Terapia uzależnień Kraków

Bez względu na rodzaj uzależnienia, jedną z najpowszechniejszych form leczenia jest psychoterapia uzależnień. W Krakowie zapiszesz się na nią w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth.

Zapraszamy do skorzystania z profesjonalnej pomocy.

Terapia poznawczo-behawioralna: terapeuta i pacjent w gabinecie

Leczenie uzależnień w Krakowie: na czym polega?

Uzależnienie wywołuje ekscytację, a początkowo wiąże się z odczuwaniem „samej” przyjemności. Silne pragnienie spożywania jakiejś substancji lub wykonywania określonej czynności przeradza się w zachowania maniakalne, nieposkromione i niebezpieczne. Problem uzależnienia to nie tylko problem osoby nim dotkniętej, ale również jej otoczenia.

Psychoterapeuci specjalizują się w różnych podejściach teoretycznych, jednak niezależnie od wyznawanej szkoły terapeutycznej, między psychoterapeutą prowadzącym terapię uzależnień a Pacjentem wytwarza się więź wynikająca z interakcji powstającej podczas sesji terapeutycznych. Relacja ta pomaga w pokonaniu problemu uzależnienia.

Czym jest uzależnienie?

Uzależnienia czynnościowe (behawioralne) oraz od używania substancji, cechują się występowaniem psychicznej zależności od powtarzanego w sposób nałogowy zachowania, czynności i (lub) reakcji emocjonalnej, z którą dana czynność (lub spożycie środka psychoaktywnego) się wiąże. Przymus sięgania po alkohol czy narkotyk w przypadku zachowań (np. hazardowe granie) z czasem wywołuje coraz krótszy efekt „nagrody”.

Nałóg to regularne powtarzanie czynności pomimo znacznych kosztów ponoszonych w życiu prywatnym, rodzinnym, społecznym i zawodowym. Do rozpoznania uzależnienia służą klinicystom określone kryteria diagnostyczne, m.in. z podziałem na rodzaj nałogu, obszar i objawy z niego wynikające:

Wyjaśniając i opisując powstałe uzależnienie (obszar psychopatologii), zauważa się u osoby uzależnionej:

• wzmożone pragnienie przyjmowania substancji;

• odczuwanie przymusu brania substancji;

• całkowitą utratę lub zaburzoną kontrolę stosowania narkotyku.

Badając osobę z problemem alkoholowym czy narkotykowym, z patofizjologicznego punktu widzenia terapeuta uzależnień zauważa znaczącą zmianę tolerancji na spożycie określonej substancji (wzrost). Pojawiają się również objawy odstawienne (zespół abstynencyjny). W zachowaniu Pacjenta obserwuje się szczególne skupienie na pozyskiwaniu substancji narkotycznej i obsesyjne jej spożywanie, pomimo wiedzy o szkodliwości i ryzyku brania.

Kraków – dla kogo terapia uzależnień?

Można uzależnić się od wielu substancji i zachowań. Nierzadko uzależnione osoby spożywają więcej niż jeden rodzaj substancji psychoaktywnych lub łączą je z innymi zachowaniami kompulsywnymi (uzależnienie krzyżowe).

Indywidualna lub grupowa psychoterapia uzależnień w Krakowie to forma wsparcia dla uzależnionych oraz współuzależnionych. Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferuje usługi terapeutyczne dla wszystkich osób, których dotyczy problem uzależnienia od substancji i/lub czynności uzależniającej, w tym od:

 • alkoholu;
 • narkotyków:
 • tytoniu;
 • patologicznego hazardu (gry online, gry offline);
 • innych zachowań, w tym m.in. pracoholizm, uzależnienie od internetu lub komputera, ortoreksja.

Na czym polega terapia?

Proces leczenia planuje certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Terapia uzależnień w Krakowie polega w głównej mierze na wyjściu z błędnego kola nałogu. Rodzaje terapii i oddziaływań terapeutycznych w przypadku problemu uzależnienia to przede wszystkim:

Dlaczego warto skorzystać z terapii uzależnień w Krakowie?

Terapia osób uzależnionych i współuzależnionych to proces przebiegający etapowo. Nałóg potrafi rozwijać się latami, dlatego osoby uzależnione potrzebują odpowiedniej ilości czasu, aby zaakceptować swój problem i zacząć odpowiednio sobie z nim radzić.

Personel medyczny i specjaliści krakowskiego Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth dbają o najwyższą jakość świadczonych usług terapeutycznych.

Nasi specjaliści opracowują indywidualny plan działania. Wielopoziomowe, holistyczne podejście do Pacjenta gwarantuje sukces podjętej przez niego terapii. Obejmujemy opieką również osoby najbliższe – rodzinę, partnerów, dzieci.

Terapia uzależnień prowadzona w Krakowie ma przede wszystkim zwiększyć zdolność Pacjenta do trwałego utrzymania abstynencji. Równolegle z oddziaływaniem psychoterapeutycznym nasi specjaliści mogą podjąć się diagnozowaniu i leczeniu zaburzeń psychicznych i somatycznych, będących konsekwencją lub przyczyną problemu uzależnienia.

Rozpoczynając terapię uzależnień, Pacjenci zyskują większą kontrolę nad swoim życiem i zdrowiem. Zwiększają zdolność do rozwiązywania swoich problemów w sposób konstruktywny. Istotnym elementem terapii jest psychoedukacja, dzięki której Pacjenci otrzymują mnóstwo niezbędnej wiedzy — m.in. na temat powstawania zgubnego mechanizmu nałogu.

Kraków – jak prowadzona jest terapia uzależnień?

Nasi specjaliści psychoterapii uzależnień mają niezbędną wiedzę terapeutyczną, medyczną i psychologiczną, a także doświadczanie i umiejętności potrzebne do pracy z osobami uzależnionymi. Z wykorzystaniem odpowiednich metod i technik psychoterapeutycznych udziela się niezbędnego wsparcia i informacji o sposobach pozbycia się nałogu.

Terapia uzależnień w Krakowie realizowana jest w postaci indywidualnej opieki i wsparcia psychologicznego oraz spotkań grupowych (w przypadku m.in. uzależnienia od alkoholu czy narkotyków).

Terapię uzależnień prowadzi się z użyciem technik, metod i narzędzi, które będą optymalne w danej sytuacji. Specjalista psychoterapii uzależnień stosuje m.in.:

 • trening funkcji poznawczych;
 • sesje coachingowe;
 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • grupy wsparcia;
 • ćwiczenia uważności;
 • nauka pozytywnego myślenia.

Ile trwa terapia?

W zależności od rodzaju i zakresu problemu leczenie uzależnień może trwać od kilku miesięcy do kilku lat. Szacunkowo, wstępna pomoc terapeutyczna realizowana w Krakowie powinna trwać od 6 miesięcy do 2 lat w przypadku terapii pogłębionej. Cykliczne spotkania z psychoterapeutą trwają jednak do momentu, w którym leczenie uzależnień przyniesie oczekiwane rezultaty.

Według Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA):

„Czas niezbędny do przeprowadzenia skutecznej terapii to 18-24 miesiące. Pierwszy, podstawowy etap psychoterapii uzależnienia od alkoholu w zakładach stacjonarnych i oddziałach dziennych trwa od sześciu do ośmiu tygodni, natomiast w placówkach ambulatoryjnych od czterech do sześciu miesięcy. Cały cykl psychoterapii uzależnienia trwa do dwóch lat i obejmuje do 240 godzin terapii grupowej i do 50 godzin terapii indywidualnej w ciągu roku”

Warto również wiedzieć, że według ustawy o wychowaniu w trzeźwości w przypadku przymusowego leczenia w ośrodku zamkniętym czas leczenia uzależnienia od alkoholu nie może być krótszy niż 3 miesiące ani dłuższy niż 2 lata.

Jak zapisać się na terapię uzależnień w Krakowie?

Placówka MindHealth Kraków zaprasza na wizyty do naszych specjalistów zdrowia psychicznego. Gabinet psychoterapii przyjmuje Pacjentów dorosłych, młodzież oraz dzieci.

Zapisz się na spotkanie ze specjalistą terapii uzależnień w Krakowie:

Zapraszamy do zapisów Pacjentów uzależnionych i ich rodziny.

Terapia uzależnień Kraków