszerzenie wiedzy i umiejętności w relacjach rodzic-dziecko. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyła i rozwija w Szkole Psychoterapii Ośrodka Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA w Warszawie, posiadającej akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i jako jedyna szkoła w Polsce także prestiżową akredytację Person-Centered and Experiental Psychotherapy & Counselling Europe oraz World Association for Person Centered & Experiental Psychotherapy & Counselling. Uczestniczyła w stażu klinicznym w I Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Zapobiegania Nawrotom. Współpracowała i nadal wspiera osoby dorosłe, seniorów i osoby przewlekle chore w zakładach opiekuńczo-rehabilitacyjno-leczniczych oraz Domach Opieki i Domach Seniora. Prowadzi zajęcia grupowe dla seniorów obejmujące ćwiczenia pamięci i innych funkcji poznawczych.

Mgr Justyna Kuszewska