Psycholog dziecięcy Rzeszów

Zdrowie psychiczne dzieci jest niezwykle ważne dla ich dalszego rozwoju, dlatego jeżeli dostrzegasz problem, warto umówić się z córką lub synem do psychologa dziecięcego.

Szukasz dobrego psychologa dziecięcego w Rzeszowie? Umów dziecko na konsultację z doświadczonym specjalistą w MindHealth!

Psycholog dziecięcy w Rzeszowie i dziecko

Psycholog dla dzieci Rzeszów - umów wizytę:

Spis treści

Psycholog dziecięcy Rzeszów - rola i zadania

Obszar psychologii dziecięcej diametralnie różni się od psychologii dla dorosłych. Psychologia dziecięca prowadzi badania nad rozwojem człowieka w jego wczesnym etapie życia. Dzieci wymagają innego podejścia, wykazują inne reakcje niż dorośli, doświadczają odpowiednich dla wieku trudności, oddziałują na nie odmienne sposoby leczenia.

Dlatego decydując się na wizytę u psychologa z dzieckiem, należy udać się do psychologa dziecięcego, ponieważ taki specjalista najlepiej wie, jak pomóc najmłodszym. Specjalizacje w psychologii umożliwiają wyszkolenie się w problemach konkretnych grup Pacjentów i tym samym odnalezienie najlepszej drogi pomocy.

Psycholog dziecięcy zajmuje się poradnictwem w zakresie rozwiązywania problemów związanych z psychiką dziecka. Niesie pomoc w razie wystąpienia dysfunkcji rozwojowych, jak i pomaga doskonalić kompetencje dzieci rozwijających się w sposób prawidłowy. Pomaga odkryć możliwe przyczyny trudności dziecka poprzez m.in. analizę jego najbliższego otoczenia, w tym relacji z rówieśnikami, czy rodzicami. Zajmuje się rozpoznawaniem nieprawidłowości rozwojowych. Analizuje reakcje emocjonalne i psychoruchowe dziecka, upatrując symptomów świadczących o możliwych zaburzeniach.

Psycholog dziecięcy dokonuje diagnozy klinicznej, wychowawczej. Wystawia również opinie. Wspiera nie tylko dzieci, lecz rodziny, które wspólnie mierzą się z trudnościami. Wydaje zalecenia w zakresie dalszych postępowań. Jeśli są ku temu wskazania, może np. zalecić terapię.

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa dziecięcego?

Wizyty u psychologa nie wymagają takiej częstotliwości jak np. u psychoterapeuty. Czasem konieczne jest przeprowadzenie kilku spotkań, a niekiedy wystarczy jedna konsultacja. Specjalista ocenia sytuację Pacjenta za pomocą specjalnych technik psychologicznych. Nie tylko rozmawia z Pacjentem i przeprowadza wywiad, lecz także prowadzi obserwację jego zachowania w określonych sytuacjach, np. podczas zabaw, czy rozwiązywania zadań. Czasem prosi dziecko, by coś narysowało, przeprowadza ankiety, by lepiej poznać jego poziom rozwoju, odkryć jego talenty, cechy osobowości, czy zdiagnozować zaburzenie. 

Wizyta u psychologa dziecięcego to krok w stronę rozwiązania zaburzeń rozwojowych, czy problemów wychowawczych. Specjalista pomaga również wytrenować pewne umiejętności, zdefiniować mocne strony dziecka i jego możliwości edukacyjne, czy społeczne.

Psycholog dziecięcy Rzeszów

Wskazania do konsultacji psychologicznej

Wiele zaburzeń psychicznych rozwija się już w dzieciństwie. Nieleczone z czasem pogłębiają się, powodując trudności z funkcjonowaniem w życiu dorosłym. Skorzystanie z porady psychologicznej już w dzieciństwie pomaga wykryć schorzenia i poprzez wdrożenie leczenia uzdrowić Pacjenta lub usprawnić jego funkcjonowanie w przyszłości.

Do zaburzeń, w których wskazana jest konsultacja psychologiczna, należą:

 • depresja — objawia się m.in. obniżonym nastrojem i poczuciem własnej wartości, wyraźnym smutkiem;
 • PTSD — syndrom stresu pourazowego mogą oznaczać koszmary, czy reakcja lękowa na sytuacje związane z traumatycznym wydarzeniem;
 • zaburzenia opozycyjno-buntownicze — zachowania pełne gniewu, sprzeciwianie się dorosłym, czy lekceważenie norm, to jedne z objawów zaburzenia;
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD) - o chorobie mogą świadczyć m.in. zaburzenia koncentracji, zachowania impulsywne, czy nadmierna ruchliwość;
 • schizofrenia — na chorobę mogą wskazywać halucynacje, omamy wzrokowe, czy słuchowe;
 • uzależnienia — dotyczą np. dzieci i młodzieży sięgających po alkohol, narkotyki, czy uzależnionych od komputera i internetu;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD) - objawia się naprzemiennym występowaniem manii i depresji. W zależności od epizodu u dzieci mogą się pojawiać drażliwość, bunt, irracjonalne pomysły, smutek;
 • zaburzenia ze spektrum autyzmu — objawy to m.in. niezdolność do prowadzenia rozmowy, trudności z wyrażaniem emocji, czy brak kontaktu wzrokowego;
 • lęk separacyjny — objawia się jako nadmierne poczucie lęku w związku z odseparowaniem od rodzica lub opiekuna;
 • zaburzenia odżywiania — nieprawidłowe zachowania żywieniowe, np. anoreksja, czy bulimia.

Kiedy zapisać dziecko do psychologa?

Osobowość człowieka kształtuje się już od wczesnych lat życia. Okres wczesnodziecięcy to czas, w którym należy bacznie obserwować zachowania dziecka, by móc w porę reagować na potencjalne nieprawidłowości.

Wraz z wiekiem dzieci doświadczają skoków rozwojowych, których prawidłowy przebieg jest niezwykle istotny w kontekście kształtowania przyszłych zachowań już dorosłego człowieka. Dlatego tak ważna jest kontrola zdrowia psychicznego dziecka już od najmłodszych lat.

Symptomy, które powinny skłonić opiekuna do odwiedzenia poradni zdrowia psychicznego, obejmują:

 • problemy wychowawcze, np. agresja, przemoc, wybuchy złości, drażliwość, lekceważenie;
 • trudności z wyrażaniem emocji;
 • objawy nieprzystosowania społecznego;
 • problemy z koncentracją;
 • trudności z nauką;
 • napady lęku;
 • problemy z komunikacją;
 • izolacja;
 • samookaleczanie;
 • bezsenność;
 • objawy uzależnień;
 • bóle psychosomatyczne;
 • opóźniony rozwój, np. w zakresie mówienia, czy nabycia umiejętności czytania i pisania.

Do psychologa należy się zgłosić, gdy wystąpią niepokojące sygnały. Jednak istnieją takie sytuacje, po których dziecko należy jeszcze dokładniej obserwować ze względu na zwiększone ryzyko problemów psychologicznych. To szczególnie sytuacje stresowe jak np. śmierć kogoś bliskiego, rozwód, czy choroby w rodzinie i wydarzenia wywołujące traumę.

Dziecko dorastające w rodzinie dysfunkcyjnej, gdzie występuje przemoc lub alkoholizm, również powinno zostać poddane diagnozie psychologicznej. Rola psychologa jest ważna także w przypadku rodzin, które decydują się na adopcję dziecka, czy pełnienie dla niego funkcji rodziny zastępczej. 

Wczesne wykrycie nieprawidłowości w zachowaniu dziecka umożliwia szybsze wdrożenie terapii, czy leczenia farmakologicznego. Rodzice powinni zatem udać się do psychologa, jeśli nie są pewni, czy zachowanie ich dziecka jest prawidłowe dla jego wieku. Warto skorzystać z pomocy specjalisty, aby zminimalizować ryzyko pogłębienia się nieprawidłowości i ich wpływu na życie dorosłe.

Przebieg wizyty u psychologa dziecięcego

Wizyta u psychologa dziecięcego obejmuje przede wszystkim rozmowę. Specjalista, by wiedzieć, co należy doradzić w danym przypadku, musi najpierw jak najwięcej dowiedzieć się o dziecku, jego zachowaniu, emocjach i potrzebach. Próbuje określić jego relacje z otoczeniem, rodziną, czy rówieśnikami, przeprowadza różnego rodzaju kwestionariusze diagnostyczne.

Dokładny wywiad zarówno z Pacjentem, jak i rodzicami pozwala na ustalenie możliwych przyczyn trudności i zlecenie odpowiedniego sposobu leczenia, np. terapią psychologiczną, czy farmakoterapią.

W trakcie spotkań psycholog dziecięcy może zachęcić młodszego Pacjenta do zabawy, a starszego np. poprosić o wypełnienie testu. Po przeanalizowaniu danego przypadku zaleca skorzystanie np. z usług psychoterapeuty, czy psychiatry.

Psycholog dziecięcy Rzeszów - cena wizyty, zapisy

Cena wizyty u psychologa dziecięcego w MindHealth Rzeszów wynosi 220 zł*.

Aby umówić wizytę u psychologa dziecięcego, należy zadzwonić pod numer 22 566 22 24. Wizytę można również umówić online przez sklep MindHealth. 

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psycholog dziecięcy Rzeszów