Psychoterapia Katowice

Psychoterapia dosłownie oznacza uzdrawianie umysłu i duszy. Ma ponad 100-letnią tradycję i potwierdzoną skuteczność. Umożliwia poprawę funkcjonowania i zdobycie umiejętności rozwiązywania problemów.

Szukasz dobrego psychoterapeuty w Katowicach? Umów wizytę w MindHealthI U nas otrzymasz realną pomoc doświadczonych specjalistów.

Kobieta u psychoterapeuty w Gdyni

Nasi psychoterapeuci w Katowicach:

Spis treści

Czym jest psychoterapia indywidualna?

Psychoterapia indywidualna polega na szczególnej rozmowie. Nie chodzi w niej o dawanie rad, przekonywanie, wyjaśnianie, czy podsuwanie konkretnych rozwiązań.

Ma ona na celu pomóc Pacjentowi, by uzyskał wgląd w swoje procesy psychiczne i ich uwarunkowania, a dzięki temu umiał sobie samodzielnie radzić z sobą oraz znajdować możliwie najlepsze rozwiązania codziennych zadań. Wymaga to determinacji Pacjenta do zmiany i aktywnej współpracy z psychoterapeutą.

Psychoterapię prowadzi wykwalifikowany specjalista. Jest to osoba, która dysponuje wiedzą z zakresu psychologii i umiejętnościami pozwalającymi na zbudowanie odpowiedniej relacji z Pacjentem.

By zostać psychoterapeutą, należy ukończyć wyższe studia magisterskie (np. psychologię) lub studia medyczne oraz przejść kilkuletnie szkolenie z psychoterapii. Również po jego ukończeniu terapeuta stale zdobywa wiedzę i umiejętności praktyczne. Jego praca podlega też superwizji, czyli nadzorowi merytorycznemu doświadczonego specjalisty. Ponadto psychoterapeuta przechodzi terapię własną.

Psychoterapia Katowice - wskazania

Kiedy udać się do psychoterapeuty? Psychoterapia może być pomocna w przypadku wielu różnych zaburzeń zdrowia psychicznego. Należą do nich m.in.:

 • depresja: według danych Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) depresja to powszechne zaburzenie psychiczne i jedna z głównych przyczyn niepełnosprawności na całym świecie. Objawia się długotrwale obniżonym nastrojem oraz szeregiem innych symptomów psychicznych i fizycznych;
 • choroba afektywna dwubiegunowa (ChAD, zaburzenie afektywne dwubiegunowe): charakteryzuje się występowaniem epizodów depresji (obniżonego nastroju i aktywności), manii lub hipomanii (wzmożonego nastroju i aktywności) oraz epizodów mieszanych. Przyczynia się do negatywnych konsekwencji we wszystkich aspektach życia chorego;
 • zaburzenia odżywiania: należy do nich m.in. anoreksja (jadłowstręt psychiczny), bulimia (żarłoczność psychiczna) i zespół napadowego objadania się (psychogenne przejadanie się). Główną cechą (i zarazem przyczyną) tych groźnych zaburzeń jest nadmierne skupianie się na wyglądzie i wadze;
 • zaburzenia lękowe: ich głównym objawem jest lęk nadmierny w stosunku do sytuacji, którego nie można racjonalnie wytłumaczyć i kontrolować. W Polsce do najczęstszych problemów należą ataki paniki i fobie specyficzne;
 • zaburzenie obsesyjno-kompulsywne (OCD): charakteryzują je powtarzające się obsesje (myśli natrętne) i/lub kompulsje (czynności natrętne). Zajmują one dużo czasu, powodują cierpienie, prowadzą do pogorszenia funkcjonowania i są dla Pacjenta czymś niechcianym;
 • zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, zespół stresu pourazowego): występuje w następstwie traumy. Cechuje się powracającymi obrazami, snami, myślami związanymi z przeżytym wydarzeniem, próbami unikania myślenia o sytuacji, lękiem, zniecierpliwieniem czy trudnościami w koncentracji uwagi;
 • dysocjacyjne zaburzenia tożsamości: zwane są też osobowością mnogą. Charakteryzują się występowaniem przynajmniej dwóch różnych tożsamości lub stanów osobowości, z których każda posiada utrwalone wzorce spostrzegania, nawiązywania relacji i myślenia na temat środowiska i własnej osoby;
 • zaburzenia osobowości: cechują się trwałym wzorcem funkcjonowania i doświadczania wewnętrznego, który wyraźnie różni się od norm kulturowych charakterystycznych dla danej osoby oraz odnosi się do jej całego społecznego i osobistego życia. Zaliczamy do nich m.in. zaburzenia osobowości typu borderline;
 • schizofrenia: należy do zaburzeń psychotycznych. Objawia się urojeniami, halucynacjami, zaburzeniami formalnymi myślenia, niedostosowaniem, brakiem krytycyzmu, załamaniem linii życiowej oraz tzw. objawami negatywnymi (m.in. apatia, spadek energii i aktywności, zobojętnienie czy wycofanie z życia społecznego).
Psychoterapia Katowice

Rodzaje psychoterapii

Psychoterapia, w tym indywidualna, może odbywać się na podstawie różne podejścia. W MindHealth w Katowicach stosowane są m.in.:

 • psychoanaliza i psychoterapia psychodynamiczna: opierają się na rozwiniętych i wzbogaconych założeniach klasycznej psychoanalizy Sigmunda Freuda. Według tych podejść możliwe przyczyny zaburzeń psychicznych to konflikty wewnętrzne lub deficyt w umiejętnościach (możliwościach) pełnienia funkcji rodzicielskich. Celem terapii jest zmniejszenie cierpienia, negatywnych emocji i współwystępujących dolegliwości fizycznych oraz stworzenie warunków do reorganizacji struktury osobowości;
 • terapia poznawczo-behawioralna (CBT): w tym podejściu przyczyn zaburzeń psychicznych upatruje się w wadliwych wyuczonych przekonaniach, schematach poznawczych i zachowaniach. Zmiana następuje poprzez przeformułowanie procesów uczenia się w celu wypracowania nowych sposobów zachowań i/lub w drodze uświadomienia sobie przez Pacjenta kluczowych przekonań, które są źródłem tzw. nieprzystosowawczych myśli, emocji i zachowań. Jest to szkoła terapeutyczna zorientowana na rozwiązanie problemów;
 • psychoterapia egzystencjalno-humanistyczna: psychoterapię humanistyczną nazywa się skoncentrowaną na kliencie/osobie. Terapeuci tego nurtu uważają, że zaburzenia psychiczne są efektem zahamowania naturalnej tendencji do samorozwoju przez rezygnowanie z podejmowania działań opartych na własnym doświadczeniu, czyli na tym, co dana osoba uważa za dobre dla siebie. W tym ujęciu na proces terapii największy wpływ ma klient, do którego należy inicjatywa w wyznaczaniu jej kierunków;
 • terapia interpersonalna: powstała w ramach poszukiwania sposobów leczenia zaburzeń afektywnych (nastroju). Jest skoncentrowana na analizie aktualnych problemów przeżywania i w komunikacji chorego z jego środowiskiem społecznym oraz na zakłóceniach relacji interpersonalnych. Podobnie jak CBT służy głównie leczeniu zaburzeń zdrowia;
 • terapie integracyjne i eklektyczne: terapie integracyjne łączą założenia przynajmniej dwóch różnych koncepcji natury człowieka. W terapiach eklektycznych stosuje się procedury i techniki z różnych szkół terapeutycznych.

Kiedy umówić się na psychoterapię w Katowicach?

Zaburzenia zdrowia psychicznego to częste zjawisko. Nieleczenie problemów tej sfery może powodować bardzo poważne konsekwencje. Warto zatem znać objawy, które mogą być sygnałem takich trudności i – w przypadku, jeśli ich doświadczamy – zgłosić się na psychoterapię w Katowicach. Symptomy zaburzeń zdrowia psychicznego to m.in.:

 • długotrwałe uczucie smutku i przygnębienia;
 • zmniejszona zdolność koncentracji;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się;
 • ekstremalne zmiany nastroju;
 • rezygnacja z hobby i interakcji społecznych;
 • znaczne zmęczenie;
 • niski poziom energii;
 • problemy ze snem;
 • urojenia, halucynacje;
 • natręctwa;
 • niezdolność do radzenia sobie z codziennymi problemami lub stresem;
 • zmiany w nawykach żywieniowych;
 • obniżenie popędu seksualnego;
 • nadmierna złość, wrogość lub używanie przemocy;
 • nadużywanie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy;
 • bóle brzucha, pleców czy głowy, które nie mają uchwytnej przyczyny fizycznej;
 • myśli samobójcze.

Okazjonalne pojawianie się któregoś z wymienionych objawów nie jest powodem do obaw. Konsultacji ze specjalistą wymagają symptomy, które występują często, są znacznie nasilone i mają negatywny wpływ na codzienne funkcjonowanie. W przypadku myśli samobójczych należy pilnie poszukać pomocy.

Przebieg psychoterapii

Podczas początkowych spotkań psychoterapeuta zbiera zazwyczaj wywiad na temat Pacjenta i jego potrzeb. Może poprosić o wypełnienie formularzy dotyczących zdrowia psychicznego i fizycznego. Ponadto stawia rozpoznanie oraz opracowuje i przekazuje plan psychoterapii. Zdarza się, że proponuje wypróbowanie jakiegoś sposobu przyszłej współpracy.

Przed rozpoczęciem leczenia dochodzi też do zawarcia kontraktu. To umowa pomiędzy Pacjentem a specjalistą, w której określa się m.in. cel, podział zadań i inne zasady terapii.

W psychoterapii indywidualnej specjalista nawiązuje profesjonalną relację z jedną osobą. Podczas procesu terapeuta zachęca do mówienia o myślach i uczuciach oraz o tym, co nas niepokoi. Jednocześnie pozostaje neutralny, obiektywny i bezstronny. Nie ocenia Pacjenta i nie narzuca mu swojego światopoglądu czy przekonań.

Przebieg sesji ze specjalistą – poza wyjątkowymi przypadkami – jest poufny. Niektórzy psychoterapeuci zadają „prace domowe”. Polegają one na wprowadzaniu w życie praktyk, które były omawiane na sesji. Szczegółowy przebieg psychoterapii zależy od problemu i podejścia teoretycznego, na którym opiera się specjalista.

Ile trwa psychoterapia w Katowicach?

Czas trwania psychoterapii indywidualnej prowadzonej w placówce MindHealth Katowice zależy od konkretnego przypadku. Tę metodę można jednak metaforycznie określić jako „dystyngowaną i powolną damę”. Na efekty psychoterapii trzeba poczekać dłużej.

Należy jednak pamiętać, że ma ona na celu zmienić sposób odbierania świata, radzenia sobie z trudnościami czy wchodzenia w relacje z ludźmi, a nie tylko zaradzić bieżącym trudnościom.

Cena psychoterapii w Katowicach

Koszt pojedynczej sesji psychoterapii w Katowicach to 200 zł* - wizytę można odbyć stacjonarnie lub przez telefon /w ramach wideorozmowy. Istnieje też możliwość zakupu pakietu wizyt.

Aby zarezerwować termin wizyty, prosimy o zapis przez internet w sklepie MindHealth lub kontakt telefoniczny pod numerem 22 566 22 24.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inne terapie w Twoim mieście:

Psychoterapia Katowice