Specjaliści

Dr n. med. Robert Roczeń

Specjalista zajmuje się osobami dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

  • problemy związane ze stresem,
  • zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne,
  • zaburzenia nastroju,
  • zaburzenia nerwicowe,
  • zaburzenia odżywiania się,
  • zaburzenia dysocjacyjne i konwersyjne,
  • zaburzenia osobowości,
  • zaburzenia pourazowe oraz związane z przemocą, mobbingiem i nadużyciem seksualnym,
  • zaburzenia przystosowania,
  • zaburzenia psychosomatyczne.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Dyplom lekarza medycyny uzyskał w 1986 r. na Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie. W 2005 roku obronił tytuł doktora nauk medycznych, doktorską dysertację pod tytułem „Na pograniczu życia” w 2007 roku opublikowało wydawnictwo Semper.

Prezes Stowarzyszenia Sinthome Grupy Psychoanalizy Lacanowskiej i Szkoły Formowania się Psychoanalityka

W 2010 roku ukończył 3-letni kurs Terapii Sandplay organizowany przez Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej i Deutsche Gesellschaft für Sandspieltherapie; w 2011 roku zakończył 4-letni kurs Psychologii Analitycznej organizowany przez PTPA i Polskie Towarzystwo Psychoanalizy Jungowskiej przy współpracy z International Association for Analytical Psychology. Jest członkiem i założycielem Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej i Polskiego Stowarzyszenia Dramaterapii oraz członkiem Polskiego Towarzystwa Bioetycznego. Jest autorem wielu krajowych publikacji w dziedzinie filozofii, filozofii medycyny, bioetyki, psychoanalizy. Pracuje jako lekarz, psychoterapeuta i psychoanalityk. Pracuje z indywidualnym pacjentem metodą psychoanalityczną i Sandplay Therapy.

Dr n. med. Robert Roczeń