Psychoterapia Katowice

Psychoterapia dosłownie oznacza uzdrawianie umysłu i duszy. Ma ponad 100-letnią tradycję i potwierdzoną skuteczność. Umożliwia poprawę funkcjonowania i zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów.

Szukasz psychoterapii w Katowicach? Zapisz się do MindHealth. Otrzymasz u nas realną pomoc.

pacjentka podczas psychoterapii w Katowicach

Nasi psychoterapeuci w Katowicach:

Co trzeba wiedzieć o terapii w Katowicach?

Na czym polega psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna polega na szczególnej rozmowie. Nie chodzi w niej o dawanie rad, przekonywanie, wyjaśnianie, czy podsuwanie konkretnych rozwiązań. Ma ona na celu pomóc Pacjentowi, by uzyskał wgląd w swoje procesy psychiczne i ich uwarunkowania, a dzięki temu umiał sobie samodzielnie radzić z sobą oraz znajdować możliwie najlepsze rozwiązania codziennych zadań. Wymaga to determinacji Pacjenta do zmiany i aktywnej współpracy z psychoterapeutą.

Kto prowadzi psychoterapię w Katowicach?

Psychoterapię prowadzi wykwalifikowany specjalista. Jest to osoba, która dysponuje wiedzą z zakresu psychologii i umiejętnościami pozwalającymi na zbudowanie odpowiedniej relacji z Pacjentem. By zostać psychoterapeutą, należy ukończyć wyższe studia magisterskie (np. psychologię) lub studia medyczne oraz przejść kilkuletnie szkolenie z psychoterapii. Również po jego ukończeniu terapeuta stale zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne. Jego praca podlega też superwizji, czyli nadzorowi merytorycznemu doświadczonego specjalisty. Ponadto psychoterapeuta przechodzi terapię własną.

MindHealth Katowice - kiedy jest stosowana psychoterapia?

Psychoterapia może być pomocna w przypadku wielu różnych zaburzeń zdrowia psychicznego. Należą do nich m.in.:

 • depresja: według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja to powszechne zaburzenie psychiczne i jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności na całym świecie. Objawia się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych symptomów psychicznych i fizycznych;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, zaburzenie afektywne dwubiegunowe): charakteryzuje się występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności), manii lub hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności) oraz epizodów mieszanych. Przyczynia się do negatywnych konsekwencji we wszystkich aspektach życia chorego;
 • zaburzenia odżywiania: należy do nich m.in. anoreksja (jadłowstręt psychiczny), bulimia (żarłoczność psychiczna) i zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Główną cechą (i zarazem przyczyną) tych groźnych zaburzeń jest nadmierne skupianie się na wyglądzie i wadze;
  zaburzenia lękowe: ich głównym objawem jest lęk nadmierny w stosunku do sytuacji, którego nie można racjonalnie wytłumaczyć i kontrolować. W Polsce do najczęstszych problemów należą ataki paniki i fobie specyficzne;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD): charakteryzują je powtarzające się obsesje (myśli natrętne) i/lub kompulsje (czynności natrętne). Zajmują one dużo czasu, powodują cierpienie, prowadzą do pogorszenia funkcjonowania i są dla Pacjenta czymś niechcianym;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, zespół stresu pourazowego): występuje w następstwie traumy. Cechuje się powracającymi obrazami, snami, myślami związanymi z przeżytym wydarzeniem, próbami unikania myślenia o sytuacji, lękiem, zniecierpliwieniem czy trudnościami w koncentracji uwagi;
 • dysocjacyjne zaburzenia tożsamości: zwane są też osobowością mnogą. Charakteryzują się występowaniem przynajmniej dwóch różnych tożsamości lub stanów osobowości, z których każda posiada utrwalone wzorce spostrzegania, nawiązywania relacji i myślenia na temat środowiska i własnej osoby;
 • zaburzenia osobowości: cechują się trwałym wzorcem funkcjonowania i doświadczania wewnętrznego, który wyraźnie różni się od norm kulturowych charakterystycznych dla danej osoby oraz odnosi się do jej całego społecznego i osobistego życia. Zaliczamy do nich m.in. zaburzenia osobowości typu borderline;
 • schizofrenia: należy do zaburzeń psychotycznych. Objawia się urojeniami, halucynacjami, zaburzeniami formalnymi myślenia, niedostosowaniem, brakiem krytycyzmu, załamaniem linii życiowej oraz tzw. objawami negatywnymi (m.in. apatia, spadek energii i aktywności, zobojętnienie czy wycofanie z życia społecznego).

Jak wygląda pierwsza wizyta u psychoterapeuty?

Podczas początkowych spotkań psychoterapeuta zbiera zazwyczaj wywiad na temat Pacjenta i jego potrzeb. Może poprosić o wypełnienie formularzy dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego. Ponadto stawia rozpoznanie oraz opracowuje i przekazuje plan psychoterapii. Zdarza się, że proponuje wypróbowanie jakiegoś sposobu przyszłej współpracy. Przed rozpoczęciem leczenia dochodzi też do zawarcia kontraktu. To umowa pomiędzy Pacjentem a specjalistą, w której określa się m.in. cel, podział zadań i inne zasady terapii.

Psychoterapia indywidualna w Katowicach - przebieg

W psychoterapii indywidualnej specjalista nawiązuje profesjonalną relację z jedną osobą. Podczas procesu terapeuta zachęca do mówienia o myślach i uczuciach oraz o tym, co nas niepokoi. Jednocześnie pozostaje neutralny, obiektywny i bezstronny. Nie ocenia Pacjenta i nie narzuca mu swojego światopoglądu czy przekonań.

Przebieg sesji ze specjalistą – poza wyjątkowymi przypadkami – jest poufny. Niektórzy psychoterapeuci zadają „prace domowe”. Polegają one na wprowadzaniu w życie praktyk, które były omawiane na sesji. Szczegółowy przebieg psychoterapii zależy od problemu i podejścia teoretycznego, na którym opiera się specjalista.

Rodzaje terapii

Psychoterapia, w tym indywidualna, może odbywać się na podstawie różne podejścia. W MindHealth w Katowicach stosowane są m.in.:

 • psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna: opierają się na rozwiniętych i wzbogaconych założeniach klasycznej psychoanalizy Sigmunda Freuda. Według tych podejść możliwe przyczyny zaburzeń psychicznych to konflikty wewnętrzne lub deficyt w umiejętnościach (możliwościach) pełnienia funkcji rodzicielskich. Celem terapii jest zmniejszenie cierpienia, negatywnych emocji i współwystępujących dolegliwości fizycznych oraz stworzenie warunków do reorganizacji struktury osobowości;
 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT): w tym podejściu przyczyn zaburzeń psychicznych upatruje się w wadliwych wyuczonych przekonaniach, schematach poznawczych i zachowaniach. Zmiana następuje poprzez przeformułowanie procesów uczenia się w celu wypracowania nowych sposobów zachowań i/lub w drodze uświadomienia sobie przez Pacjenta kluczowych przekonań, które są źródłem tzw. nieprzystosowawczych myśli, emocji i zachowań. Jest to szkoła terapeutyczna zorientowana na rozwiązanie problemów;
 • psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna: psychoterapię humanistyczną nazywa się skoncentrowaną na kliencie/osobie. Terapeuci tego nurtu uważają, że zaburzenia psychiczne są efektem zahamowania naturalnej tendencji do samorozwoju przez rezygnowanie z podejmowania działań opartych na własnym doświadczeniu, czyli na tym, co dana osoba uważa za dobre dla siebie. W tym ujęciu na proces terapii największy wpływ ma klient, do którego należy inicjatywa w wyznaczaniu jej kierunków;
  terapia interpersonalna: powstała w ramach poszukiwania sposobów leczenia zaburzeń afektywnych (nastroju). Jest skoncentrowana na analizie aktualnych problemów przeżywania i w komunikacji chorego z jego środowiskiem społecznym oraz na zakłóceniach relacji interpersonalnych. Podobnie jak CBT służy głównie leczeniu zaburzeń zdrowia;
 • terapie integracyjne i eklektyczne: terapie integracyjne łączą założenia przynajmniej dwóch różnych koncepcji natury człowieka. W terapiach eklektycznych stosuje się procedury i techniki z różnych szkół terapeutycznych.

Ile trwa psychoterapia?

Czas trwania psychoterapii indywidualnej prowadzonej w placówce MindHealth w Katowicach zależy od konkretnego przypadku. Tę metodę można jednak metaforycznie określić jako „dystyngowaną i powolną damę”. Na efekty psychoterapii trzeba poczekać dłużej.

Należy jednak pamiętać, że ma ona na celu zmienić sposób odbierania świata, radzenia sobie z trudnościami czy wchodzenia w relacje z ludźmi, a nie tylko zaradzić bieżącym trudnościom.

Kiedy jest potrzebna psychoterapia?

Zaburzenia zdrowia psychicznego to częste zjawisko. Nieleczenie problemów tej sfery może powodować bardzo poważne konsekwencje. Warto zatem znać objawy, które mogą być sygnałem takich trudności i – w przypadku, jeśli ich doświadczamy – zgłosić się na psychoterapię w Katowicach. Symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego to m.in.:

 • długotrwałe uczucie smutku i przygnębienia;
 • zmniejszona zdolność koncentracji;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się;
 • ekstremalne zmiany nastroju;
 • rezygnacja z hobby i interakcji społecznych;
 • znaczne zmęczenie;
 • niski poziom energii;
 • problemy ze snem;
 • urojenia, halucynacje;
 • natręctwa;
 • niezdolność do radzenia sobie z codziennymi problemami lub stresem;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • obniżenie popędu seksualnego;
 • nadmierna złość, wrogość lub używanie przemocy;
 • nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
 • bóle brzucha, pleców czy głowy, które nie mają uchwytnej przyczyny fizycznej;
 • myśli samobójcze.

Okazjonalne pojawianie się któregoś z wymienionych objawów nie jest powodem do obaw. Konsultacji ze specjalistą wymagają symptomy, które występują często, są znacznie nasilone i mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku myśli samobójczych należy pilnie poszukać pomocy.

Psychoterapia Katowice: zapisy i cena

Koszt pojedynczej sesji psychoterapii w Katowicach to 180 zł* - wizytę można odbyć stacjonarnie lub przez telefon / w ramach wideorozmowy. Istnieje też możliwość zakupu pakietu wizyt.

Aby zarezerwować termin wizyty, prosimy o zapis przez internet w sklepie MindHealth lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 566 22 24.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo