Diagnoza ADHD

Diagnoza w kierunku ADHD powinna zostać przeprowadzona u dzieci, które mają problemy z koncentracją, chwiejność nastrojów oraz u dorosłych, których cechuje nadmierna impulsywność bądź problemy z utrzymaniem uwagi. 

Diagnoza ADHD to proces wieloetapowy, w którym wykorzystuje się narzędzia diagnostyczne, takie jak specjalne testy. Sprawdź, jak przebiega i umów się.

Psycholog przeprowadza w gabinecie diagnozę ADHD

Listę diagnostów w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Gdańsku i Toruniu przedstawia poniższa lista. Zapraszamy też do zapoznania się z sekcją FAQ dotyczącą diagnozy ADHD w gabinetach MindHealth.

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Zobacz więcej specjalistów

Jak wygląda diagnoza ADHD i dlaczego warto ją wykonać?

ADHD (Attention Deficit-Hyperactivity Disorder) to jedno z najczęściej występujących zaburzeń neurorozwojowych. Z danych wynika, że zaburzenie dotyczy 3-5% proc. dzieci w wieku szkolnym oraz 4-5 proc. dorosłych. Bardzo często problemy trwają latami, zanim dojdzie do rozpoczęcia procesu diagnostycznego. ADHD nigdy nie pojawia się w wieku dorosłym – jego początki zawsze mają miejsce w okresie dzieciństwa. Z ADHD się „nie wyrasta”, choć objawy mogą się zmienić wraz z wiekiem. ADHD bywa dużą przeszkodą w sprawnym funkcjonowaniu dziecka w szkole, a osoby dorosłej w pracy. Zdiagnozowanie tego zaburzenia pozwala wdrożyć odpowiednie metody pomocy (np. terapię ADHD) i poprawić komfort życia.

Diagnoza ADHD to zwykle kilkuetapowy proces, obejmujący wywiad, obserwację i test. Jak dokładnie ona przebiega w przypadku dzieci, a jak u dorosłych? Szczegóły opisujemy poniżej.

Diagnoza ADHD u dorosłych

Na pierwszym spotkaniu ze specjalistą zbierany jest szczegółowy wywiad, dotyczący występujących objawów oraz historii dolegliwości. Psycholog często pyta o dzieciństwo oraz o zachowania z tego okresu – są one pomocne dlatego, że ADHD nie rozwija się u dorosłych – pojawia się w wieku dziecięcym i nie zostaje rozpoznane. Następnie (na kolejnym spotkaniu) przeprowadzany jest test diagnostyczny. W placówkach MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego wykorzystywany jest do tego celu kwestionariusz DIVA.

Jak wygląda test na ADHD?

Test DIVA odnosi się zarówno do dzieciństwa Pacjenta, jak i sytuacji obecnej. Należy pamiętać, że zdiagnozowanie ADHD jest możliwe tylko wtedy, kiedy pewne charakterystyczne objawy występowały już wcześniej. Pytania obejmują zachowania i sytuacje, które utrudniają codzienne funkcjonowanie – np. niedbałość, ciągłe pobudzenie, umiejętność słuchania, czekania na swoją kolej, stosowania instrukcji w życiu, gubienia przedmiotów, rozpraszania się pod wpływem bodźców, codziennego funkcjonowania, wypełniania obowiązków, itd. Test DIVA składa się z trzech części, każda z nich odnosi się do objawów występujących zarówno w dzieciństwie, jak i w dorosłości:

  1. część pierwsza: Kryteria dla Deficytu Uwagi;
  2. część druga: Kryteria dla Nadpobudliwości Psychoruchowej i Impulsywności;
  3. część trzecia: Wiek, w którym wystąpiły zaburzenia funkcjonowania spowodowane obecnością objawów ADHD.

Rozpoznanie ADHD

Samo wykonanie testu nie wystarczy do postawienia pełnej diagnozy. Niezbędny jest także wywiad z Pacjentem, gdyż w 75 proc. przypadków ADHD występuje w towarzystwie innych zaburzeń. Tylko rozmowa ze specjalistą pozwala ustalić, na co cierpi Pacjent i jak mu pomóc.

Warto także dodać, że w wieku dorosłym jest możliwe postawienie diagnozy ADHD przy istnieniu już 4 objawów zaburzeń koncentracji uwagi i/lub nadpobudliwości i impulsywności, przy czym z kwestionariusza DIVA mogą wyjść inne typy ADHD w dzieciństwie niż występujący obecnie. Rolą psychologa jest właściwe rozpoznanie i zaproponowanie dalszego procesu terapeutycznego.

Diagnoza ADHD u dzieci

Diagnozowanie ADHD u dzieci przeprowadzane jest w placówkach MindHealth – Centrum Zdrowia Psychicznego analogicznie, jak u dorosłych, z tą różnicą, że wykorzystuje się test CONNERS 3 (dla dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat). Pierwsza wizyta opiera się na rozmowie z rodzicami bądź dzieckiem, zebraniu wywiadu i obserwacji. Na kolejnej wykonuje się testy diagnostyczne, natomiast na trzeciej wizycie następuje zaprezentowanie wyników testu i obserwacji oraz omówienie diagnozy.

Test CONNERS 3 to narzędzie diagnostyczne wykorzystywane nie tylko przy diagnozie ADHD, ale także diagnozujące zaburzenia współwystępujące, np. zaburzenia zachowania i zaburzenia opozycyjno-buntownicze, dlatego psycholog po analizie wyników testu będzie mógł udzielić rodzicom obszernych informacji o problemie dziecka oraz zalecić odpowiednie dalsze postępowanie. Rodzice otrzymują także pisemną diagnozę kliniczną na zakończenie procesu diagnozy.

Wpływ diagnozy na życie i rozwój dziecka

Wczesne zdiagnozowanie ADHD pozwala pomóc dziecku lepiej odnaleźć się w środowisku szkolnym, ponieważ ma ono specyficzne potrzeby edukacyjne. Bardzo często dzieci z ADHD zapominają o zadanych pracach domowych, przez nieuwagę popełniają proste błędy, unikają psychicznie obciążających zadań, są gadatliwe, przeszkadzają innym dzieciom w trakcie lekcji, wchodzą w słowo i mają problemy z siedzeniem w bezruchu. Zdając sobie sprawę z ich specyficznych potrzeb rodzice i nauczyciele dziecka zdiagnozowanego są w stanie skupić się na jego deficytach i pomóc mu w osiągnięciu dobrych wyników w nauce.

Diagnoza ADHD u dzieci i dorosłych – cena, lokalizacje

Diagnoza przeprowadzana jest w Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Gdańsku i Toruniu. Ceny diagnozy wahają się w zależności od miasta. Wynoszą odpowiednio:

  • w Warszawie - 360 zł,
  • we Wrocławiu - 300 zł,
  • w Katowicach - 300 zł,
  • w Krakowie - 350 zł,
  • w Gdańsku - 350 zł,
  • w Toruniu - 300 zł*.

Wizyta u psychologa diagnosty kosztuje tyle samo bez względu na wiek Pacjenta. Aby się umówić, należy zadzwonić pod numer (22) 566 22 24 lub skorzystać ze sklepu internetowego.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo