Neuropsycholog Kraków

Neuropsycholog w krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego bada związki między czynnością mózgu a funkcjonowaniem i zachowaniem człowieka. Pomaga Pacjentom z uszkodzeniami tego organu (np. po wypadkach) i podejrzeniem chorób lub zaburzeń.

Szukasz wykwalifikowanego neuropsychologa w Krakowie? Zapraszamy do MindHealth: otrzymasz u nas kompleksową pomoc.

Neuropsycholog w Krakowie - wizyta

Poznaj naszych specjalistów:

Konsultacja z neuropsychologiem może znacząco poprawić komfort życia Pacjenta, dlatego w przypadku zauważenia jakichkolwiek niepokojących objawów związanych z funkcjonowaniem ośrodkowego układu nerwowego nie zwlekajmy z zapisaniem się do tego specjalisty. 

Neuropsycholog w Krakowie: komu pomaga?

Neuropsychologia jest dziedziną interdyscyplinarną. Czerpie z psychologii klinicznej, neurologii czy psychiatrii. Dostarcza wiedzy o zjawiskach zachodzących w mózgu, które towarzyszą złożonym formom zachowania i o roli, jaką w ich regulacji odgrywają poszczególne struktury tego narządu. Jej wyniki wykorzystuje się w diagnozie i terapii neuropsychologicznej, przeznaczonej przede wszystkim dla osób ze schorzeniami neurologicznymi.

Neuropsycholog w Krakowie zajmuje się diagnozowaniem i terapią osób:

 • po udarach mózgu;
 • po urazach czaszkowo-mózgowych;
 • z chorobami neurodegeneracyjnymi (m.in. otępienia, choroba Parkinsona czy stwardnienie rozsiane);
 • z zaburzeniami psychiatrycznymi;
 • z mózgowymi konsekwencjami chorób fizycznych;
 • z wrodzonymi zmianami strukturalnymi (np. tętniaki);
 • z chorobami nowotworowymi ośrodkowego układu nerwowego (OUN).

Diagnoza neuropsychologiczna: co to jest?

Diagnoza neuropsychologiczna to proces służący zmierzeniu i opisaniu aspektów złożonego zachowania człowieka (tzn. funkcji poznawczych, rozwiązywania problemów, kontroli, planowania, procesów emocjonalno-motywacyjnych, funkcjonowania społecznego i czynności motorycznych) oraz ich wyjaśnianiu w kontekście działania ośrodkowego układu nerwowego.

By odpowiednio powiązać obserwowane problemy i postęp choroby z ewentualnym nieprawidłowym funkcjonowaniem mózgu, neuropsycholog musi dysponować wiedzą psychologiczną, neuroanatomiczną i neurologiczną.

Co bada neuropsycholog w Krakowie?

W trakcie procesu diagnostycznego neuropsycholog zatrudniony w MindHealth poddaje analizie:

 • w jakim stopniu zostały osłabione procesy poznawcze (czyli np. funkcje językowe, procesy pamięciowe, uwagi, wzrokowo-przestrzenne czy myślenia abstrakcyjnego);
 • jaki jest obecn poziom intelektualny i stan emocjonalny Pacjenta;
 • samoświadomość badanej osoby dotyczącą własnego funkcjonowania;
 • gotowość Pacjenta do podjęcia działań terapeutycznych.

Diagnoza neuropsychologiczna w Krakowie polega na:

 1. Testach neuropsychologicznych przydatnych przy ocenie sprawności procesów poznawczych;
 2. Testach inteligencji;
 3. Metodach eksperymentalno-klinicznych.

Badanie neuropsychologiczne uwzględnia ograniczenia fizyczne pacjenta, np. niedowłady będące następstwem uszkodzenia tkanki mózgowej, osłabienie wzroku lub słuchu. Znaczenie dla neuropsychologa ma obserwacja, wywiad i rozmowa z badanym oraz jego bliskimi. Specjalista przegląda także dokumentację medyczną Pacjenta.

Jakie testy przeprowadza specjalista?

Jak wygląda badanie neuropsychologiczne? Testy używane przez neuropsychologów w Krakowie można w uproszczeniu podzielić na:

 • testy przesiewowe: krótkie, łatwe w użyciu narzędzia wykorzystywane do wstępnej oceny ogólnej sprawności poznawczej;
 • testy sprawdzające funkcje werbalne: należy do nich test nazywania (służy sprawdzeniu zdolności aktualizacji słów), test fluencji słownej (dzięki niemu neuropsycholog analizuje zdolność wydobycia z pamięci pojęć zaliczających się do konkretnych grup) czy bostoński test do diagnozy afazji (umożliwia ocenę zdolności językowych);
 • testy służące do badania procesów uwagi i funkcji wykonawczych (czyli zdolności planowania, kontrolowania i modyfikowania różnych procesów poznawczych);
 • testy służące do badania procesów pamięci słownej;
 • testy służące do badania procesów wzrokowo-przestrzennych oraz pamięci wzrokowo-przestrzennej.

Neuropsycholog Kraków: na czym polega terapia?

Terapia neuropsychologiczna to proces usprawniania fizycznego, psychicznego i społecznego osoby, która w wyniku schorzenia mózgu doznała zaburzeń znacznie ograniczających wcześniejszą aktywność życiową (np. nie może kontynuować pracy zawodowej czy nauki).

Terapię wdraża się po wnikliwej ocenie neuropsychologicznego funkcjonowania chorego, dzięki czemu możliwe jest zaplanowanie oddziaływań z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości. Terapia neuropsychologiczna ma duże znaczenie, bo u wielu pacjentów z uszkodzeniem mózgu występują problemy poznawcze, emocjonalne, osobowości czy zachowania, które mogą bardziej zdezorganizować funkcjonowanie niż deficyty ruchowe.

W terapii neuropsychologicznej w Krakowie dąży się do poprawy funkcjonowania Pacjenta w warunkach psychospołecznych. Proces ten ma wyposażyć chorego w umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach i samodzielnego rozwiązywania problemów związanych z ograniczeniami. W skrócie cele oddziaływań można ująć jako reintegrację psychiczną i społeczną pacjenta.

W przypadku tej pierwszej zwraca się szczególną uwagą na usprawnianie zaburzonych możliwości językowego porozumiewania się, a w przypadku tej drugiej – na podniesienie jakości życia i możliwość wykonywania pracy zawodowej.

Czy warto?

Dzięki diagnozie neuropsychologicznej możliwa jest poprawa sytuacji Pacjenta poprzez podjęcie odpowiednio dobranej terapii. Specjalista psychologii klinicznej może w jej skutek ocenić postęp choroby i skuteczność leczenia, które było podejmowane do tej pory.

Wyniki diagnozy neuropsychologicznej pozwalają też z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, czy problemy zaobserwowane w zachowaniu Pacjenta są skutkiem uszkodzenia mózgu, czy też mają podłoże psychologiczne. Na tej podstawie osobie badanej może zostać zalecona rehabilitacja neuropsychologiczna lub inny rodzaj terapii: np. skorzystanie z pomocy psychoterapeuty (jeśli badania neuropsychologiczne stwierdzą, że Pacjent cierpi z powodów czysto psychologicznych).

Neuropsycholog Kraków – kontakt

Wiedza, osobowość i kompetencje komunikacyjne specjalisty to istotne czynniki, które mają wpływ na przebieg i efektywność terapii. Jeżeli chcemy skorzystać z pomocy doświadczonego neuropsychologa w Krakowie, umówmy się na wizytę w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Pomieszczenia w ośrodku są ciche, dobrze oświetlone i sprzyjają skupieniu, co zapewnia optymalne warunki do spotkania z neuropsychologiem.

Na wizytę w krakowskiej placówce można zapisać się pod numerem telefonu 22 566 22 24. Zgłoszenia przyjmowane są także online – poprzez zakup w sklepie internetowym.

Zapraszamy!

Ile kosztuje wizyta?

Wiedza, osobowość i kompetencje komunikacyjne specjalisty to istotne czynniki, które mają wpływ na przebieg i efektywność terapii. Jeżeli chcemy skorzystać z pomocy doświadczonego neuropsychologa w Krakowie, umów wizytę w MindHealth.

Na wizytę w krakowskiej placówce można zapisać się pod numerem telefonu 22 566 22 24. Zgłoszenia przyjmowane są także online – poprzez zakup w sklepie internetowym.

Zapraszamy!

*Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neuropsycholog Kraków