Terapia grupowa Białystok

Terapia w grupie umożliwia lepsze przepracowanie problemów psychologicznych, poznanie samego siebie i utwierdzenie się w przekonaniu, że nie jesteśmy w tym wszystkim sami.

Szukasz terapii grupowej w Białymstoku? Zapisz się do grupy terapeutycznej w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Zapraszamy!

Grupa na terapii w Gdańsku

Spis treści:

Na czym polega psychoterapia grupowa w Białymstoku?

Terapia grupowa to regularne spotkania z psychoterapeutą i grupą innych osób, które również zmagają się z podobnymi problemami. Najczęściej w sesji uczestniczy od 9 do 11 Pacjentów. Uczestnicy są starannie dobrani przez specjalistę.

Podczas psychoterapii grupowej uczestnicy wchodzą w interakcje, co wpływa korzystnie na nabycie umiejętności poradzenia sobie z trudnościami i negatywnymi emocjami. Sesje w grupie wzbudzają poczucie bliskości i wsparcia oraz pozwalają spojrzeć obiektywnie na doświadczane problemy.

Psychoterapia grupowa w Białymstoku może być:

 • zamknięta – grupa biorąca udział w spotkaniu z terapeutą jest stała od początku do końca i nie ma możliwości dołączenia w dowolnym momencie;
 • otwarta – nowi uczestnicy mogą dołączyć do grupy w każdym momencie terapii.

Terapia w grupie jest oficjalną metodą terapeutyczną, której skuteczność jest potwierdzona naukowo.

Terapia grupowa - wskazania

Terapia grupowa w Białymstoku może być pomocna w następujących przypadkach:

Psychoterapia w grupie często jest zalecana osobom, które są uzależnione od alkoholu, substancji psychoaktywnych, leków, ale także od czynności i zachowań (np. hazardu lub gier komputerowych). Innym wskazaniem są zmagania z trudnymi sytuacjami życiowymi. Po pomoc można zgłosić się m.in. w żałobie, po rozstaniu, po utracie pracy, przy problemach w rodzinie i małżeństwie.

Psychoterapia grupowa ma również zastosowanie w przypadku osób chorujących przewlekle (np. na nowotwór, AIDS). Spotkania ze specjalistą i innymi Pacjentami doświadczającymi podobnych trudności i emocji pozwalają inaczej spojrzeć na swoją sytuację. W sesjach mogą brać udział również bliscy chorych.

Terapia grupowa Białystok

Jak wygląda psychoterapia grupowa w Białymstoku?

Terapia grupowa najczęściej ma postać luźnej dyskusji. Każdy uczestnik ma prawo do wypowiedzi i swobodnego wyrażania swoich myśli. Chociaż sesja odbywa się w grupie, terapeuta dokonuje indywidualnej analizy każdego Pacjenta.

Podczas sesji terapeuta grupowy może wykorzystywać różne techniki i metody pracy z Pacjentami. Są to m.in.:

 • psychoedukacja;
 • psychoanaliza;
 • gry i terapia poprzez sztukę (np. choreoterapia, muzykoterapia);
 • odgrywanie scenek i wcielanie się w role;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • trening uważności;
 • trening asertywności;
 • nauka pozytywnego myślenia.

Psychoterapeuta grupowy może również stosować elementy różnych nurtów psychoterapii – np. terapii poznawczo-behawioralnej lub terapii psychodynamicznej.

Ważne jest, aby między uczestnikami grupy rozwinęło zaufanie. Bardzo istotne są dyskrecja, brak ocen oraz przyjazna i życzliwa atmosfera.

Czy każdy może wziąć udział w terapii grupowej?

Psychoterapia grupowa w Białymstoku nie jest odpowiednią formą pomocy dla wszystkich Pacjentów. W niektórych przypadkach znacznie lepiej sprawdzą się inne metody terapeutyczne – np. terapia indywidualna. Dlatego przed dołączeniem do grupy każda osoba przechodzi kwalifikację, której dokonuje psycholog.

Przeciwwskazania do psychoterapii grupowej to m.in.:

 • agresywne zachowanie;
 • skłonność do gwałtownych zachowań;
 • myśli samobójcze;
 • samookaleczanie;
 • izolowanie się; 
 • głębokie zaburzenia osobowości;
 • nasilenie problemów interpersonalnych;
 • głębokie zaburzenia psychiczne;
 • brak motywacji do regularnego uczestnictwa w spotkaniach grupowych.

Kto prowadzi psychoterapię grupową w Białymstoku?

Terapia grupowa w Białymstoku prowadzona jest przez wykwalifikowanych i doświadczonych psychoterapeutów MindHealth Białystok. Są to specjaliści, którzy mają kompetencje i predyspozycje do pracy z ludźmi doświadczającymi różnego rodzaju problemów w sferze psychicznej. Odznaczają się empatią, szacunkiem, otwartością i szczerością. Potrafią aktywnie słuchać oraz dostosowywać metody pracy do poszczególnych osób i całej grupy.

Podczas psychoterapii grupowej terapeuta przyjmuje rolę obserwatora i nie ingeruje w wypowiedzi Pacjentów. Nie wyraża także swoich poglądów, nie ocenia, nie udziela rad. Może natomiast koordynować spotkanie, wyznaczać jego tematykę i włączać do niego różnego rodzaju ćwiczenia, które ułatwiają uczestnikom nabycie niezbędnych umiejętności do poradzenia sobie z problemem.

Ponadto, psychoterapeuta dba o to, aby Pacjenci przestrzegali zasad obowiązujących w grupie.

Efekty terapii grupowej

Terapia grupowa działa poprzez interakcje, które zachodzą między uczestnikami grupy, a także między nimi a terapeutą. Pacjenci utwierdzają się w przekonaniu, że są w bezpiecznej przestrzeni i mają odpowiednie wsparcie, co ułatwia im otworzenie się oraz dzielenie się emocjami, myślami i przeżyciami.

Osoby biorące udział w sesji wzajemnie analizują swoje uczucia, wspólnie nad nimi pracują i dużo się od siebie uczą. Postępy innych uczestników zwiększają motywację.

Efekty psychoterapii grupowej to:

 • nabycie umiejętności panowania nad emocjami;
 • nabycie umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji;
 • nabycie umiejętności życia w społeczeństwie;
 • wzrost kompetencji społecznych;
 • nabycie umiejętności łatwiejszego nawiązywania relacji z innymi ludźmi;
 • budowanie pewności siebie;
 • nabycie umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb;
 • pozbycie się błędnych wzorców przekonań i myśli;
 • nabycie umiejętności aktywnego słuchania;
 • zwalczenie nieśmiałości;
 • zmiana nieprawidłowych wzorców zachowania;
 • poprawienie samooceny i poczucia własnej wartości;
 • możliwość spojrzenia na swoją sytuację w sposób obiektywny;
 • rozwijanie empatii;
 • wzmocnienie poczucia własnej sprawczości;
 • nabycie umiejętności rozwiązywania problemów i radzenia sobie z trudnościami;
 • odkrycie swoich zasobów;
 • nauczenie się mechanizmów społecznych;
 • zmiany w osobowości.

Psychoterapia grupowa służy również poprawie stanu psychicznego. Dzięki sesjom można zaobserwować ustąpienie objawów niektórych schorzeń psychicznych. To z kolei istotnie wpływa na jakość życia Pacjenta i jego funkcjonowanie w społeczeństwie.

Czy psychoterapia w grupie jest skuteczna?

Terapia grupowa ma udowodnione działanie w wielu problemach i zaburzeniach psychicznych. Jednak na jej skuteczność ma wpływ wiele czynników. Przede wszystkim terapeuta powinien skierować Pacjenta do odpowiedniej grupy. W przeciwnym razie może nie odnieść on korzyści z tej formy terapii.

Skuteczność psychoterapii grupowej zależy również od samego Pacjenta. Powinien mieć on motywację do zmian oraz chęć współpracy i zintegrowania się z grupą.

Ile trwa terapia grupowa?

Czas trwania terapii grupowej w Białymstoku zależy od kilku czynników. Przede wszystkim od specyfiki grupy oraz problemów, z którymi zmagają się Pacjenci. Spotkania z terapeutą zwykle odbywają się 1–2 razy w tygodniu.

Psychoterapia w grupie może być:

 • krótkoterminowa – czas trwania wynosi kilka miesięcy;
 • średnioterminowa – czas trwania to maksymalnie półtora roku;
 • długoterminowa – czas trwania to nawet 2 lata i więcej.

Zwykle potrzebne jest do kilkudziesięciu sesji terapii grupowej, aby jej uczestnicy zauważyli istotne zmiany i odnieśli korzyści ze spotkań z terapeutą.

Terapia grupowa Białystok