Neurologopeda Warszawa

Neurologopeda zajmuje się diagnozą i terapią zaburzeń mowy wynikających z urazów lub problemów neurologicznych. Specjalista pracuje z dorosłymi, młodzieżą i dziećmi.

Do dobrego neurologopedy w Warszawie zapraszamy do MindHealth: nasi specjaliści mają bogatą wiedzę i doświadczenie.

neurologopeda Warszawa

Neurolopeda Warszawa - umów wizytę:

Spis treści

Kim jest neurologopeda?

Neurologopeda to specjalista, który ukończył logopedię oraz podyplomowe studia z zakresu neurologopedii. Logopedia to bardzo szeroka dziedzina nauki, dlatego wielu specjalistów wybiera w jej ramach specjalizację – np. zajmują się leczeniem dzieci, osób z nowotworami głowy i szyi lub właśnie neurologopedię.

Specjalizacje logopedyczne dzielimy na:

 • balbutologopedia – praca z osobami jąkającymi się,
 • onkologopedia – terapia zaburzeń mowy u osób z nowotworami w obrębie głowy i szyi,
 • oligofrenologopedia – terapia zaburzeń mowy u osób z niepełnosprawnością umysłową,
 • surdologopedia – praca z osobami cierpiącymi na niedosłuch,
 • neurologopedia – praca z osobami mającymi problemy w komunikacji wynikające z zaburzeń układu nerwowego.

Neurologopeda różni się od logopedy wiedzą na temat budowy i funkcjonowania ludzkiego mózgu oraz układu nerwowego. Pomaga więc węższej grupie Pacjentów z konkretnymi zaburzeniami.

Wskazania do wizyty

Do neurologopedy można udać się z bardzo małymi dziećmi, jeśli rodzic podejrzewa występowanie u nich zaburzeń mowy lub mowa nie rozwija się prawidłowo.

U niemowląt wskazaniami do konsultacji są:

 • brak gaworzenia lub głużenia,
 • choroby genetyczne stwierdzone po urodzeniu lub w czasie ciąży,
 • wrodzone wady rozwojowe układu nerwowego,
 • wady anatomiczne w obrębie twarzoczaszki – np. rozszczep podniebienia,
 • trudności ze ssaniem piersi lub butelki, niechęć do przyjmowania pokarmów z łyżeczki, a także do pokarmów o różnej konsystencji.

U nieco starszych dzieci wskazaniami do wizyty u specjalisty są:

 • opóźniony rozwój mowy,
 • mowa niewyraźna,
 • nadmierne ślinienie się,
 • otwarta buzia (może także wskazywać na przerost trzeciego migdałka, ale ciągle otwarta buzia u dziecka przyczynia się do rozwoju wad anatomicznych, np. podniebienia gotyckiego),
 • problemy z przełykaniem pokarmów,
 • nieprawidłowa koordynacja języka,
 • stwierdzony autyzm lub zespół Aspergera,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • afazja i dyzartria.

Do neurologopedy powinny udać się zwłaszcza osoby po udarach mózgu (krwotocznych lub niedokrwiennych), z chorobami neurodegeneracyjnymi (m.in. chorobą Alzheimera czy Parkinsona) oraz afazją (trudnością z mówieniem lub rozumieniem mowy spowodowana urazem mózgu, najczęściej przebytym udarem).

Poza tym wskazaniami do wizyty u specjalisty są:

 • problemy z płynnością wypowiedzi,
 • jąkanie się,
 • problemy z mową po urazach mózgu (wypadki, operacje),
 • zaburzenia przełykania (tzw. dysfagia),
 • zaburzenia mowy u osób z niepełnosprawnością umysłową,
 • dyzartrią (jest to zaburzenie mowy spowodowane przez nieprawidłowe funkcjonowanie aparatu mowy - języka, podniebienia, gardła lub krtani),
 • mowa chaotyczna, niezrozumiała dla innych osób (tzw. schizofazja).

Neurologopeda Warszawa - przebieg konsultacji

Niemowlęta to szczególna grupa Pacjentów, którym wizyta u neurologopedy w stolicy może bardzo pomóc w rozwoju. Na wizytę rodzice powinni przygotować sobie wszystkie ważne informacje z przebiegu ciąży i porodu, zabrać ze sobą książeczkę zdrowia dziecka oraz wszystkie dodatkowe badania. Dla neurologopedy istotny będzie wywiad dotyczący tego, jak rozwija się dziecko i z czym ma problem. Bardzo często specjalista uczy dziecko i rodziców, w jaki sposób ćwiczyć, aby maluch nauczył się prawidłowo przyjmować pokarmy, także ssać pierś matki lub butelkę.

Często neurologopeda podczas wizyty dziecka znajduje problem odpowiedzialny za problemy z połykaniem czy ssaniem. Może być to zbyt krótkie wędzidełko podjęzykowe, które będzie wymagać podcięcia przez chirurga laryngologa.

Osoby dorosłe, które udają się do specjalisty na skutek przebytych urazów mózgu lub udarów powinny zabrać ze sobą dokumentację medyczną odnoszącą się do leczenia tych schorzeń. Neurologopeda ocenia mowę spontaniczną, zdolność powtarzania i nazywania, rozumienie mowy, zdolność czytania i pisania. Na pierwszą wizytę warto przyjść z osobą towarzyszącą, która opowie lekarzowi o zaburzeniach Pacjenta ze swojej perspektywy, co może być pomocne.

Neurologopeda do ustalenia terapii potrzebuje dokładnego obrazu występujących zaburzeń.

Terapia neurologopedyczna

Terapia neurologopedyczna jest ustalana indywidualnie dla każdego Pacjenta w zależności od nasilenia objawów. Plan terapii ustalany dobierany jest odpowiednio do wieku chorego, ale bez względu na wiek ważne jest wykonywanie ćwiczeń w domu, aby przyniosły one oczekiwany rezultat.

Ważna informacja dla Pacjentów jest taka, że podczas pierwszej wizyty neurologopeda zbiera wywiad i stawia diagnozę i dobiera plan terapii. Kolejne spotkania polegają na ocenie postępów i dobieraniu kolejnych ćwiczeń. Jednak na efekty ćwiczeń trzeba poczekać – poprawa nie będzie widoczna od razu, a specjalista poinformuje Pacjenta, kiedy można spodziewać się rezultatów.

Podczas terapii neurologopedycznej stosowane są ćwiczenia aparatu mowy (np. dmuchanie baniek), ćwiczenia oddechowe, a także masaże logopedyczne mające pobudzić mięśnie do pracy, i przygotować je do ćwiczeń fonacyjnych. W swojej pracy neurologopeda wykorzystuje także trening słuchowy czy elementy integracji sensorycznej. Dobór metody terapii zależy od wieku Pacjenta.

W pracy z dziećmi stosuje się dwie metody:

 • werbo-tonalną, która stymuluje motorykę dziecka, jego zmysł słuchu i równowagi. Ćwiczenia odbywają się w formie zabawy, gdzie każdy dźwięk ma przyporządkowany ruch, a samogłoska przedmiot. Dzięki zabawie stymuluje się prawidłowy rozwój mowy u dziecka;
 • krakowską – czyli zbiór różnych technik do pracy z dzieckiem. Zalicza się do nich stymulację słuchową czy sekwencyjną naukę czytania.

W pracy z dorosłymi neurologopeda w Warszawie zawsze określa cel ćwiczeń i spodziewane efekty. Często wykorzystywane są ćwiczenia oddechowe (wspomniane już zdmuchiwanie baniek), ćwiczenia językowe i wargowe, a także wspierające poprawę koncentracji u Pacjenta.

Bardzo często neurologopeda współpracuje z innymi specjalistami, ma to miejsce w przypadku Pacjentów po udarach czy urazach mózgu, którzy wymagają także pomocy neurologa czy fizjoterapeuty. Efekty terapii u dorosłych zależą od stanu Pacjenta.

Ile kosztuje wizyta u neurologopedy w Warszawie?

Szukasz dobrego neurologopedy w Warszawie? Umów wizytę w MindHealth! Aby umówić wizytę można skorzystać ze sklepu internetowego MindHealth albo zadzwonić na numer telefonu 22 566 22 24, gdzie konsultant pomoże znaleźć odpowiedni termin wizyty w najbliższej placówce.

Cena wizyty stacjonarnej u neurologopedy w MindHealth Warszawa wynosi 180 zł* - zarówno w przypadku osób dorosłych, jak i młodzieży oraz dzieci.

Istnieje także możliwość odbycia konsultacji telemedycznej.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Neurologopeda Warszawa