Psycholog dziecięcy Kraków

Psycholog dziecięcy pomaga najmłodszym, którzy cierpią psychicznie i mają problemy w codziennym funkcjonowaniu oraz w sprostaniu wymaganiom zewnętrznym.

Jeśli Twoje dziecko doświadcza takich trudności, zgłoś się po pomoc. Wykwalifikowanego psychologa dziecięcego w Krakowie znajdziesz w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Psycholog dziecięcy w Krakowie

Umów dziecko na wizytę w MindHealth:

Spis treści

Czym zajmuje się psycholog dziecięcy w Krakowie?

Psycholog dziecięcy specjalizuje się we wspieraniu dzieci, młodzieży i ich rodzin. Jest wyszkolony w posługiwaniu się odpowiednimi testami, diagnozowaniu, opiniowaniu oraz udzielaniu szeroko rozumianej pomocy psychologicznej. Jeśli ukończył kierunkowe kształcenie podyplomowe, może też prowadzić psychoterapię. Zdarza się, że pracuje w zespole, np. z lekarzem, lekarzem psychiatrą, rehabilitantem czy logopedą. W ramach terapii dziecka współpracuje też z rodzicami.

Konsultacji z psychologiem dla dzieci w Krakowie nie trzeba się wstydzić lub obawiać. Nie należy jej również opóźniać. Nieudzielenie pomocy dziecku może negatywnie wpłynąć na jego rozwój, edukację czy zdrowie psychiczne.

Poradnictwo psychologiczne polega na uzyskiwaniu zmiany u osób doświadczających trudności w codziennym życiu, tzw. kryzysów rozwojowych czy problemów w przystosowaniu się do warunków życiowych. Celem porady u psychologa dziecięcego w Krakowie jest łagodzenie napięcia i negatywnych emocji dziecka, jak również pomoc w realizowaniu zadań, zaspokajaniu potrzeb i rozwijaniu umiejętności potrzebnych do realizacji wyzwań. Poradnictwo nie jest synonimem psychoterapii. Tę ostatnią prowadzi się u osób ze zdiagnozowanymi zaburzeniami zdrowia psychicznego.

Psycholog dziecięcy Kraków - wskazania do wizyty

Sygnały przeżywania trudności rozwojowych, przy których pomaga psycholog dziecięcy w Krakowie, to m.in.:

 • w okresie przedszkolnym: niestosowanie się do zaleceń opiekuna, negatywne relacje z rodzicami, lęki, lekceważenie lub odrzucenie przez rówieśników, słabe wyrażanie emocji, zbytnie zainteresowanie telewizją czy grami komputerowymi;
 • w okresie wczesnoszkolnym: przesadna impulsywność, słabe umiejętności społeczne, nadmierna reakcja na stres, utrzymywanie się lęków, trudności w rozwiązywaniu problemów dotyczących relacji z innymi, częste kontakty z dziećmi wywierającymi zły wpływ, brak zrozumienia i wyrażania złożonych emocji, negatywne myśli na temat innych i siebie, słabe przystosowanie do warunków szkolnych, wzmożona męczliwość, trudności z koncentracją uwagi, zmniejszona wytrwałość, brak systematycznego odrabiania lekcji;
 • w okresie dorastania: częste wybuchy gniewu lub napady lęku, angażowanie się w ryzykowne zachowania, dominacja negatywnego nastroju, niska samoocena, słabe relacje i więzi z rodziną, nieliczenie się z innymi, brak szczególnych zainteresowań i istotnych planów zawodowych.

Sygnałem do zgłoszenia się z dzieckiem do specjalisty jest brak oczekiwanych postępów w rozwoju. Na spotkanie z psychologiem dla dzieci w Krakowie należy się też udać, jeśli nasza pociecha ma problemy z komunikacją czy nawiązywaniem relacji, unika zabaw i zamyka się we własnym świecie.

Wskazaniem do specjalistycznej wizyty są także problemy wychowawcze, objawy uzależnienia czy nasilone reakcje złości, płaczu lub lęku. Należy też skonsultować bóle głowy, brzucha czy moczenie się, które nie są związane z uchwytną przyczyną fizyczną.

Specjalistę trzeba też odwiedzić, jeśli obserwujemy u dziecka opóźniony rozwój mowy, specyficzne trudności w czytaniu i pisaniu czy problemy w konfrontacji z wymogami szkolnymi.

Psycholog wspiera również dzieci w krytycznych sytuacjach życiowych, np. w przypadku rozwodu rodziców, śmierci kogoś bliskiego, choroby przewlekłej czy przemocy rówieśniczej.

W jakich problemach pomaga psycholog dziecięcy?

Oprócz wymienionych wyżej trudności w realizowaniu zadań rozwojowych, u dzieci i młodzieży mogą też wystąpić zaburzenia psychiczne. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) połowa wszystkich zaburzeń psychicznych zaczyna się przed 14. rokiem życia, a większość przypadków pozostaje niewykryta i nieleczona.

Do zaburzeń w terapii których pomaga psycholog dziecięcy w Krakowie zalicza się m.in.:

 • ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, zespół hiperkinetyczny): charakteryzuje się trzema grupami objawów. Dzieci z ADHD mają zaburzenia koncentracji uwagi, są nadruchliwe i impulsywne;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD): wiążą się z opóźnieniami lub anomaliami relacji społecznych, komunikacji, zachowania i funkcji poznawczych. Organizacja Narodów Zjednoczonych uznała autyzm za jeden z najpoważniejszych problemów zdrowotnych świata;
 • zaburzenia lękowe: to grupa problemów, które charakteryzują się nadmiernym lękiem. Zaliczamy do nich m.in. lęk przed separacją w dzieciństwie, uogólnione zaburzenie lękowe oraz fobie;
 • depresja: cechuje ją długotrwale obniżony nastrój oraz szereg innych objawów psychicznych i somatycznych. Jest jedną z głównych chorób i przyczyn niepełnosprawności u nastolatków;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, zaburzenie afektywne dwubiegunowe): to przewlekła choroba zaliczana do zaburzeń nastroju. Charakteryzuje się naprzemiennym występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności) i manii/hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności), oddzielonych (choć nie zawsze) okresami bezobjawowymi;
 • zaburzenia odżywiania: charakteryzują je szkodliwe zachowania żywieniowe, takie jak np. ograniczanie kalorii lub napadowe objadanie się. Zaliczamy do nich jadłowstręt psychiczny (anoreksję), żarłoczność psychiczną (bulimię) i zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się);
 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje u części dzieci, które doświadczyły traumy. Charakteryzuje się długotrwałym stresem emocjonalnym, niepokojem, koszmarami sennymi i destrukcyjnymi zachowaniami;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne: objawia się występowaniem myśli natrętnych (obsesji) i czynności natrętnych (kompulsji). Zaburzają one codzienne funkcjonowanie, zajmują wiele czasu i są niechciane przez dziecko czy nastolatka;
 • schizofrenia: należy do zaburzeń psychotycznych. Charakteryzuje się m.in. występowaniem omamów, urojeń oraz symptomów dezorganizacji (myślenia i zachowania);
 • zaburzenia zachowania: cechują je powtarzające się zachowania antyspołeczne, agresywne lub buntownicze. Ich łagodniejszą formą są zaburzenia opozycyjno-buntownicze;
 • zaburzenia tikowe: charakteryzują się powtarzalnymi, niecelowymi ruchami lub wokalizacjami. Skrajnym nasileniem choroby tikowej jest zespół Tourette’a.

Psycholog dziecięcy Kraków - cena, zapisy

Jeśli chcesz skorzystać z pomocy dobrego psychologa dziecięcego, zgłoś się do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapisy do placówki przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Na wizytę można umówić się również online za pośrednictwem sklepu internetowego.

Cena konsultacji z psychologiem dziecięcym w Krakowie to 220 zł*.

Przebieg wizyty u psychologa dziecięcego

Wizyta u psychologa dziecięcego może mieć charakter jednorazowej porady, regularnych spotkań lub terapii.

Ponieważ dzieci często nie umieją rozmawiać o emocjach, specjalista, poza rozmową, używa w pracy specyficznych technik komunikacji i narzędzi diagnostycznych. Zaliczamy do nich m.in. obserwację spontanicznej aktywności lub zabawy, zabawę kierowaną, testy czy rysunek.

Jakie testy wykonuje psycholog dzieci i młodzieży?

Diagnostyka opiera się przede wszystkim na rozmowie, jednak aby lepiej poznać problem Pacjenta, specjalista korzysta także z dodatkowych metod. Psycholodzy dziecięcy z krakowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth wykonują m.in. następujące testy:

 • Kwestionariusze osobowości EPQ-R, EPQ-R(S): służą do badania podstawowych wymiarów osobowości (w teorii Hansa Eysencka). Mogą być wykorzystywane do celów diagnozy indywidualnej w psychologii klinicznej, edukacji oraz organizacji i pracy. Stosuje się je u młodzieży od 16. roku życia i osób dorosłych;
 • Inwentarz stanu i cechy lęku dla dzieci STAIC: składa się z 2 podskal. Pierwsza służy do pomiaru lęku jako reakcji sytuacyjnej. Dzięki drugiej można ocenić lęk jako uwarunkowanie osobowościowe. Wykorzystuje się go m.in. w diagnostyce zaburzeń lękowych czy przyczyn niepowodzeń szkolnych. Jest przeznaczony dla dzieci w wieku 10-14 lat;
 • Zestaw kwestionariuszy do diagnozy autyzmu ASRS: jest przeznaczony do pomiaru zachowań związanych z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Dotyczy ich szerokiego zakresu. Stosuje się go u dzieci i młodzieży w wieku 2-5 i 6-18 lat;
 • Kwestionariusze do diagnozy ADHD CONNERS 3: służą do diagnozy ADHD i zaburzeń współwystępujących. Pozwalają na procentowe określenie prawdopodobieństwa występowania ADHD. Są stosowane u dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat;
 • Wielowymiarowy kwestionariusz samooceny MSEI: służy do badania samooceny ogólnej i szczegółowej. Składa się z 116 pozycji testowych, do których badany ustosunkowuje się na pięciostopniowej skali. Jest stosowany u młodzieży i dorosłych.

W celu wykonania testu należy zapisać się do psychologa diagnosty.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psycholog dziecięcy Kraków