Terapia grupowa Warszawa

Ten rodzaj terapii opiera się na interakcjach między uczestnikami grupy. Pomaga uporać się z wieloma trudnościami i poprawić relacje interpersonalne.

Z terapii grupowej w Warszawie dla dorosłych i dzieci można skorzystać w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego — zapraszamy do zapisów.

Grupa na terapii w Warszawie

Osoby prowadzące:

Terapia grupowa w Warszawie: podstawowe informacje

Psychoterapia grupowa to oddziaływanie o udowodnionej skuteczności. W naszych centrum zdrowia psychicznego jest ona prowadzona w nurcie integracyjnym, łączącym różne szkoły terapeutyczne. Terapię grupową w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth wdraża się zwłaszcza w przypadku Pacjentów, u których wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach z innymi są ważnymi celami leczenia.

W psychoterapii grupowej narzędziem służącym dokonaniu zmian są nie tylko techniki i interwencje stosowane przez terapeutę, ale także grupa jako taka. Dzięki temu ten typ oddziaływania ma wyjątkowy potencjał leczniczy. Na terapii grupowej najbardziej korzystają Pacjenci mający trudności i zaburzenia wynikające z niesatysfakcjonujących relacji z innymi osobami.

Grupy przeznaczone dla dzieci i młodzieży oraz ich rodziców to też ważne wsparcie w doświadczanych trudnościach wychowawczych.

Na czym polega psychoterapia w grupie?

W psychoterapii grupowej większość czasu zajmuje rozmowa między Pacjentami. Dotyczy ona zaburzeń uczestników terapii oraz potencjalnych przyczyn dolegliwości.

Psychoterapeuta (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) odzywa się jak najrzadziej, nie wyraża swoich poglądów i nie udziela rad. Jego rolę można określić jako pomocnika terapii, bo często grupa ustanawia kogoś innego liderem i powierza mu sterowanie aktywnością na spotkaniu.

Cele terapii

Celem terapii grupowej jest otrzymanie i udzielenie wsparcia. Może ona także pomóc w lepszym zrozumieniu własnego sposobu wchodzenia w relację z innymi osobami i jej podtrzymywania. Ponadto terapia grupowa służy poprawie skuteczności interpersonalnej (relacji i komunikacji) oraz zwiększeniu pewności siebie.

Umożliwia również przeżycie w grupie osobistego procesu zmiany z założeniem przeniesienia nabytych umiejętności do innych środowisk, w których funkcjonuje pacjent. Dzięki skorzystaniu z terapii grupowej uczestnik ma też możliwość przeżycia doświadczeń korektywnych w zakresie nowych sposobów budowania relacji i ewentualnego mierzenia się z trudnościami.

Psychoterapie grupowe w Warszawie – zastosowanie

Psychoterapia grupowa w Warszawie dedykowana jest osobom, które doświadczają:

 • trudności w nawiązywaniu, budowaniu i utrzymywaniu bliskich relacji z innymi ludźmi;
 • stanów lękowych oraz poczucia pustki i samotności;
 • stanów obniżonego nastroju, a także nawracających kryzysów psychicznych;
 • problemów związanych z wycofaniem się z kontaktów z innymi ludźmi;
 • braku samodzielności i sprawczości w relacjach partnerskich;
 • trudności z samoakceptacją i obrazem siebie.

A także Pacjentom, którzy chcą:

 • przyjrzeć się swoim wzorcom myślenia, przeżywania i zachowania w relacjach z innymi ludźmi;
 • wzmocnić kompetencje społeczne i komunikacyjne;
 • lepiej nazywać, rozumieć i wyrażać przeżywane emocje;
 • wzmocnić akceptację siebie.

Jak wygląda terapia?

Sesje terapii grupowej dla dorosłych w Warszawie odbywają się raz w tygodniu we wtorki w godzinach 17:30-20:00. Jedna sesja psychoterapii grupowej trwa 2,5 godziny uwzględniając 30 minutową przerwę w trakcie trwania grupy. Sesja prowadzona jest przez dwie osoby prowadzącego w nurcie integracyjnym. Grupa ma charakter półotwarty.

Plan pojedynczej sesji:

 • 17:30-18:30 -1 część (60 minut)
 • przerwa (30 minut)
 • 19:00-20:00-2 część (60 minut)

W placówkach Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth odbywają się też sesje psychoterapii grupowej dla dzieci i młodzieży do 21 r.ż. lub dla ich rodziców. Zazwyczaj ci Pacjenci, którzy korzystają u nas z konsultacji w ramach NFZ, są kierowani przez swoich terapeutów lub diagnostów na takie zajęcia grupowe. Grupy ruszają, gdy zbierze się odpowiednia liczba osób. O szczegółach takich jak terminy, częstotliwość i czas trwania sesji nasza recepcja poinformuje po zebraniu się grupy.

Czynniki leczące w terapii grupowej w Warszawie

Irvin Yalom - amerykański psychiatra i psychoterapeuta - wyróżnia 11 czynników leczących w terapii grupowej, spośród których możemy wyróżnić 7 podstawowych:

 • Zaszczepienie nadziei

Zaszczepienie i utrzymanie nadziei jest jednym z najważniejszych czynników terapeutycznych. Ma wartość leczącą, daje Nam możliwość pokonywania trudności i dążenia do zmian, pomimo doświadczanych kryzysów. Pozwala również utrzymać się w terapii uczestnikom grupy. W terapii grupowej nadzieja często rodzi się wraz z obserwacją poprawy u innych członków grupy. Ogromne znaczenie ma również wiara w siebie oraz sens wspólnej pracy. Rolą terapeuty grupowego jest wzmacnianie pozytywnych oczekiwań, obniżając tym samym negatywne wyobrażenia o przyszłości oraz niepowodzeniu terapii.

 • Uniwersalność

Wiele osób rozpoczynających terapię ma poczucie, że ich trudności są w jakimś sensie „wyjątkowe”, a doświadczane problemy dotyczą tylko ich samych. W procesie terapii grupowej często mają możliwość zobaczyć , że inni członkowie grupy ujawniają podobne obawy, myśli, fantazje czy trudności, co podważa poczucie wyjątkowości oraz przynosi ulgę. Ponadto poza możliwością zauważenia i usłyszenia o problemach innych osób, uczestnik grupy ma możliwość wspólnie przeżywać z innymi osobami różne emocje takie jak wstyd, radość, złość czy smutek, a także je wyrażać. Poczucie uniwersalności wytwarza się tylko w grupowej formie pracy, ponieważ w terapii indywidualnej terapeuta nie opowiada pacjentowi o swoich codziennych problemach.

 • Udzielanie informacji zwrotnych

Podczas procesu grupowego terapeuci często korzystają z zasobów psychoedukacji zapewniając kształcenie na temat problemów psychicznych pacjentów, analizując ich audestrukcyjne sposoby radzenia sobie oraz błędne wyobrażenia. Ponadto terapeuci również nazywają opisują to, co dzieje się w grupie. Spostrzeżenia te dają możliwość poddawania refleksji swojej roli w grupie. Uczestnicy grupy natomiast odnoszą się do siebie nawzajem, mówią o tym co czują i myślą, kiedy dana osoba opowiada o swoich trudnościach, co daje możliwość szczerego wyrażania siebie, a innym pozwala zobaczyć różną perspektywę widzenia i przeżywania doświadczanych kłopotów. Wzajemne udzielanie informacji zwrotnych buduje autentyczną więź pomiędzy uczestnikami grupy.

 • Altruizm

Altruizm jest kolejnym czynnikiem, który występuje tylko w psychoterapii grupowej. Dzięki uczestniczeniu w grupie terapeutycznej pacjenci uczą się, że jeśli chcą otrzymać pomoc od innych, niezbędne jest też to, żeby ją dawać. Zapewniają więc sobie wzajemne wsparcie, oparte na wymianie. Każdy uczestnik jest zarówno dawcą jak i biorcą. Ma możliwość być wysłuchanym, zaakceptowanym oraz udzielać pomocy innym, przez co doświadcza poczucia sprawczości i satysfakcji. Badania pokazują, że często większą wartość dla uczestników grupy ma to co usłyszeli od innej osoby w grupie, niż od terapeuty.

 • Korektywna rekapitulacja pierwotnej grupy rodzinnej

Grupa terapeutyczna często przypomina pacjentowi pierwotne relacje rodzinne. Może widzieć i doświadczać pewnych osób w grupie jak matkę, ojca czy siostrę. Przenosi więc interakcje jakie zna na interakcje z innymi ludźmi. Odtworzenie takiej sytuacji daje możliwość przyjrzenia się swoim wzorcom relacyjnym oraz rozważenia możliwości zmiany swojego sposoby reakcji.

 • Rozwój umiejętności społecznych

W trakcie trwania grupy terapeutycznej każdy uczestnik udzielając informacji zwrotnych, czy też opowiadając o sobie ma możliwość zobaczyć jak jego sposób werbalnej i niewerbalnej komunikacji wpływa na inne osoby. Może sprawdzać które z jego zachowań zbliżają innych do niego, a które oddalają. Uczestnicy grupy uczą się także budować komunikaty do innych w oparciu o autentyczne uczucia i myśli jednocześnie z uważnością na uczucia innych osób.

 • Naśladowanie

Naśladowanie ma często znaczącą rolę w początkowym stadium pracy grupy, a także w trakcie jej trwania. Każdy uczestnik może obserwować inne osoby w grupie i korzystać z jego zachowań na przykład widząc, jak inna osoba jest w stanie asertywnie ochronić siebie w niekomfortowej sytuacji, albo skutecznie radzić sobie z doświadczanymi trudnościami.

Ile kosztują spotkania?

Cena za terapię grupową w Warszawie dla dorosłych to 720 zł miesięcznie w zależności od liczby sesji w miesiącu, 180 zł/150 min (1 sesja). 

Warunkiem udziału w grupie jest odbycie wstępnej konsultacji z osobami prowadzącymi w celu weryfikacji czy grupowa forma pomocy psychologicznej jest wskazaną formą pracy dla zgłaszanej  problematyki oraz aktualnej sytuacji życiowej. 

Grupy terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i rodziców w ramach NFZ oferują bezpłatną pomoc.

Osoby prowadzące terapię

Za organizację zajęć grupowych w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego przy ul. Myśliborskiej odpowiadają dwie specjalistki - psychoterapeutki: mgr Agata Kowalska i mgr Julia Bartosik. Terapię w ramach NFZ prowadzą natomiast nasi terapeuci dziecięcy: mgr Małgorzata Libman-Sokołowska i mgr Anna Nowowiejska.

Informacje o wszystkich specjalistach można znaleźć w biogramach na naszej stronie internetowej (linki znajdują się na liście powyżej).

Terapia grupowa w Warszawie: jak się zapisać?

Jeśli chcesz skorzystać z terapii grupowej w Warszawie dla dorosłych na ul. Myśliborskiej 44  lub skorzystać z bezpłatnych grup wsparcia dla rodziców i dzieci w ramach NFZ, skontaktuj się z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Na kwalifikację do płatnej grupy można zgłosić się pod nr tel. 22 566 22 24. Chcesz umówić swoje dziecko lub siebie jako rodzica na bezpłatne sesje terapeutyczne? Zadzwoń i dowiedz się, czy obecnie odbywają się spotkania . Jeśli teraz nie można dołączyć, zapiszemy Cię na listę rezerwową i poinformujemy Cię, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia grupowa Warszawa