Terapia poznawczo-behawioralna Białystok

To popularny sposób pomocy, który przynosi szybkie efekty. Chcesz zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Zapisz się na terapię CBT w Białymstoku. Oferujemy szybkie terminy i sesje tylko u wykwalifikowanych, doświadczonych psychoterapeutów.

Pacjentka na terapii poznawczo-behawioralnej w Białymstoku

Wybierz termin wizyty:

Spis treści

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna to jeden z popularniejszych rodzajów terapii prowadzonych w gabinetach psychoterapeutycznych. Ceniona za swoją skuteczność forma terapii stosowana jest z powodzeniem także wśród Pacjentów placówek MindHealth.

Tym, co wyróżnia podejście poznawczo-behawioralne jest zmiana myślenia i zachowania Pacjenta. Terapeuta w trakcie spotkań wykorzystuje mechanizmy, które mają za zadanie zmienić błędne wzorce myślenia na prawidłowe.

Terapia CBT w Białymstoku dotyka takich obszarów jak opinia Pacjenta, jego przekonania, czy oczekiwania. Uczestnik terapii uczy się wyciągać z różnych sytuacji wnioski, które sprawiają, że jego osobowość ulega zmianie. Dotychczasowe reakcje Pacjenta na otoczenie zostają zastąpione nowymi, dzięki czemu możliwe jest np. ograniczenie lęku. 

Często jest tak, że Pacjent przyjmuje negatywny sposób postrzegania w wyniku doświadczeń z przeszłości. Terapia pomaga przekształcić dysfunkcyjne myśli, emocje, reakcje w prawidłowe. Terapeuta dąży w szczególności do zmiany sposobu postrzegania Pacjenta, a w konsekwencji także do sposobu jego zachowania. W trakcie sesji Pacjent stopniowo odrzuca negatywne myślenie dotyczące różnych obszarów, zyskując nowe, satysfakcjonujące podejście do życia.

Terapia poznawczo-behawioralna w Białymstoku pomaga uczestnikom poradzić sobie z problemami, których źródło stanowią dysfunkcyjne przekonania. Ułatwia zrozumienie swoich emocji i ich kontrolowanie. Ponadto jest w stanie złagodzić napięcie i ograniczyć lęk. Uczestnik terapii ma szansę na podniesienie poczucia własnej wartości, a także poprawę relacji z innymi ludźmi. Terapia przyczynia się również do eliminacji chorób psychosomatycznych.

Do kogo skierowana jest terapia CBT w Białymstoku?

Udział w terapii poznawczo-behawioralnej dedykowany jest ludziom z różnymi problemami i w różnym wieku. Korzyść z terapii mogą wynieść zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W szczególności jest to rozwiązanie dla osób, które zmagają się z problemami natury behawioralnej. Jednak wybór terapii poznawczo-behawioralnej powinien być decyzją popartą zaleceniem lekarza, czy psychologa.

Często to Pacjenci w gabinetach psychiatrycznych słyszą, że warto zgłosić się do terapeuty, który może wdrożyć jeden z rodzajów terapii. Przed przystąpieniem do terapii, najpierw należy Pacjenta zdiagnozować. Symptomy, które powinny skłonić Pacjenta do skorzystania z porady specjalisty to np. obniżony nastrój, niekontrolowane nadużywanie substancji psychoaktywnych, odczuwanie silnego lęku, czy zaburzenia odżywiania. 

Jak wyglądają spotkania z terapeutą poznawczo-behawioralnym?

Sesje terapeutyczne w szczególności opierają się na rozmowie. W terapii CBT kluczowe są wzorce zachowań Pacjenta. Zatem specjalista w pierwszej kolejności próbuje je poznać, aby zrozumieć dogłębnie problem klienta i móc opracować plan leczenia. W tym celu terapeuta przeprowadza z Pacjentem dokładny wywiad.

Następnie terapeuta i Pacjent wspólnie analizują sposób myślenia uczestnika, jego emocje oraz zachowania. W trakcie rozmów specjalista stara się wykryć związki przyczynowo-skutkowe między reakcją Pacjenta a jego odczuciami. 

Terapeuta próbuje zmienić te wzorce myślenia Pacjenta, które wywołują jego cierpienie. Przyczynia się do zastąpienia negatywnych opinii i oczekiwań pozytywnymi, dzięki czemu Pacjent zaczyna lepiej funkcjonować. Terapia poznawczo-behawioralna wdraża w życie Pacjenta nowy, zdrowszy sposób myślenia.

W trakcie terapii wykorzystywane są różne techniki, np. trening zaszczepiania stresu, czy dialog sokratejski ułatwiający rozważania nad różnymi perspektywami problemów. Jednak gabinet nie jest jedynym miejscem, w którym Pacjent wykonuje pracę. Terapeuta może mu również zlecić samodzielne wykonywanie ćwiczeń w życiu codziennym.

Terapia poznawczo-behawioralna Białystok

W jakich zaburzeniach stosowana jest psychoterapia CBT?

Terapia poznawczo-behawioralna ma szeroki zakres zastosowań. W zależności od konkretnego przypadku terapia CBT w Białymstoku może zarówno stanowić główną formę leczenia, jak i iść w parze z leczeniem farmakologicznym. Sesje terapeutyczne mogą pomóc w takich stanach jak:

  • zaburzenia odżywiania — nieprawidłowe wzorce związane z jedzeniem, np. odmawianie pokarmów, czy wywoływanie wymiotów (anoreksja, bulimia);
  • zaburzenia osobowości — cechy charakteru i wzorce zachowania utrudniające codzienne funkcjonowanie, np. osobowość borderline, osobowość histrioniczna, czy schizoidalna;
  • zaburzenia lękowe w tym fobie — nieproporcjonalny do sytuacji, nadmierny lęk utrudniający funkcjonowanie;
  • choroba afektywna dwubiegunowa — naprzemienne doświadczanie stanów manii i depresji;
  • uzależnienia — poczucie przymusu spożywania jakiejś substancji (np. alkoholu), lub wykonywania konkretnej czynności, takiej jak zakupy, czy patologiczny hazard;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne — doświadczanie potrzeby wykonywania pewnych czynności, czy ciągle nawracające natrętne myśli;
  • PTSD (zespół stresu pourazowego) - zaburzenie lękowe stanowiące reakcję na przeżycie traumatycznych wydarzeń objawiające się m.in. koszmarami, czy natrętnymi myślami;
  • dolegliwości psychosomatyczne — bóle spowodowane stanem psychicznym, np. dolegliwości w okolicach serca, czy żołądka.

Psychoterapia indywidualna Białystok - przebieg

Przygotowania do psychoterapii indywidualnej nie są konieczne. Pacjent jednak powinien zastanowić się, jakie cele chce osiągnąć dzięki spotkaniom z terapeutą oraz jakie kwestie wymagają omówienia. Dzięki temu sesje będą efektywniejsze i żadne zagadnienie nie zostanie pominięte.

Pierwsza sesja z psychoterapeutą w Białymstoku polega głównie na rozmowie. Specjalista zadaje pytania dotyczące problemów, ale także aktualnej sytuacji życiowej, kryzysowych wydarzeń, relacji z bliskimi oraz mocnych stron. Ma to na celu poznanie Pacjenta, ale także zbudowanie wzajemnego zaufania. W czasie spotkania terapeuta obserwuje swojego podopiecznego, analizuje zebrane dane i na tej podstawie opracowuje indywidualny plan terapii psychologicznej.

Może się zdarzyć, że podczas pierwszego spotkania psychoterapeuta poprosi Pacjenta o wypełnienie formularzy i kwestionariuszy dotyczących samopoczucia, doświadczanych trudności i samooceny. Są to narzędzia, które ułatwiają zaplanowanie i prowadzenie skutecznej psychoterapii.

Ile trwa terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna ma wiele zalet. Jedną z nich jest stosunkowo krótki czas leczenia na tle innych terapii. Pełny cykl psychoterapii CBT może zamknąć się w kilkunastu sesjach. Dokładny czas trwania terapii jest uzależniony od przypadku, jednak niektórym Pacjentom wystarczy kilka tygodni, a innym kilka miesięcy.

Taki czas trwania leczenia kwalifikuje CBT do terapii krótkoterminowych, w przeciwieństwie do np. terapii psychodynamicznej, która może trwać nawet 5 lat.

Terapia CBT Białystok - cena

Cena sesji terapeutycznej w Białymstoku jest uzależniona od formy spotkania. Psychoterapia indywidualna kosztuje 190 zł za jedną sesję*. Jednak terapię CBT stosuje się również w terapiach grupowych. Psychoterapia par lub rodzin kosztuje 220-280 zł za 60-90 minut*.

Do terapeuty CBT w Białymstoku można się zapisać telefonicznie , dzwoniąc pod numer telefonu 22 566 22 24. Wizytę zarezerwujesz też online, korzystając ze sklepu internetowego. Zapraszamy do rezerwowania terminów!

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna jest powszechnie stosowana przez terapeutów ze względu na swoją wysoką skuteczność. Ten rodzaj terapii jest dobrze zbadany i udokumentowany, dzięki czemu terapeuci wiedzą, w jakich przypadkach zastosowanie CBT ma największe szanse na powodzenie.

Liczne badania potwierdzają wysoką skuteczność terapii w depresji, zaburzeniach lękowych, czy PTSD.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inni specjaliści w Twoim mieście:

Terapia poznawczo-behawioralna Białystok