Psychiatra Kraków

Problemy w sferze zdrowia psychicznego to częste zjawisko: wg badań nawet jedna na sześć osób cierpi na zaburzenia wymagające wsparcia psychiatrycznego. W przypadku ich podejrzeń lepiej nie zwlekać w sięgnięciu po profesjonalne wsparcie.

Szukasz dobrego psychiatry w Krakowie? Pomoc doświadczonych specjalistów oferuje Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Serdecznie zapraszamy!

Psychiatra w Krakowie czeka na pacjneta

Nasi psychiatrzy w Krakowie — zapisy:

Spis treści

Kim jest lekarz psychiatra?

Psychiatra to lekarz po ogólnych studiach medycznych i specjalizacji z psychiatrii. Jest ekspertem w zakresie zdrowia psychicznego. Zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem jego zaburzeń. Ma uprawnienia do prowadzenia farmakoterapii, wystawiania recept, zwolnień lekarskich, skierowań do szpitala i na badania diagnostyczne oraz zaświadczeń do ZUS. Jeśli ukończył kilkuletnie kierunkowe szkolenie, może również prowadzić psychoterapię. Nierzadko współpracuje też z innymi specjalistami, np. z psychologiem diagnostą.

Psychiatra Kraków - wskazania do wizyty

Istnieje wiele różnych zaburzeń psychicznych. Na ogół charakteryzują się kombinacją nieprawidłowych myśli, spostrzeżeń, emocji, zachowań i relacji z innymi. Konsultacja psychiatryczna w Krakowie jest wskazana, jeśli doświadczasz objawów któregoś z nich. Przykłady tych symptomów to:

 • uczucie smutku lub przygnębienia;
 • zdezorientowane myślenie lub zmniejszona zdolność koncentracji;
 • nadmierne lęki, zmartwienia lub skrajne poczucie winy;
 • ekstremalne zmiany nastroju, wzloty i upadki;
 • wycofanie się z kontaktów z przyjaciółmi i zajęć, które wcześniej sprawiały przyjemność;
 • znaczne zmęczenie, niski poziom energii lub problemy ze snem;
 • oderwanie się od rzeczywistości – urojenia, halucynacje;
 • niezdolność do radzenia sobie z codziennymi problemami lub stresem;
 • nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • obniżenie popędu seksualnego;
 • nadmierna złość, wrogość lub przemoc;
 • myśli samobójcze;
 • ból brzucha, pleców, głowy lub inne bóle bez uchwytnej przyczyny fizycznej.

Okazjonalne występowanie któregoś z wymienionych objawów nie jest powodem do niepokoju. Wizytę u psychiatry w Krakowie trzeba rozważyć, jeśli symptomy są nasilone, występują często i mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku myśli samobójczych należy pilnie zgłosić się po pomoc do psychiatry. To stan bezpośredniego zagrożenia zdrowia i życia.

Psychiatra Kraków

Dlaczego warto iść do psychiatry?

Do powikłań wywołanych przez problemy psychiczne zalicza się m.in. niepełnosprawność, konflikty rodzinne, trudności w związku, izolację społeczną, problemy w szkole czy pracy, a nawet choroby fizyczne. U części osób zaburzenia zdrowia psychicznego prowadzą do przedwczesnej śmierci. W roku 2015 w krajach UE z powodu problemów ze zdrowiem psychicznym i samobójstw zmarło ponad 84 tys. osób.

Aby uniknąć poważniejszych problemów, z psychiatrą warto skonsultować każdą niepokojącą, długotrwałą sytuację. Unikniesz w ten sposób pogłębiania się problemu i jego groźnych skutków.

Zaburzenia, które leczy psychiatra

Psychiatrzy zajmują się leczeniem zaburzeń psychicznych takich jak m.in.:

 • depresja: występuje powszechnie i stanowi jedną z głównych przyczyn niepełnosprawności. Oszacowano, że na całym świecie dotyczy 264 milionów osób. Do jej objawów zalicza się obniżony nastrój, anhedonię (niemożność odczuwania przyjemności), utratę zainteresowań, obniżenie napędu psychoruchowego, osłabienie koncentracji i uwagi, zaniżoną samoocenę, poczucie winy i małej wartości, pesymistyczne nastawienie, zaburzenia snu, utratę apetytu oraz myśli i tendencje samobójcze;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD): podobnie jak depresja należy do zaburzeń nastroju. ChAD dotyka około 45 milionów osób na całym świecie. Cechuje się występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności), manii/hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności) lub mieszanych;
 • zaburzenia lękowe: to grupa wielu problemów, które charakteryzują się nadmiernym lękiem. Jest on nieadekwatny do sytuacji, nie znajduje racjonalnego wytłumaczenia i nie daje się kontrolować. Do zaburzeń lękowych zalicza się np. uogólnione zaburzenie lękowe (jego objawem jest obecność lęku niezależnego od sytuacji zewnętrznych, tzw. wolno płynącego) oraz fobie (charakteryzują się nadmiernym, irracjonalnym lękiem w reakcji na określone sytuacje, obiekty czy wyobrażenie o nich);
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne: cechuje się nawracającymi myślami natrętnymi (obsesjami) i czynnościami natrętnymi (kompulsjami). Zajmują one dużo czasu, powodują cierpienie, wpływają na pogorszenia funkcjonowania i są niechciane przez chorego;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD): występuje u części osób, które doświadczyły traumy. Objawia się powracaniem natrętnych myśli, wspomnień, snów i obrazów dotyczących traumatycznego zdarzenia, izolacją społeczną, drażliwością czy agresją;
 • zaburzenia odżywania: do tych groźnych zaburzeń zalicza się m.in. jadłowstręt psychiczny (anoreksję), żarłoczność psychiczną (bulimię) oraz zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Charakteryzują się one szkodliwymi zachowaniami żywieniowymi, np. ograniczaniem kalorii czy objadaniem się, które wpływają na zdrowie, emocje i zdolność do codziennego funkcjonowania;
 • dysocjacyjne zaburzenie tożsamości (osobowość mnoga): cechuje się wytworzeniem dodatkowych osobowości przejmujących kontrolę nad zachowaniem człowieka. Zakłócenie tożsamości wiąże się z wyraźną nieciągłością poczucia siebie i poczucia woli, towarzyszą mu zmiany nastroju, zachowania, świadomości, pamięci czy percepcji;
 • schizofrenia: dotyka 20 milionów osób na całym świecie. Należy do zaburzeń psychotycznych. Jej objawy to omamy, urojenia, zaburzenia formalne myślenia, niedostosowanie, brak krytycyzmu, załamanie linii życiowej oraz tzw. objawy negatywne (np. apatia, wycofanie społeczne, ograniczenie woli czy ograniczenie wyrażanych uczuć);
 • zaburzenia osobowości: cechują się trwałym wzorcem zachowania i doświadczania wewnętrznego, który wyraźnie różni się od norm kulturowych dla danej osoby oraz odnosi się do całego jej życia społecznego i osobistego. Do zaburzeń osobowości zalicza się m.in. osobowość borderline (pogranicza);
 • uzależnienie od substancji psychoaktywnych: to znaczący problem. W Polsce najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną jest alkohol, a wśród substancji nielegalnych – kanabinole. Pierwsze doświadczenia ze stosowaniem używek następują zwykle już około 13. roku życia.

Psychiatra Kraków - metody terapii

Leczenie psychiatryczne zależy od rodzaju problemu i jego nasilenia. W wielu przypadkach sprawdza się połączenie metod. Rodzaje leczenia wykorzystywane przez psychiatrę w MindHealth w Krakowie to m.in.:

 • farmakoterapia: psychiatra ma do dyspozycji kilka głównych grup leków. Są to m.in. leki przeciwdepresyjne, uspokajające i nasenne, stabilizujące nastrój oraz przeciwpsychotyczne. Lekarz wyjaśni zasady stosowania, korzyści oraz ewentualne ryzyko związane ze stosowaniem konkretnych preparatów;
 • psychoterapia: jest metodą leczenia z użyciem środków psychologicznych. Polega na rozmowie. Istnieje wiele rodzajów psychoterapii, każda z własnym podejściem do poprawy samopoczucia psychicznego. W MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego dostępna jest psychoterapia indywidualna, terapia w grupie, terapia dla par lub rodzin;
 • fototerapia: to metoda stosowana w przypadku depresji sezonowej. Polega na powtarzalnej ekspozycji na światło o określonym natężeniu;
 • elektrowstrząsy: to skuteczna i bezpieczna metoda. Jest wykorzystywana m.in. w leczeniu depresji. Elektrowstrząsy stosuje się w przypadku niepowodzenia prawidłowo prowadzonej farmakoterapii oraz gdy podanie leków jest przeciwwskazane lub gdy zaburzenie i jego skutki zagrażają życiu pacjenta;
 • leczenie szpitalne: jest stosowane w cięższych przypadkach. Do szpitala psychiatrycznego lekarz kieruje np. przy bardzo nasilonych objawach, zagrożeniu samobójstwem czy tendencji do zachowań autoagresywnych;
 • zmiany w stylu życia: zdrowy styl życia może być wartościowym elementem kompleksowego leczenia zaburzeń psychicznych. Osobom cierpiącym na problemy zdrowia psychicznego zaleca się unikanie używek, umiarkowaną aktywność fizyczną, dbanie o ilość i jakość snu czy stosowanie zbilansowanej diety. W radzeniu sobie z trudnościami może też pomóc dołączenie do grupy wsparcia.

Na czym polega diagnoza psychiatryczna?

Proces rozpoznania dolegliwości Pacjenta rozpoczyna się od wywiadu lekarskiego. Psychiatra w Krakowie może pytać np. o objawy, dotychczasowe leczenie, stosowanie używek, doświadczenie traumatycznego wydarzenia czy występowanie zaburzeń psychicznych w rodzinie. Niekiedy prosi też o wypełnienie kwestionariuszy. Potem lekarz ocenia stan psychiczny Pacjenta. By ocenić stan fizyczny, przeprowadza badanie fizykalne i neurologiczne. Nierzadko zleca też dodatkowe badania diagnostyczne i laboratoryjne. Mogą mieć one na celu wykluczenie somatycznych przyczyn objawów czy ocenę komplikacji fizycznych związanych z zaburzeniem.

Psychiatra Kraków - cena; jak się umówić?

Szukasz dobrego psychiatry w Krakowie? Umów konsultację w MindHealth!  Zgłoszenia przyjmowane są pod numerem telefonu 22 566 22 24. Można też umówić się online – za pośrednictwem sklepu MindHealth.

Pierwsza wizyta kosztuje 330 zł, a kolejne: 300 zł*.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psychiatra Kraków