Terapia poznawczo-behawioralna Kraków

Umysł ludzki skrywa wiele tajemnic, jednak można uporać się z problemami, korzystając z jednej najskuteczniejszych form leczenia.

Terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym w Krakowie to sposób poprawy zdrowia i samopoczucia, a także ważny krok na drodze do osiągnięcia wewnętrznej równowagi.

Pacjentka na terapii poznawczo-behawioralnej w Krakowie

Terapeuci CBT w Krakowie:

Charakterystyka terapii

Terapia poznawczo-behawioralna zwana CBT (z ang. Cognitive Behavioral Therapy) opiera się na założeniu, że reakcje emocjonalne, behawioralne, a nawet fizjologiczne są ze sobą sprzężone. W zależności od tego, jak Pacjent interpretuje rzeczywistość i jakie wzorce myślenia ukształtował na przestrzeni lat, jego emocje i zachowanie będą w odpowiedzi wynikiem określonego wnioskowania.

Terapeuci krakowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth pomagają identyfikować interpretacje bodźców z zewnątrz, ucząc tym samym Pacjentów rozwijania nowych sposobów myślenia i postępowania. Dzięki oddziaływaniu terapeutycznemu w nurcie CBT Pacjent zaczyna rozpoznawać emocje i zachowania prowadzące do nasilania się jego problemu.

Po rozpoznaniu problemu i podważeniu dotychczasowych sposobów reagowania lub odreagowywania w odpowiedzi na określoną sytuację Pacjent poszukuje wraz z terapeutą logicznych argumentów potwierdzających założenia terapii. Dzięki „zadaniom domowym” i praktycznym umiejętnościom, które podczas sesji nabywa Pacjent, prowadzi się eksperymenty behawioralne kształtujące zmianę dotychczasowych nawyków (w sposobie myślenia i zachowania).

Terapia poznawczo-behawioralna w Krakowie: cele

CBT  obejmuje szereg teorii psychoterapeutycznych w tym: terapię poznawczą, terapię behawioralną i modyfikację. Wszystkie jej „komponenty” leżą u podstaw teorii uczenia się.

Terapia poznawczo-behawioralna prowadzona w Warszawie ma na celu podważyć dotychczasowe postrzeganie rzeczywistości, interpretacji wydarzeń, sposobów myślenia innych osób. Emocje, które wywoływane są zdarzeniem, w połączeniu z błędnymi wzorcami myślenia i zachowania, stają się źródłem lęku, frustracji, złości czy smutku. Takie błędne koło sprawia, że myśli zaczynają być mylone z faktami.

Terapia poznawczo-behawioralna polega nie tylko na zmianie myśli wywołujących dane emocje, ale również na nauce podważania błędnych wzorców, szukania argumentów i dowodów na istnienie innych rozwiązań. Teoria uczenia się pozwala pacjentom wyzwolić się od emocjonalnego, namacalnego cierpienia. Terapeuta CBT przyjmuje rolę nauczyciela (trenera), a aktywna rozmowa i ćwiczenia pozwalają odnieść terapeutyczny sukces i oczekiwaną zmianę.

Kto prowadzi terapię?

 Terapia poznawczo-behawioralna w Krakowie prowadzona jest wyłącznie przez osoby z odpowiednimi kwalifikacjami i doświadczeniem — nasi terapeuci ukończyli wymagane studia, kursy i szkolenia dające im uprawnienia do pracy z Pacjentami w tym właśnie nurcie.

Oprócz kompetencji czysto formalnych, zatrudnieni u nas specjaliści cechują się wysokimi umiejętnościami komunikacyjnymi i empatią. Ich praca jest poddawana regularnej superwizji.

CBT Kraków: dla kogo ten sposób leczenia?

Od problemu, wieku Pacjenta, stanu zdrowia i wskazań terapeutycznych zależy, w jaki sposób powinna być realizowana usługa. Można uczestniczyć w sesjach terapii indywidualnej lub psychoterapii grupowej. CBT może być praktykowana także w terapii par/małżeńskich lub rodzinnych.

Terapię poznawczo-behawioralną w Krakowie stosuje się w przypadku leczenia:

 • zaburzeń osobowości (w tym typu borderline);
 • choroby afektywnej dwubiegunowej (ChAD);
 • zaburzeń odżywiania (anoreksja, bulimia, kompulsywne objadanie się);
 • zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych (OCD);
 • zaburzeń lękowych;
 • fobii (w tym społecznej, agorafobii);
 • psychoz;
 • zaburzeń snu;
 • nadmiernego stresu;
 • stresu pourazowego (PTSD);
 • schizofrenii;
 • uzależnień od substancji psychoaktywnych (w tym od alkoholu);
 • ataków paniki;
 • i innych problemów zdrowia psychicznego.

Ile trwa terapia?

Terapia poznawczo-behawioralna zaliczana jest do terapii krótkoterminowych ze względu na jasno sprecyzowane cele terapeutyczne i sposób jej prowadzenia. Pojedyncza sesja trwa zazwyczaj 60 minut, a ich ilość zależna jest od stanu zdrowia Pacjenta i jego problemu – może trwać kilka tygodni lub kilka miesięcy.

Specyfika spotkań oraz czas trwania terapii wyróżnia CBT na tle innych podejść psychologicznych.

Psychoterapia poznawczo-behawioralna w Krakowie: jak się zapisać?

Aby umówić wizytę w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth, wystarczy zadzwonić pod numer ogólnopolskiej infolinii 22 566 22 24. Termin spotkania z terapeutą można zarezerwować także online w sklepie internetowym MindHealth.

Wizytę odbywa się stacjonarnie w placówce w Krakowie lub w formie telekonsultacji. Zapraszamy do zapisów!

Terapia poznawczo-behawioralna Kraków