Surdologopeda

Jesteś osobą niedosłyszącą lub niesłyszącą? Potrzebujesz pomocy w rozwiązywaniu problemów z mową i komunikacją z innymi osobami? Pomoc doświadczonego surdologopedy oferuje MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego.

Sprawdź wolne terminy i umów się na spotkanie z naszym specjalistą. Na konsultacje surdologopedyczne zapraszamy także dzieci i młodzież.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Gdańsk

Surdologopedzi w MindHealth:

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Czym się zajmuje surdologopedia?

Surdologopedia to dział logopedii wchodzącej w skład szerszej dziedziny nauki – pedagogiki. Jako specjalizacja, zajmuje się leczeniem, rehabilitacją i profilaktyką w zakresie mowy u osób niedosłyszących i głuchych (łac. surdus – głuchy, gr. logos – słowo, gr. paideia – nauka, wychowanie).

W obszarze zainteresowań surdologopedii znajduje się przede wszystkim problematyka wpływu uszkodzeń narządu słuchu na proces funkcjonowania językowego, sposób komunikowania się z otoczeniem i tworzenia relacji międzyludzkich.

Surdologopedia obejmuje teorię, praktykę, diagnozę i terapię logopedyczną, charakteryzującą się stosunkowo wąskim zakresem specjalistycznej treści – skierowanej do ścisłego grona osób głuchych i niedosłyszących.

Praktyka surdologopedyczna polega na wielokierunkowym wspieraniu dzieci, młodzieży i osób dorosłych ze zdiagnozowanymi dysfunkcjami w obrębie narządu słuchu. Specjaliści kształtują u rodziców (opiekunów) małych i dużych pacjentów z uszkodzonym słuchem właściwych postaw i zachowań, prowadzą również cenną działalność profilaktyczną w zakresie eliminowania czynników zwiększających ryzyko uszkodzeń słuchu.

Kto to jest surdologopeda?

Surdologopeda to osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie wyższe, ukończoną w tym kierunku specjalizację oraz niezbędne umiejętności kwalifikujące do pracy z osobami z zaburzeniem słuchu – niedosłyszącymi i głuchymi.

W codziennej pracy surdologopedzi wykonują szereg specjalistycznych badań, na których podstawie dokonują szczegółowej analizy (interpretacji) oraz diagnozy osób z zaburzeniami i uszkodzeniami narządu słuchu. Na co dzień, surdologopeda prowadzi rehabilitację i terapię usprawniającą mowę i sposoby komunikowania się z otoczeniem.

Poza pracą w prywatnych placówkach wsparcia i ochrony zdrowia, surdologopeda współpracuje z nauczycielami osób niesłyszących i słabosłyszących (surdopedagogami), poradniami foniatrycznymi (w zakresie diagnostyki i leczenia niedosłuchów dziecięcych i u osób dorosłych) oraz interdyscyplinarnym zespołem oddziałów otolaryngologicznych.

Surdologopedzi podejmują czynności zawodowe w ośrodkach dla dzieci i młodzieży z uszkodzeniami słuchu, współpracują z osobami dorosłymi w sanatoriach i placówkach opieki dla osób starszych.

Klasyfikacja zawodu

Zgodnie z obowiązującą od 2014 roku Klasyfikacją Zawodów i Specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania z dnia 7 sierpnia 2014 r., (Dz.U. poz. 1145), surdologopeda znajduje się w grupie audiofonologów i logopedów (kod 2294) z przypisanym symbolem cyfrowym w KZiS nr 229404. Jeszcze w roku 2010, surdologopedia jako specjalizacja przypisana była do zawodu logopedy-surdologopedii z osobnym kodem.

Indeksie Tytułów Zawodowych Międzynarodowej Standardowej Klasyfikacji Zawodów ISCO-08, surdologopeda przypisany jest do grupy „Audiologists and speech therapists” z symbolem cyfrowym 2266.

Zakres pomocy surdologopedy

W zakresie kompetencji specjalisty – surdologopedy znajduje się m.in.:

 • przeprowadzanie szczegółowych badań i analizy czynników wpływających na tempo i jakość opanowywania mowy przez dzieci z uszkodzonym słuchem;
 • diagnozowanie stopnia uszkodzenia słuchu oraz trudności językowych;
 • diagnozowanie zachowań komunikacyjnych pacjenta z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu na podstawie wywiadu (w przypadku dzieci i młodzieży – z rodzicami, opiekunami);
 • inne niezbędne w celach diagnostycznych badania (w tym obserwacja zachowania Pacjenta);
 • planowanie rehabilitacji słuchu i mowy osób głuchych lub niedosłyszących na podstawie postawionej przez specjalistę diagnozy;
 • prowadzenie terapii logopedycznej osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu, polegającej na wykonywaniu:
  - ćwiczeń oddechowych;
  -ćwiczeń słuchowych;
 • oraz uczeniu się i rozumieniu słów, zdań, wyrażeń:
 • rozwijanie u Pacjenta niedosłyszącego lub niesłyszącego umiejętności czytania i pisania;
 • prowadzenie zajęć usprawniających percepcję słuchową i wymowę Pacjenta;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych badań, diagnoz – ogólnie: działalności terapeutycznej.

Na czym polega terapia surdologopedyczna?

W gabinetach terapii surdologopedycznej Mind Heath nasi specjaliści podejmują się rehabilitacji osób z dysfunkcją narządu słuchu i mowy. Opieką zostają objęci Pacjenci w różnym wieku i stopniem zaburzeń w obrębie narządu słuchu. Nasza praca to przede wszystkim kompleksowa terapia Pacjenta, z wykorzystaniem najnowszej wiedzy i technik terapeutycznych.

Terapia surdologopedyczna obejmuje m.in.:

 • ćwiczenia artykulacyjne;
 • ćwiczenia oddechowe;
 • ćwiczenia słuchowe;
 • techniki odczytywania mowy z ust.

Surdologopeda prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej, czyli przywracania Pacjentowi pełnej lub optymalnej sprawności. Usługa surdologopedyczna skierowana jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Jak pomagamy?

Nasi pracownicy podejmują się wdrażania zaplanowanych celów terapeutycznych, które przy uwzględnieniu najnowocześniejszej wiedzy teoretycznej i praktyki mają usprawnić zaburzone funkcje rozwojowe i intelektualne Pacjenta. W naszych gabinetach prowadzimy zajęcia rewalidacyjne – odkrywamy, usprawniamy, rozwijamy i maksymalizujemy uszkodzone w wyniku zaburzeń słuchu funkcje fizyczne i psychiczne. Korygujemy dysfunkcje Pacjenta, dynamizując jego rozwój.

Surdologopedzi otaczają także opieką dzieci, które otrzymały opinię o potrzebie kształcenia specjalnego.

Surdologopeda a logopeda: różnice

Logopedią jest nauka o kształtowaniu właściwej mowy – w okresie jej rozwoju i doskonalenia. Logopedzi współpracują z osobami z zaburzeniami mowy (w przypadku dzieci jest nim logopeda dziecięcy). W gabinecie logopedycznym celem specjalisty jest pomoc w usunięciu i łagodzeniu powstałych wad i zaburzeń mowy – w tym zakresie ustala się oraz wdraża postępowanie korekcyjno-terapeutyczne. Logopedzi korygują wady wymowy, likwidują zaburzenia w sposobie komunikacji i usprawniają język Pacjenta.

Surdologopeda koncentruje swoje zadania na diagnozie i terapii konkretnej grupy osób – z uszkodzeniami słuchu, niedosłyszącymi i głuchymi. Terapia surdologopedyczna polega na dostosowywaniu metod i technik pracy do potrzeb Pacjentów z wadami słuchu, niedosłuchem przewodzeniowym czy CAPD (Centralnym Zaburzeniem Przetwarzania Słuchowego; ang. Central Auditory Processing Disorders) zaburzającym pracę zmysłu słuchu na poziomie układu nerwowego.

Dobry surdologopeda: zapraszamy do zapisów

MindHealth: Centrum Zdrowia Psychicznego zachęca do udziału w konsultacjach surdologopedycznych dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Obecnie zapraszamy na wizyty w stolicy: można odbyć ją stacjonarnie bądź umówić się na konsultacje lub terapię online z dowolnego miejsca w Polsce.

Zapraszamy do zapisów online przez nasz sklep internetowy lub pod numerem telefonu 22 566 22 24.

Ile kosztuje wizyta?

Konsultacja oraz terapia surdologopedyczna w gabinecie MindHealth w ramach teleporady kosztuje jedynie 145 zł*. Spotkanie stacjonarne z surdologopedą dziecięcym w Warszawie to wydatek 150 zł*. Konsultacja trwa 30 minut, zaś terapia około 4.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo