Psychiatra Kraków

Problemy w sferze zdrowia psychicznego to częste zjawisko. Według raportu „Health at a Glance 2018” w krajach unijnych boryka się z nimi co najmniej jedna na sześć osób. W naszym kraju najczęstsze są napady paniki, fobie specyficzne i depresja.

Jeśli również mamy takie trudności, zgłośmy się do specjalisty. Doświadczonego psychiatrę w Krakowie znajdziemy w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Psychiatra w Krakowie czeka na pacjneta

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Dlaczego warto zapisać się do psychiatry w Krakowie?

Do powikłań wywołanych przez problemy psychiczne zalicza się m.in. niepełnosprawność, konflikty rodzinne, trudności w związku, izolację społeczną, problemy w szkole czy pracy, a nawet choroby fizyczne. U części osób zaburzenia zdrowia psychicznego prowadzą do przedwczesnej śmierci. W roku 2015 w krajach UE z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym i samobójstw zmarło ponad 84 tys. osób.

Aby uniknąć poważniejszych problemów, z psychiatrą warto skonsultować każdą niepokojącą, długotrwałą sytuację. Unikniemy w ten sposób pogłębiania się problemu u groźnych powikłań.

Kim jest psychiatra?

Psychiatra to lekarz po ogólnych studiach medycznych i specjalizacji z psychiatrii. Jest ekspertem w zakresie zdrowia psychicznego. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem jego zaburzeń. Ma uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, wystawiania recept, zwolnień lekarskich, skierowań do szpitala i na badania diagnostyczne oraz zaświadczeń do ZUS. Jeśli ukończył kilkuletnie kierunkowe szkolenie, może również prowadzić psychoterapię. Nierzadko współpracuje też z innymi specjalistami, np. z psychologiem diagnostą.

Jakie zaburzenia leczy psychiatra w Krakowie?

Psychiatrzy, w tym ci przyjmujący w krakowskim Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health, zajmują się leczeniem zaburzeń zdrowia psychicznego, takich jak m.in.:

 • depresja: występuje powszechnie i stanowi jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Oszacowano, że na całym świecie dotyczy 264 milionów osób. Do jej objawów zalicza się obniżony nastrój, anhedonię (niemożność odczuwania przyjemności)), utratę zainteresowań, obniżenie napędu psychoruchowego, osłabienie koncentracji i uwagi, zaniżoną samoocenę, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne nastawienie, zaburzenia snu, utratę apetytu oraz myśli i tendencje samobójcze;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD): podobnie jak depresja należy do zaburzeń nastroju. ChAD dotyka około 45 milionów osób na całym świecie. Cechuje się występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności), manii/hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności) lub mieszanych;
 • zaburzenia lękowe: to grupa wielu problemów, które charakteryzują się nadmiernym lękiem. Jest on nieadekwatny do sytuacji, nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia i nie daje się kontrolować. Do zaburzeń lękowych zalicza się np. uogólnione zaburzenie lękowe (jego objawem jest obecność lęku niezależnego od sytuacji zewnętrznych, tzw. wolno płynącego) oraz fobie (charakteryzują się nadmiernym, irracjonalnym lękiem w reakcji na określone sytuacje, obiekty czy wyobrażenie o nich);
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne: cechuje się nawracającymi myślami natrętnymi (obsesjami) i czynnościami natrętnymi (kompulsjami). Zajmują one dużo czasu, powodują cierpienie, wpływają na pogorszenia funkcjonowania i są niechciane przez chorego;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje u części osób, które doświadczyły traumy. Objawia się powracaniem natrętnych myśli, wspomnień, snów i obrazów dotyczących traumatycznego zdarzenia, izolacją społeczną, drażliwością czy agresją;
 • zaburzenia odżywania: do tych groźnych zaburzeń zalicza się m.in. jadłowstręt psychiczny (anoreksję), żarłoczność psychiczną (bulimię) oraz zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Charakteryzują się one szkodliwymi zachowaniami żywieniowymi, np. ograniczaniem kalorii czy objadaniem się, które wpływają na zdrowie, emocje i zdolność do codziennego funkcjonowania;
 • dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (osobowość mnoga): cechuje się wytworzeniem dodatkowych osobowości przejmujących kontrolę nad zachowaniem człowieka. Zakłócenie tożsamości wiąże się z wyraźną nieciągłością poczucia siebie i poczucia woli, towarzyszą mu zmiany nastroju, zachowania, świadomości, pamięci czy percepcji;
 • schizofrenia: dotyka 20 milionów osób na całym świecie. Należy do zaburzeń psychotycznych. Jej objawy to omamy, urojenia, zaburzenia formalne myślenia, niedostosowanie, brak krytycyzmu, załamanie linii życiowej oraz tzw. objawy negatywne (np. apatia, wycofanie społeczne, ograniczenie woli czy ograniczenie wyrażanych uczuć);
 • zaburzenia osobowości: cechują się trwałym wzorcem zachowania i doświadczania wewnętrznego, który wyraźnie różni się od norm kulturowych dla danej osoby oraz odnosi się do całego jej życia społecznego i osobistego. Do zaburzeń osobowości zalicza się m.in. osobowość borderline (pogranicza);
 • nadużywanie substancji psychoaktywnych: to znaczący problem. W Polsce najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną jest alkohol, a wśród substancji nielegalnych – kanabinole. Pierwsze doświadczenia ze stosowaniem używek następują zwykle już około 13. roku życia.

Na czym polega diagnoza?

Proces diagnostyczny rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego. Psychiatra w Krakowie może pytać np. o objawy, dotychczasowe leczenie, stosowanie używek, doświadczenie traumatycznego wydarzenia czy występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie. Niekiedy prosi też o wypełnienie kwestionariuszy. Potem lekarz ocenia stan psychiczny pacjenta. By ocenić stan fizyczny, przeprowadza badanie fizykalne i neurologiczne. Nierzadko zleca też dodatkowe badania diagnostyczne i laboratoryjne. Mogą mieć one na celu wykluczenie somatycznych przyczyn objawów czy ocenę komplikacji fizycznych związanych z naszym zaburzeniem.

Psychiatra Kraków: metody leczenia

Leczenie psychiatryczne zależy od rodzaju problemu i jego nasilenia. W wielu przypadkach sprawdza się połączenie metod. Rodzaje leczenia wykorzystywane przez psychiatrę w Mind Health w Krakowie to m.in.:

 • farmakoterapia: psychiatra ma do dyspozycji kilka głównych grup leków. Są to m.in. leki przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne, stabilizujące nastrój oraz przeciwpsychotyczne. Lekarz wyjaśni zasady stosowania, korzyści oraz ewentualne ryzyko związane ze stosowaniem konkretnych preparatów;
 • psychoterapia: jest metodą leczenia z użyciem środków psychologicznych. Polega na rozmowie. Istnieje wiele rodzajów psychoterapii, każda z własnym podejściem do poprawy samopoczucia psychicznego. W Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego dostępna jest psychoterapia indywidualna, w grupie, terapia dla par lub rodzin;
 • fototerapia: to metoda stosowana w przypadku depresji sezonowej. Polega na powtarzalnej ekspozycji na światło o określonym natężeniu;
 • elektrowstrząsy: to skuteczna i bezpieczna metoda. Jest wykorzystywana m.in. w leczeniu depresji. Elektrowstrząsy stosuje się w przypadku niepowodzenia prawidłowo prowadzonej farmakoterapii oraz gdy podanie leków jest przeciwwskazane lub gdy zaburzenie i jego skutki zagrażają życiu pacjenta;
 • leczenie szpitalne: jest stosowane w cięższych przypadkach, np. przy bardzo nasilonych objawach, zagrożeniu samobójstwem czy tendencji do zachowań autoagresywnych;
 • zmiany w stylu życia: zdrowy styl życia może być wartościowym elementem kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych. Osobom cierpiącym na problemy zdrowia psychicznego zaleca się unikanie używek, umiarkowaną aktywność fizyczną, dbanie o ilość i jakość snu czy stosowanie zbilansowanej diety. W radzeniu sobie z trudnościami może też pomóc dołączenie do grupy wsparcia.

Kiedy zgłosić się do specjalisty?

Istnieje wiele różnych zaburzeń psychicznych. Na ogół charakteryzują się kombinacją nieprawidłowych myśli, spostrzeżeń, emocji, zachowań i relacji z innymi. Konsultacja psychiatryczna jest wskazana, jeśli doświadczamy objawów któregoś z nich. Przykłady tych symptomów to:

 • uczucie smutku lub przygnębienia;
 • zdezorientowane myślenie lub zmniejszona zdolność koncentracji;
 • nadmierne lęki, zmartwienia lub skrajne poczucie winy;
 • ekstremalne zmiany nastroju, wzloty i upadki;
 • wycofanie się z kontaktów z przyjaciółmi i zajęć, które wcześniej sprawiały przyjemność;
 • znaczne zmęczenie, niski poziom energii lub problemy ze snem;
 • oderwanie się od rzeczywistości – urojenia, halucynacje;
 • niezdolność do radzenia sobie z codziennymi problemami lub stresem;
 • nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • obniżenie popędu seksualnego;
 • nadmierna złość, wrogość lub przemoc;
 • myśli samobójcze;
 • ból brzucha, pleców, głowy lub inne bóle bez uchwytnej przyczyny fizycznej.

Okazjonalne występowanie któregoś z wymienionych objawów nie jest powodem do niepokoju. Wizytę u psychiatry w Krakowie trzeba rozważyć, jeśli nasze symptomy są nasilone, występują często i mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku myśli samobójczych należy pilnie zgłosić się po pomoc do psychiatry. To stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Psychiatra w Krakowie - cena i zapisy

Jeśli szukasz doświadczonego psychiatry w Krakowie, zapisz się do Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health. Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Do psychiatry w Krakowie umówimy się też online – za pośrednictwem sklepu Mind Health.

Wizyta u psychiatry w Krakowie kosztuje od 240 do 260 zł* - można zapisać się na wizytę stacjonarną lub online.

Zapraszamy!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo