Psychoonkolog Warszawa

Psychoonkologia koncentruje się na wsparciu osób z chorobą nowotworową i ich bliskich podczas diagnozowania i terapii, tak by wzmocnić ich psychikę i zwiększyć skuteczność leczenia. 

Pomoc doświadczonego psychoonkologa w Warszawie uzyskasz w gabinecie MindHealth.

Pacjentka u psychoonkologa w Warszawie

Czym zajmuje się psychoonkolog w Warszawie?

Psychoonkologia jest dziedziną kliniczną, która powstała na podbudowie psychologii i onkologii. Opiera się na założeniu ścisłego związku pomiędzy psychiką a kondycją fizyczną organizmu. Długotrwały silny stres utrudnia organizmowi proces leczenia i powrót do zdrowia, dlatego tak ważne jest, aby zarówno Pacjenci zmagający się z chorobą nowotworową, jak i ich bliscy od dnia diagnozy mieli wsparcie i pomoc psychologiczną. Dzięki takim działaniom możemy zmniejszyć skutki stresu, przywrócić równowagę psychiczną oraz uaktywnić wewnętrzne zasoby osób chorujących tak, aby poprzez wzmocnienie psychiki wspomóc proces zdrowienia.

Trzy główne obszary psychoonkologii to:

  • profilaktyka przeciwnowotworowa,
  • towarzyszenie osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim podczas choroby,
  • edukacja personelu.

Profilaktyka przeciwnowotworowa polega na wzmocnieniu świadomości społecznej w zakresie chorób nowotworowych, a także tego, jak można je wykryć i leczyć (organizacja kampanii profilaktycznych, propagowanie zdrowego stylu życia, zachęcanie do poddawania się badaniom okresowym i przesiewowym, propagowanie wiedzy dotyczącej wczesnego wykrywania choroby, jej symptomów i metod samokontroli).

Dobry psychoonkolog Warszawa - zadania

Towarzyszenie osobom chorym onkologicznie oraz ich bliskim podczas choroby koncentruje się na łagodzeniu psychicznych skutków diagnozy, stworzeniu jej właściwego obrazu, wypracowania sposobów radzenia sobie z chorobą, jak również niwelowanie skutków stresu, przywracania równowagi psychicznej i wzmocnienie psychiki.

Oznacza to wsparcie psychiczne dla chorych poprzez budowanie systemu wsparcia wewnętrznego (poczucie wartości, optymizm, kreatywność, poczucie humoru) i zewnętrznego (rodzina, bliscy, przyjaciele), pracę nad komunikacją, relacjami i kontaktem między członkami rodziny.

Edukacja personelu medycznego

Działania edukacyjne skierowane są do: lekarzy, pielęgniarek, personelu pomocniczego, którzy na co dzień pracują z pacjentami, chorującymi nowotworowo i ich bliskimi. Celem działania jest przede wszystkim, aby personel medyczny przy zachowaniu odpowiednich standardów był w stanie wspierać Pacjenta już na najwcześniejszym etapie leczenia od samej diagnozy, która jest bardzo silnym traumatycznym przeżyciem.

Dzięki coraz większej świadomości wśród Pacjentów i ich bliskich oraz przekonania, że warto korzystać z pomocy psychoonkologów, coraz więcej Pacjentów ma szansę przejść przez chorobę i wrócić do zdrowia.

Psychoonkologia obejmuje także niezwykle istotny obszar opieki paliatywnej i poprawy jakości życia w przebiegu leczenia objawowego.

„Jeśli nawet nie możemy życiu dodać dni, to bez wątpienia możemy dodać dniom życia”
-Cicely Saunders.

Psychoonkolog Warszawa