Surdologopeda Warszawa

Osoby z uszkodzeniami słuchu mogą potrzebować rehabilitacji i profilaktyki, aby móc sprawnie komunikować się z innymi osobami. Takie wsparcie oferowane jest przez surdologopedę.

Pomoc doświadczonego surdologopedy w Warszawie oferuje MindHealth. Sprawdź wolne terminy i umów się na konsultacje z naszym specjalistą.

Pacjentka u surdologopedy w Warszawie

Specjaliści w Twoim mieście:

Czym zajmuje się surdologopeda w Warszawie?

Surdologopedia (łac. surdus – głuchy, gr. logos – słowo, gr. paideia – nauka, wychowanie) to dział logopedii specjalnej, zajmujący się problematyką wpływu uszkodzeń słuchu na proces funkcjonowania językowego i komunikacyjnego (mowy) osób w ich codziennym życiu.

Diagnoza i terapia surdologopedyczna w stolicy skierowana jest do osób niesłyszących i słabosłyszących. W swoim działaniu surdologopeda łączy wiedzę i doświadczenie z innych dziedzin, w tym przede wszystkim logopedii i pedagogiki, a także audiologii, fonetyki czy foniatrii. W obszarze jego zainteresowań znajduje się problematyka wpływu uszkodzeń i upośledzeń słuchu na rozbudowany proces funkcjonowania językowego i sposób komunikowania się z otoczeniem.

Dzięki odpowiednio dobranym technikom logopedycznym Pacjent gabinetu surdologopedycznego w Warszawie nabywa praktycznych umiejętności tj. sprawność językową, rozpoznawanie dźwięków mowy i słów.  

Przebieg terapii

Działania surdologopedyczne obejmują m.in.:

 • wzbogacanie słownictwa biernego i czynnego;
 • ćwiczenia rozumienia mowy i stymulacja ekspresji mowy;
 • kompensację zaburzonych funkcji słuchowych;
 • ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne i głosowe;
 • trening procesów poznawczy;
 • treningi słuchowe;
 • treningi komunikacji pozawerbalnej (w tym wykorzystywanie języka migowego).

Warszawscy surdologopedzi w placówce MindHealth zajmują się w swojej praktyce diagnozą i rehabilitacją mowy u osób z uszkodzonym słuchem. Im trudniejszy przypadek ubytku słuchu i bardziej skomplikowane zaburzenie komunikacji językowej osoby z uszkodzeniem zmysłu słuchu, tym bardziej może wymagać to od specjalistów interdyscyplinarnego podejścia.

Terapia surdologopedyczna Warszawa: dla kogo?

Usługa terapeutyczna w zakresie surdologopedii skierowania jest do dzieci, młodzieży i osób dorosłych, u których zdiagnozowano wadę słuchu. Pacjentami gabinetu surdologopedycznego w stolicy są więc osoby:

 •  niesłyszące;
 • słabosłyszące;
 • z aparatami słuchowymi;
 • z implantami ślimakowymi.

Wskazania do wizyty

Terapia surdologopedyczna jest bardzo ważna i powinna zostać podjęta jak najszybciej, czyli tuż po tym, jak u Pacjenta zostanie zdiagnozowana wada słuchu. W przypadku dzieci, w wyniku uszkodzenia słuchu rozwój mowy zostaje zaburzony. Głuchota i niedosłuch uniemożliwiają prawidłową realizację wypowiedzi w związku z niewłaściwie funkcjonującym słuchem fizycznym.

Zaburzenie mowy związane z niewykształconą sprawnością percepcyjną wymaga podjęcia odpowiednich procedur logopedycznych, budowania kompetencji językowych, poznawczych i komunikacyjnych. Celem terapii surdologopedycznej w Warszawie jest rozwijanie sprawności językowych Pacjenta, usuwanie lub minimalizowanie zakłóceń w procesie komunikowania.

Dobry surdologopeda w Warszawie: jak pomaga?

Specjalista kształtuje u Pacjentów i ich rodzin właściwe postawy i zachowania, prowadzą również cenną działalność profilaktyczną w zakresie eliminowania czynników zwiększających ryzyko uszkodzeń słuchu.

W zakresie działania surdologopedy znajduje się m.in.:

1. Analizowanie i diagnozowanie osób niesłyszących i słabosłyszących:

 • przeprowadzanie badań i analizy czynników wpływających na tempo i jakość opanowywania mowy przez dzieci z uszkodzonym słuchem;
 • diagnozowanie stopnia uszkodzenia słuchu oraz powstałych w jego wyniku trudności językowych;
 • przeprowadzanie szczegółowego wywiadu z rodzicami (opiekunami), obserwacja i diagnozowanie zachowań komunikacyjnych Pacjenta z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu;
 • planowanie procesu rehabilitacji słuchu i mowy;

2. Prowadzenie terapii logopedycznej osób dorosłych, dzieci i młodzieży z zaburzeniami i uszkodzeniami słuchu, polegającej na wykonywaniu:

 • ćwiczeń oddechowych;
 • ćwiczeń słuchowych;
 • ćwiczeń artykulacyjnych;
 • technik odczytywania mowy z ust;

3. Pomoc w uczeniu się i rozumieniu słów, zdań, wyrażeń:

 • rozwijanie u Pacjenta umiejętności czytania i pisania;
 • prowadzenie zajęć usprawniających percepcję słuchową i wymowę Pacjenta;
 • prowadzenie niezbędnej dokumentacji z przeprowadzonych badań, diagnoz.

Jakie metody są stosowane w trakcie wizyty?

Surdologopeda w Warszawie wykorzystuje np. metody audutywno-werbalne (ang. auditory-verbal therapy, AVT) lub fonogesty (ang. Cued Speech). Surdologopeda prowadzi zajęcia rewalidacji indywidualnej, czyli przywracania Pacjentowi pełnej lub optymalnej sprawności.

W naszych gabinetach prowadzone są zajęcia rewalidacyjne, dzięki którym odkrywamy, usprawniamy, rozwijamy i maksymalizujemy uszkodzone w wyniku zaburzeń słuchu funkcje fizyczne i psychiczne. Korygujemy dysfunkcje związane z mową – dynamizujemy i usprawniamy proces komunikowania się Pacjenta z otoczeniem.

Ile kosztuje wizyta u surdologopedy w Warszawie?

Poszukujesz dobrego surdologopedy? Jesteś rodzicem lub opiekunem osoby z zaburzeniem słuchu? MindHealth Centrum Zdrowia w Warszawie oferuje specjalistyczną konsultację i terapię surdologopedyczną, która pozwala pacjentowi rozwijać sprawność językową.

Konsultacja z surdologopedą dla dorosłych lub dzieci i młodzieży w Warszawie to koszt 160 zł*. Cena pojedynczej sesji terapii surdologopedycznej to 155 zł*.

Aby się umówić, zadzwoń pod numer telefonu 22 566 22 24 albo skorzystaj ze sklepu internetowego MindHealth. Na spotkanie można umówić się stacjonarnie w jednej z placówek lub zdalnie.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Surdologopeda Warszawa