Terapia behawioralna Gdańsk

Terapia behawioralna w wielu przypadkach umożliwia wyeliminowanie problemu, a tym samym poprawę komfortu życia. Stosowane w niej techniki polegają na wygaszaniu niepożądanych reakcji, a wzmacnianiu tych pożądanych, aby poprawić jakość życia.

Zobacz, na czym polega psychoterapia behawioralna w Gdańsku i zapoznaj się z ofertą MindHealth.

Pacjentka na terapii behawioralnej w Gdańsku

Terapia behawioralna Gdańsk: jak pomaga?

Terapia behawioralna to rodzaj psychoterapii, który opiera się na założeniach behawioryzmu. Koncentruje się ona wyłącznie na zachowaniu człowieka, które jest naturalną reakcją na bodźce pochodzące z otoczenia. To właśnie nieprawidłowe wzorce i błędne schematy zachowań są źródłem cierpienia psychicznego. Podczas terapii behawioralnej są one przekształcane na prawidłowe, co pozwala pozbyć się problemów oraz poprawić jakość życia i funkcjonowanie w społeczeństwie.

Terapia behawioralna powstała w połowie XX wieku. Jej twórcami byli Hans J. Eysenck i Joseph Wolpe. Behawioryzm łączy elementy filozofii, metodologii i psychologii. Dużo czerpie z teorii ewolucji Darwina, eksperymentów Pawłowa i dorobku Clarka Hulla. Włączenie elementów terapii behawioralnej do terapii poznawczej dało początek psychoterapii poznawczo-behawioralnej.

Jakie są cele terapeutyczne?

Główne cele psychoterapii behawioralnej prowadzonej w MindHealth w Gdańsku to:

 • nabycie umiejętności rozpoznawania zachowań pożądanych;
 • rozwijanie zachowań pożądanych;
 • rozwijanie kompetencji społecznych;
 • zredukowanie zachowań niepożądanych;
 • utrwalenie nabytych umiejętności.

Cele psychoterapii behawioralnej można osiągnąć dzięki różnego rodzaju wzmocnieniom zachowań pożądanych. Pacjent może otrzymywać także informacje zwrotne o charakterze neutralnym. Aby utrwalić efekty, terapeuta stopniowo przechodzi od wzmacniania ciągłego do sporadycznego.

Jak wygląda terapia behawioralna w centrum zdrowia psychicznego w Gdańsku?

Terapia behawioralna zawsze skupia się na konkretnym problemie. Pacjent powinien umieć go nazwać, a następnie uświadomić sobie swoje emocje i rzeczywiste reakcje w odpowiedzi na dane bodźce z otoczenia. Musi także określić, jak chciałby na nie reagować (cel terapii).

Psychoterapia behawioralna opiera się w głównej mierze na rozmowie z psychoterapeutą. W trakcie sesji wykorzystywane są różnego rodzaju techniki, które mają na celu wzmocnienie pożądanych zachowań i reakcji. Pacjent otrzymuje też różne zadania do wykonania.

Proces terapii behawioralnej w Gdańsku zwykle przebiega w czterech fazach:

 1. Faza diagnostyczna – terapeuta behawioralny identyfikuje zaburzenie i określa motywację Pacjenta do wprowadzenia zmian.
 2. Faza wzbudzania motywacji – terapeuta wzbudza w Pacjencie pozytywne oczekiwania oraz chęć do zmian i przejęcia odpowiedzialności.
 3. Faza stosowania określonej procedury terapeutycznej – terapeuta stosuje techniki behawioralne indywidualnie dopasowane do danego przypadku.
 4. Faza utrwalania zmian – terapeuta wyznacza Pacjentowi zadania, które mają na celu utrwalić pożądane zachowania i reakcje.

Psychoterapeuta behawioralny nigdy nie podaje gotowych rozwiązań. Zamiast tego umiejętnie prowadzi Pacjenta przez cały proces tak, aby samodzielnie wyciągnął wnioski oraz nauczył się określać swoje emocje, sposób myślenia i nieprawidłowości w ich zakresie. Terapeuta wspiera, motywuje, wyjaśnia oraz wyznacza kierunek.

Techniki stosowane przez terapeutę

W pracy z Pacjentem psychoterapeuta behawioralny może stosować różnego rodzaju techniki. Zalicza się do nich m.in.:

 • terapię implozyjną – oswajanie się i wygaszanie lęku poprzez wystawienie się na bodźce, które go wywołują;
 • trening relaksacyjny – uczenie Pacjenta technik, które pozwalają się zrelaksować i złagodzić napięcie psychiczne;
 • systematyczną desensytyzację – zmniejszenie wrażliwości na działanie bodźców wywołujących lęk poprzez wyobrażanie ich sobie w stanie relaksu;
 • modelowanie pożądanych zachowań – uczenie Pacjenta nowych zachowań, które są pożądane i akceptowane;
 • trening asertywności – uczenie Pacjenta umiejętności wyrażania swoich uczuć, myśli i poglądów w sposób zdecydowany, ale bez naruszania granic innych osób.

Ważne jest, aby metody terapii behawioralnej były dopasowane indywidualnie do każdego Pacjenta. Dostosowanie stylu pracy do osoby ma istotny wpływ na efekty psychoterapii. Podczas pracy terapeuta behawioralny skupia się wyłącznie na teraźniejszości i przyszłości.

Jakie są wskazania do psychoterapii behawioralnej?

Terapia behawioralna w Gdańsku sprawdza się przy różnego rodzaju zaburzeniach psychicznych. Wśród wskazań do jej rozpoczęcia wymienić można m.in.:

Psychoterapia behawioralna może mieć postać sesji indywidualnych lub grupowych. Często jej techniki wykorzystywane są w terapii rodzinnej lub dla par.

Czy terapia behawioralna w Gdańsku sprawdza się w przypadku dzieci i młodzieży?

Nurt behawioralny znajduje zastosowanie również w przypadku terapii dzieci i młodzieży. Jest to jedna z częściej stosowanych technik. Umożliwia ona wykształcenie zachowań adaptacyjnych, które umożliwiają i ułatwiają funkcjonowanie w społeczeństwie.

Terapia behawioralna w Gdańsku dla dzieci i młodzieży sprawdza się przy:

Psychoterapia behawioralna może być stosowana u dzieci, które przejawiają trudne zachowania. Sprzyja wygaszaniu objawów, które zakłócają funkcjonowanie w społeczeństwie. Pozwala także nabyć nowe umiejętności ułatwiające radzenie sobie w trudnych sytuacjach i emocjach.

Czy taka terapia jest skuteczna?

Skuteczność terapii behawioralnej w Gdańsku jest oceniana wysoko. Dzięki spotkaniom Pacjent uczy się adekwatnie reagować na pojawiające się bodźce z otoczenia. Możliwe jest także wyeliminowanie niepożądanych zachowań i zmiana niekorzystnych wzorców, które są przyczyną cierpienia psychicznego. Psychoterapia behawioralna:

 • przynosi ulgę psychiczną;
 • poprawia funkcjonowanie w społeczeństwie;
 • zwiększa samoświadomość Pacjenta;
 • pozwala zredukować stres;
 • umożliwia wypracowanie pożądanych zachowań i wzorców.

Skuteczność psychoterapii behawioralnej zależy przede wszystkim od samego Pacjenta. Ważne jest jego zaangażowanie i wewnętrzna motywacja do pokonania problemu i osiągnięcia założonego celu. Nie można zapomnieć też o jego samopoczuciu w relacji z psychoterapeutą. Osiągnięcie efektów jest możliwe tylko wtedy, jeżeli Pacjent darzy go zaufaniem.

Ile trwa psychoterapia?

Czas trwania terapii behawioralnej jest dostosowywany indywidualnie do każdego Pacjenta. Zwykle potrzebne jest kilka lub kilkanaście sesji. Tym samym psychoterapia trwa do kilku miesięcy — z tego względu nazywana jest terapią krótkoterminową. Zdarza się, że może się jednak wydłużyć. Wszystko zależy od tego, z jakim problemem zgłasza się Pacjent, jakie jest jego zaangażowanie, cel oraz postępy.

Psychoterapeuta behawioralny w Gdańsku – jak go wybrać?

Terapeuta behawioralny powinien być starannie dobrany. Od tego zależy powodzenie terapii. Odpowiednia osoba musi posiadać nie tylko wiedzę, umiejętności, kwalifikacje i doświadczenie. Oprócz certyfikatu psychoterapeuty i dyplomu ukończenia studiów konieczne jest, aby miała też określone cechy i wykazywała się empatią, zrozumieniem, cierpliwością, życzliwością i zaangażowaniem. Profesjonalny psychoterapeuta powinien wzbudzać zaufanie i sympatię. Pacjent musi się czuć dobrze w jego towarzystwie i mieć poczucie, że jest akceptowany i może w pełni się otworzyć.

Psychoterapeuta behawioralny powinien mieć podobne poglądy na cele terapii, co Pacjent. Ważne jest wspólne i zgodne dążenie do ich osiągnięcia. Musi też umieć dostosować styl pracy do konkretnej osoby, a więc wykazywać się pewną elastycznością. Rolą terapeuty behawioralnego w Gdańsku jest wspieranie Pacjenta oraz umożliwienie mu samodzielnego dojścia do pewnych wniosków, poprzez umiejętne zadawanie pytań i ćwiczenia w trakcie spotkań.

Każda osoba ma inne oczekiwania wobec terapeuty. Ważne jest, aby ufać swojemu instynktowi. Jeżeli Pacjent nie czuje się dobrze na terapii, zawsze ma prawo do zmiany psychoterapeuty.

Ile kosztuje psychoterapia behawioralna w Gdańsku?

Cena psychoterapii behawioralnej w Gdańsku to 210 zł* za jedno spotkanie z terapeutą. Tyle samo kosztuje terapia w tym nurcie prowadzona przez internet. Sesja terapeutyczna trwa 50 minut.

Osoby, które potrzebują długofalowej pracy terapeutycznej, mogą skorzystać z pakietu 5 spotkań ze specjalistą. Cena za taki cykl wynosi 1000 zł*.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia behawioralna Gdańsk