Terapia poznawczo-behawioralna (CBT) Białystok

To popularny sposób pomocy, który przynosi szybkie efekty. Chcesz zadbać o swoje zdrowie psychiczne? Zapisz się na terapię CBT w Białymstoku. Oferujemy szybkie terminy i sesje tylko u wykwalifikowanych, doświadczonych psychoterapeutów.

Pacjentka na terapii poznawczo-behawioralnej w Białymstoku

Wybierz termin wizyty:

Psychoterapia CBT Białystok - FAQ:

Na czym polega terapia poznawczo-behawioralna?

Terapia poznawczo-behawioralna to jeden z popularniejszych rodzajów terapii prowadzonych w gabinetach psychoterapeutycznych. Ceniona za swoją skuteczność forma terapii stosowana jest z powodzeniem także wśród Pacjentów placówek MindHealth.

Tym, co wyróżnia podejście poznawczo-behawioralne jest zmiana myślenia i zachowania Pacjenta. Terapeuta w trakcie spotkań wykorzystuje mechanizmy, które mają za zadanie zmienić błędne wzorce myślenia na prawidłowe.

Terapia CBT w Białymstoku dotyka takich obszarów jak opinia Pacjenta, jego przekonania, czy oczekiwania. Uczestnik terapii uczy się wyciągać z różnych sytuacji wnioski, które sprawiają, że jego osobowość ulega zmianie. Dotychczasowe reakcje Pacjenta na otoczenie zostają zastąpione nowymi, dzięki czemu możliwe jest np. ograniczenie lęku. 

Jak wyglądają spotkania z terapeutą CBT w Białymstoku?

Sesje terapeutyczne w szczególności opierają się na rozmowie. W terapii CBT kluczowe są wzorce zachowań Pacjenta. Zatem specjalista w pierwszej kolejności próbuje je poznać, aby zrozumieć dogłębnie problem klienta i móc opracować plan leczenia. W tym celu terapeuta przeprowadza z Pacjentem dokładny wywiad.

Następnie terapeuta i Pacjent wspólnie analizują sposób myślenia uczestnika, jego emocje oraz zachowania. W trakcie rozmów specjalista stara się wykryć związki przyczynowo-skutkowe między reakcją Pacjenta a jego odczuciami. 

Terapeuta próbuje zmienić te wzorce myślenia Pacjenta, które wywołują jego cierpienie. Przyczynia się do zastąpienia negatywnych opinii i oczekiwań pozytywnymi, dzięki czemu Pacjent zaczyna lepiej funkcjonować. Terapia poznawczo-behawioralna wdraża w życie Pacjenta nowy, zdrowszy sposób myślenia.

W trakcie terapii wykorzystywane są różne techniki, np. trening zaszczepiania stresu, czy dialog sokratejski ułatwiający rozważania nad różnymi perspektywami problemów. Jednak gabinet nie jest jedynym miejscem, w którym Pacjent wykonuje pracę. Terapeuta może mu również zlecić samodzielne wykonywanie ćwiczeń w życiu codziennym.

Terapia poznawczo-behawioralna Białystok: jak długo trwa?

Terapia poznawczo-behawioralna ma wiele zalet. Jedną z nich jest stosunkowo krótki czas leczenia na tle innych terapii. Pełny cykl psychoterapii CBT może zamknąć się w kilkunastu sesjach. Dokładny czas trwania terapii jest uzależniony od przypadku, jednak niektórym Pacjentom wystarczy kilka tygodni, a innym kilka miesięcy.

Taki czas trwania leczenia kwalifikuje CBT do terapii krótkoterminowych, w przeciwieństwie do np. terapii psychodynamicznej, która może trwać nawet 5 lat.

Z czym pomaga się uporać terapia CBT?

Często jest tak, że Pacjent przyjmuje negatywny sposób postrzegania w wyniku doświadczeń z przeszłości. Terapia pomaga przekształcić dysfunkcyjne myśli, emocje, reakcje w prawidłowe. Terapeuta dąży w szczególności do zmiany sposobu postrzegania Pacjenta, a w konsekwencji także do sposobu jego zachowania. W trakcie sesji Pacjent stopniowo odrzuca negatywne myślenie dotyczące różnych obszarów, zyskując nowe, satysfakcjonujące podejście do życia.

Terapia poznawczo-behawioralna w Białymstoku pomaga uczestnikom poradzić sobie z problemami, których źródło stanowią dysfunkcyjne przekonania. Ułatwia zrozumienie swoich emocji i ich kontrolowanie. Ponadto jest w stanie złagodzić napięcie i ograniczyć lęk. Uczestnik terapii ma szansę na podniesienie poczucia własnej wartości, a także poprawę relacji z innymi ludźmi. Terapia przyczynia się również do eliminacji chorób psychosomatycznych.

W jakich zaburzeniach stosowana jest psychoterapia CBT?

Terapia poznawczo-behawioralna ma szeroki zakres zastosowań. W zależności od konkretnego przypadku terapia CBT w Białymstoku może zarówno stanowić główną formę leczenia, jak i iść w parze z leczeniem farmakologicznym. Sesje terapeutyczne mogą pomóc w takich stanach jak:

  • zaburzenia odżywiania — nieprawidłowe wzorce związane z jedzeniem, np. odmawianie pokarmów, czy wywoływanie wymiotów (anoreksja, bulimia);
  • zaburzenia osobowości — cechy charakteru i wzorce zachowania utrudniające codzienne funkcjonowanie, np. osobowość borderline, osobowość histrioniczna, czy schizoidalna;
  • zaburzenia lękowe w tym fobie — nieproporcjonalny do sytuacji, nadmierny lęk utrudniający funkcjonowanie;
  • choroba afektywna dwubiegunowa — naprzemienne doświadczanie stanów manii i depresji;
  • uzależnienia — poczucie przymusu spożywania jakiejś substancji (np. alkoholu), lub wykonywania konkretnej czynności, takiej jak zakupy, czy patologiczny hazard;
  • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne — doświadczanie potrzeby wykonywania pewnych czynności, czy ciągle nawracające natrętne myśli;
  • PTSD (zespół stresu pourazowego) - zaburzenie lękowe stanowiące reakcję na przeżycie traumatycznych wydarzeń objawiające się m.in. koszmarami, czy natrętnymi myślami;
  • dolegliwości psychosomatyczne — bóle spowodowane stanem psychicznym, np. dolegliwości w okolicach serca, czy żołądka.

Do kogo skierowana jest terapia CBT w Białymstoku?

Udział w terapii poznawczo-behawioralnej dedykowany jest ludziom z różnymi problemami i w różnym wieku. Korzyść z terapii mogą wynieść zarówno osoby dorosłe, jak i dzieci. W szczególności jest to rozwiązanie dla osób, które zmagają się z problemami natury behawioralnej. Jednak wybór terapii poznawczo-behawioralnej powinien być decyzją popartą zaleceniem lekarza, czy psychologa.

Często to Pacjenci w gabinetach psychiatrycznych słyszą, że warto zgłosić się do terapeuty, który może wdrożyć jeden z rodzajów terapii. Przed przystąpieniem do terapii, najpierw należy Pacjenta zdiagnozować. Symptomy, które powinny skłonić Pacjenta do skorzystania z porady specjalisty to np. obniżony nastrój, niekontrolowane nadużywanie substancji psychoaktywnych, odczuwanie silnego lęku, czy zaburzenia odżywiania. 

Skuteczność terapii poznawczo-behawioralnej

Terapia poznawczo-behawioralna jest powszechnie stosowana przez terapeutów ze względu na swoją wysoką skuteczność. Ten rodzaj terapii jest dobrze zbadany i udokumentowany, dzięki czemu terapeuci wiedzą, w jakich przypadkach zastosowanie CBT ma największe szanse na powodzenie.

Liczne badania potwierdzają wysoką skuteczność terapii w depresji, zaburzeniach lękowych, czy PTSD.

Terapia poznawczo-behawioralna Białystok — cena

Cena sesji terapeutycznej w Białymstoku jest uzależniona od formy spotkania. Psychoterapia indywidualna kosztuje 170 zł za jedną sesję*. Jednak terapię CBT stosuje się również w terapiach grupowych. Psychoterapia par lub rodzin kosztuje 200-250 zł za 60-90 minut*.

Gdzie odbywają się sesje terapii CBT w Białymstoku?

Spotkania z psychoterapeutą stosującym terapię poznawczo-behawioralną w Białymstoku odbywają się w placówce MindHealth: Centrum Zdrowia Psychicznego przy ulicy Kawaleryjskiej 9. Gabinety MindHealth sprzyjają efektywnej terapii. Są przytulne i komfortowe.

Lokalizacja poradni odpowiada na potrzeby osób zmotoryzowanych, jak i tych korzystających z komunikacji miejskiej Białegostoku. W pobliżu znajdują się przystanki autobusowe.

Jak się zapisać?

Do terapeuty CBT w Białymstoku można się zapisać telefonicznie , dzwoniąc pod numer telefonu 856 000 510. Wizytę zarezerwujesz też online, korzystając ze sklepu internetowego.

Zapraszamy do rezerwowania terminów!

Terapia poznawczo-behawioralna Białystok