Psycholog dla młodzieży – Kraków

Akceptacja swojej fizyczności, budowanie więzi, zdobywanie niezależności i formowanie dojrzałej tożsamości to tylko część zadań rozwojowych, przed którymi stają nastolatki. Ich realizacja może prowadzić do trudności emocjonalnych.

W rozwiązywaniu problemów pomaga psycholog dla młodzieży. W Krakowie znajdziemy go w Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health.

Psycholog dla młodzieży w Krakowie rozmawia z pacjentką

Poznaj naszych specjalistów

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Psycholog dla młodzieży w Krakowie – obszary pracy

Psycholog dla młodzieży ma za zadanie wspieranie młodych ludzi i ich opiekunów.

Trudności psychologiczne nastolatków wynikają z nieodpowiednich reakcji na zachodzące w nich przemiany emocjonalne, fizjologiczne czy relacyjne. Problemy te obejmują m.in. nieumiejętność powściągania zachowań impulsywnych, sprzeczne uczucia dotyczące przekształcania się w związku z rodzicami, niekontrolowane eksperymentowanie z ryzykownym postępowaniem oraz rozterki wiążące się z budowaniem tożsamości. W tym czasie obserwowane są również problemy u rodziców.

Psycholog dla młodzieży w Krakowie pomaga nastolatkom i ich rodzinom radzić sobie z problemami okresu dorastania. Obszary jego zawodowych obowiązków to przede wszystkim:

 • diagnoza;
 • poradnictwo psychologiczne;
 • psychoedukacja;
 • psychoterapia;
 • opiniowanie;
 • orzekanie;
 • prowadzenie badań;
 • dydaktyka;
 • popularyzowanie wiedzy specjalistycznej.

Psycholog dla młodzieży – poradnictwo czy psychoterapia?

Poradnictwo psychologiczne to rodzaj pomocy oferowanej osobom, które nie radzą sobie z realizowaniem zadań życiowych i zaspokajaniem swoich potrzeb lub potrzebują pomocy w doskonaleniu umiejętności koniecznych do stawiania czoła wyzwaniom. Praca psychologa dla młodzieży w Krakowie ma na celu przywrócenie równowagi emocjonalnej i rozwiązanie problemów rozwojowych. Koncentruje się na aktualnych trudnościach klienta i sposobach ich pokonania. To forma pomocy osobom zdrowym.

Poradnictwo nie jest psychoterapią. Tę ostatnią proponuje się Pacjentom cierpiącym z powodu zaburzeń psychicznych u nastolatków.

Czego się spodziewać po wizycie?

Wizyta u psychologa dla młodzieży nie powinna być powodem do niepokoju czy wstydu. Profesjonalista potraktuje nastolatka z wyczuciem i zrozumieniem. Zbuduje z klientem relację opartą na zaufaniu i współpracy. Dodatkowo nie będzie pouczał i narzucał swojej woli, dzięki czemu da adolescentowi możliwość podejmowania własnych decyzji. Współpraca z psychologiem może mieć charakter jednorazowej porady, regularnych spotkań czy terapii. Często sama praca z nastolatkiem nie wystarcza, bo także rodzice potrzebują pomocy, by radzić sobie z problemami stwarzanymi przez pociechę.

Kiedy pomaga psycholog dla nastolatków w Krakowie?

Psychologowie, m.in. z Centrum Zdrowia Psychicznego Damiana w Krakowie, wspierają młodych ludzi w trudnych sytuacjach, takich jak np.:

 • problemy z określeniem rodzącej się tożsamości: budowanie tożsamości nierzadko stanowi wyzwanie. Psycholog może wspierać nastolatka w tym zadaniu, zachęcając go do różnych aktywności i działania na różnych polach. Jednak ostateczne decyzje pozostawi klientowi;
 • bunt nastoletni: jest częścią rozwoju i nie każdemu jego przejawowi trzeba się przeciwstawiać. Pomoc specjalisty może więc polegać na przeprowadzeniu psychoedukacji dla rodziców na temat roli buntu u adolescentów. Jeśli jednak nasz nastolatek postępuje wbrew wszystkim ustalonym zasadom, działania psychologa będą nakierowane na uczenie nieprzekraczalności niektórych granic oraz minimalizowanie sytuacji, w których ich łamanie pozostanie bezkarne;
 • lęk przed byciem ocenianym: pojawia się często, gdy nastolatek przygotowuje się do ważnego dla niego testu. W takim przypadku psycholog może przeprowadzić psychoedukację na temat radzenia sobie ze stresem, rozmowę na temat perfekcjonizmu, naukę prostych technik relaksacyjnych, neutralizowanie szkodliwych myśli i przekonań czy ekspozycję na stres. Specjalista zastosuje również podobne metody w celu zmniejszenia innych rodzajów lęku;
 • sięganie po substancje psychoaktywne: jest jednym z największych zagrożeń dla nastolatków. Psycholog może wesprzeć eksperymentującego klienta, pokazując mu inne sposoby radzenia sobie z emocjami i uzyskiwania przyjemności. Natomiast w przypadku podejrzenia uzależnienia skieruje go do odpowiedniej poradni;
 • przemoc rówieśnicza: jeśli adolescent jest ofiarą przemocy, specjalista zapewni mu wsparcie emocjonalne. Po nawiązaniu dobrej relacji z nastolatkiem pomoże mu rozwinąć poczucie własnej wartości i umiejętności społeczne, by lepiej radził sobie z przemocą. Psycholog młodzieżowy będzie również wsparciem, jeśli to nasze dziecko jest agresorem.

Jak psycholog pracuje z młodzieżą?

Psycholog dla młodzieży używa w pracy technik i metod takich jak np.:

 • dialog ukierunkowany (tzw. sokratejski): ma na celu pokazanie nastolatkowi różnych rozwiązań lub nielogicznego myślenia, ale w taki sposób, by sam doszedł do wniosków. Chodzi w nim o ukierunkowanie klienta i poszerzenie jego spojrzenia na dany problem. Taki dialog polega m.in. na zadawaniu pytań o znaczenie danej sytuacji dla adolescenta czy o wnioski z rozmowy;
 • tabela „plusów i minusów”: pomaga w podjęciu logicznej decyzji. Sprawia, że nastolatek patrzy na sytuację bardziej racjonalnie;
 • odgrywanie ról: to technika rozwijająca umiejętności społeczne. Terapeuta i adolescent odgrywają problematyczne sytuacje, a następnie zamieniają się rolami;
 • zamiana ról: polega na zamianie ról między klientem a pomagającym. Stosuje się ją, jeśli nastolatek nie jest pewien wniosków, które wypracował podczas pracy z psychologiem. Pozwala adolescentowi utwierdzić się w swoim nowym sposobie myślenia;
 • psychoedukacja: ma na celu pomóc klientowi zrozumieć, dlaczego zachowuje się tak, a nie inaczej. Służy jasnemu przekazaniu informacji na temat dorastania i związanych z nim trudności. Może być również przydatna w pracy z rodzicami;
 • dialog motywujący: jego celem jest obudzenie w adolescencie motywacji do zmiany i pomoc w zaplanowaniu działań niezbędnych do jej osiągnięcia. Dialog motywujący dobrze sprawdza się w pracy z nastolatkami, także z tymi zagrożonymi uzależnieniem.

Młody człowiek, który ukończył 16 lat, może przyjść już na pierwszą wizytę samodzielnie.

Kiedy warto umówić się na wizytę?

Problemy emocjonalne wieku dorastania mogą objawiać się w różny sposób. Sygnałem do zgłoszenia się z nastolatkiem do psychologa są częste napady lęku czy wybuchy gniewu. Nie powinniśmy też lekceważyć osłabionej refleksji dotyczącej własnego postępowania, nieliczenia się z innymi oraz częstego angażowania się w negatywną i ryzykowaną aktywność.

Przejawem problemów psychologicznych u dziecka mogą być też słabe więzi i relacje z rodziną. Istotne są także trudności w relacjach z płcią przeciwną, negatywne postrzeganie siebie, brak poczucia własnej wartości czy niska samoocena. Zwróćmy również uwagę na negatywny nastrój.

Wyrazem trudności psychicznych u młodzieży jest także brak szczególnych zainteresowań czy planów edukacyjnych lub zawodowych.

Psycholog dla młodzieży – kiedy jeszcze wspiera?

U nastolatków mogą się również rozwinąć zaburzenia zdrowia psychicznego. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) doświadcza ich 10-20 proc. młodzieży. Eksperci informują, że połowa wszystkich zaburzeń psychicznych rozpoczyna się przed 14. rokiem życia, ale wiele przypadków pozostaje niezdiagnozowanych. Dodają też, że nieleczone problemy psychiczne u nastolatków negatywnie wpływają na ich dorosłe życie, utrudniając bycie szczęśliwym i zdrowym. Jeśli zauważymy u dziecka jakiekolwiek oznaki zaburzeń psychicznych, pomoże nam psycholog, pediatra lub psychiatra. Zaburzenia zdrowia psychicznego, które mogą występować u nastolatków to:

 • depresja: objawia się obniżonym nastrojem oraz wieloma innymi symptomami fizycznymi i psychicznymi;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD): charakteryzuje ją występowanie naprzemiennych epizodów depresji i manii/hipomanii (okresów wzmożonego nastroju i aktywności);
 • zaburzenia lękowe: cechują się lękiem, który jest nadmierny w stosunku do sytuacji, nie ma racjonalnego wytłumaczenia i nie podlega kontroli;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne: jego charakterystycznymi symptomami są kompulsje (czynności natrętne) i/lub obsesje (myśli natrętne), które pochłaniają dużo czasu, wywołują cierpienie i pogarszają funkcjonowanie;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (zespół stresu pourazowego, PTSD): jest wywoływany przez traumę, a charakteryzuje się ponownym przeżywaniem zdarzenia, unikaniem związanych z nim sytuacji i bodźców, zmienioną pobudliwością czy zmianami w funkcjonowaniu poznawczym i nastroju;
 • zaburzenia zachowania: to powtarzające się zachowania buntownicze, antyspołeczne czy  agresywne;
 • zaburzenia odżywiania: te groźne problemy cechują się szkodliwymi zachowaniami żywieniowymi, takimi jak np. ograniczanie kalorii lub napadowe objadanie się;
 • zaburzenia osobowości: to trwały wzorzec zachowania i doświadczania wewnętrznego, który znacznie różni się od norm kulturowych dla danej osoby i odnosi się do całego jej życia osobistego i społecznego;
 • schizofrenia: charakteryzuje się występowaniem tzw. objawów pozytywnych (omamy, urojenia czy symptomy dezorganizacji) i tzw. objawów negatywnych (np. apatia, wycofanie społeczne, ograniczenie woli czy ograniczenie wyrażanych uczuć).

Psycholog dla młodzieży Kraków: zapisy

By skorzystać z pomocy psychologa dla młodzieży w Krakowie, wystarczy zadzwonić do Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health. Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel. 22 566 22 24. Na wizytę można umówić się też poprzez portal pacjenta Damian Online lub sklep internetowy. Zapraszamy!

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo