Terapia grupowa Warszawa

Ten rodzaj terapii opiera się na interakcjach między uczestnikami grupy. Pomaga uporać się z wieloma trudnościami i poprawić relacje interpersonalne.

Z terapii grupowej w Warszawie można skorzystać w MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego — zapraszamy do zapisów.

Grupa na terapii w Warszawie

Terapeuci w Twoim mieście:

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę

Terapia grupowa w Warszawie: podstawowe informacje

Psychoterapia grupowa to oddziaływanie o udowodnionej skuteczności. Jest stosowana przez specjalistów reprezentujących różne podejścia terapeutyczne, np. Gestalt, poznawczo-behawioralne, interpersonalne, psychoanalityczne, psychodynamiczne czy egzystencjalne. Terapię grupową w warszawskim Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth wdraża się zwłaszcza w przypadku Pacjentów, u których wsparcie społeczne i uczenie się o relacjach z innymi są ważnymi celami leczenia.

W psychoterapii grupowej narzędziem służącym dokonaniu zmian są nie tylko techniki i interwencje stosowane przez terapeutę, ale także grupa jako taka. Dzięki temu ten typ oddziaływania ma wyjątkowy potencjał leczniczy. Na terapii grupowej najbardziej korzystają pacjenci mający trudności i zaburzenia wynikające z niesatysfakcjonujących relacji z innymi osobami.

Na czym polega psychoterapia w grupie?

W psychoterapii grupowej większość czasu zajmuje rozmowa między Pacjentami. Dotyczy ona zaburzeń uczestników terapii oraz potencjalnych przyczyn dolegliwości.

Psychoterapeuta (podobnie jak w przypadku terapii indywidualnej) odzywa się jak najrzadziej, nie wyraża swoich poglądów i nie udziela rad. Jego rolę można określić jako pomocnika terapii, bo często grupa ustanawia kogoś innego liderem i powierza mu sterowanie aktywnością na spotkaniu.

Cele terapii

Celem terapii grupowej jest otrzymanie i udzielenie wsparcia. Może ona także pomóc w lepszym zrozumieniu własnego sposobu wchodzenia w relację z innymi osobami i jej podtrzymywania. Ponadto terapia grupowa służy poprawie skuteczności interpersonalnej (relacji i komunikacji) oraz zwiększeniu pewności siebie.

Umożliwia również przeżycie w grupie osobistego procesu zmiany z założeniem przeniesienia nabytych umiejętności do innych środowisk, w których funkcjonuje pacjent. Dzięki skorzystaniu z terapii grupowej uczestnik ma też możliwość przeżycia doświadczeń korektywnych w zakresie nowych sposobów budowania relacji i ewentualnego mierzenia się z trudnościami.

Psychoterapie grupowe w Warszawie – zastosowanie

Specjaliści prowadzący terapie grupowe w warszawskich placówkach MindHealth stosują ten sposób oddziaływania w sytuacjach takich jak m.in.:

 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia zachowania;
 • zaburzenia lękowe (nerwica);
 • zaburzenia nastroju;
 • psychozy;
 • uzależnienia;
 • syndrom DDA;
 • syndrom DDD;
 • choroby somatyczne (m.in. nowotwory, choroby serca, cukrzyca, stwardnienie rozsiane);
 • trudne wydarzenia życiowe (np. żałoba);
 • chęć rozwoju osobistego.

Jak wygląda terapia?

Grupa psychoterapeutyczna liczny około 6-12 osób. Może być ona zamknięta (czyli taka, w której pacjenci równocześnie rozpoczynają leczenie i w tym samym czasie je kończą) lub otwarta (osoby, które przestały chodzić na terapię, są w niej zastępowane przez nowych uczestników). Na ogół tworzy się grupy dla pacjentów z podobnym rodzajem zaburzeń i w podobnym wieku. Choć to ostatnie, z wyjątkiem dzieci i młodzieży, nie jest regułą. Specjaliści uważają bowiem, że różnorodność grupy zwiększa możliwości wzajemnej pomocy.

Kontrakt dla celów terapii zbiorowej

Kontrakt terapeutyczny to umowa określająca zasady psychoterapii. W przypadku terapii grupowej zawierany jest on zarówno między terapeutą i poszczególnymi pacjentami, jak i z całą grupą. Kontrakt ze wszystkimi uczestnikami precyzuje zazwyczaj miejsce i czas trwania terapii oraz cele grupy. Istotne jest w nim również zobowiązanie do udziału we wszystkich sesjach i do dochowania tajemnicy na temat przebiegu terapii. Umowa reguluje też kwestię kontaktów Pacjentów poza grupą. Na ogół są one niewskazane. Czasem ustala się, że tego typu relacje będą dyskutowane w czasie sesji.

Psychoterapia grupowa Warszawa: mechanizmy

Do mechanizmów terapeutycznych (tzw. czynników leczących) w psychoterapii grupowej zalicza się:

 • wzbudzanie nadziei: jest ważne w przypadku każdego rodzaju psychoterapii, a zwłaszcza w terapii grupowej. Obserwowanie, jak inne osoby radzą sobie z trudnościami, daje każdemu z uczestników nadzieję na poprawę własnego funkcjonowania;
 • uniwersalność: pacjenci w terapii grupowej przestają doświadczać poczucia izolacji. Jest to możliwe, dzięki zdaniu sobie sprawy, że inne osoby także zmagają się z podobnymi problemami;
 • przekazywanie informacji: występuje, gdy terapeuta porusza temat funkcjonowania psychicznego lub fizycznego. Ma miejsce również w przypadku, kiedy ktoś z uczestników grupy udziela porad czy wskazówek;
 • altruizm: odnosi się do naturalnej dynamiki grupy psychoterapeutycznej, w której uczestnicy mają podobne problemy i udzielają sobie wzajemnego wsparcia. Ten czynnik leczący nie działa w terapii indywidualnej;
 • rozwijanie umiejętności społecznych: jest mechanizmem terapeutycznym obecnym w każdej grupie. Jawność procesu czy charakter nauczanych treści różnią się w zależności od rodzaju grupy;
  • zachowanie naśladowcze: obejmuje procesy uczenia się dzięki obserwacji modela. Osobą naśladowaną może być zarówno psychoterapeuta, jak i inni uczestnicy grupy;
 • korektywne odtwarzanie rodziny pierwotnej: jest to czynnik leczący wymieniany jedynie przez Irvina Yaloma. Według tego autora grupa stanowi miejsce uzyskania doświadczeń korektywnych ukierunkowanych na niesatysfakcjonujące doświadczenia przeżyte w rodzinie pierwotnej;
 • czynniki egzystencjalne: ten mechanizm terapeutyczny również uwzględniany jest tylko przez Yaloma. Jego zdaniem spotkanie z członkami grupy i stworzenie relacji opartej na zaufaniu umożliwia stawienie czoła egzystencjalnej rzeczywistości w obecności innych;
  • spójność grupy: stanowi o atrakcyjności grupy dla pacjentów i uczestników dla siebie nawzajem. Dzięki doświadczeniu zrozumienia i akceptacji członkowie grupy z większą łatwością badają i wyrażają samych siebie;
 • katharsis: ten czynnik określany jest również jako wentylacja emocji. Znaczenie dla trwałej zmiany ma nie tyle poczucie ulgi związane z aktem wentylacji, ile dzielenie się emocjami na forum grupy i uzyskanie akceptacji od jej uczestników;
 • interpersonalne uczenie się: grupa daje każdemu z członków możliwość ujawnienia własnych trudności interpersonalnych. Dzięki samoobserwacji i informacji zwrotnej od innych osób, uczestnicy terapii mogą zidentyfikować i zmienić nieadaptacyjne zachowania.

Rodzaje terapii grupowej w MindHealth

W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth oferujemy sesje psychoterapii grupowej w ramach I poziomu referencyjnego NFZ.

Szczególnym rodzajem psychoterapii grupowej dostępnej w Warszawie jest terapia młodzieży (adolescentów). Zadania rozwojowe okresu dorastania zawiązane są z dążeniami do separacji od znaczących osób dorosłych i przynależnością do grupy rówieśniczej. Często te wyzwania życiowe nie mogą być realizowane przez pacjentów w naturalnym środowisku.

Terapia grupowa staje się wówczas swoistym polem eksperymentalnym, gdzie młodzież doświadczająca problemów może m.in. nauczyć się nowych umiejętności interpersonalnych w połączeniu z realizacją indywidualnych celów.

Do specyficznych oddziaływań skierowanych do grupy osób należy również terapia par i rodzin.

Terapia grupowa w Warszawie: jak się zapisać?

Jeśli chcesz skorzystać z terapii grupowej w Warszawie, skontaktuj się z MindHealth Centrum Zdrowia Psychicznego.  Na wizytę można zgłosić się pod nr tel. 22 566 22 24. Zadzwoń i dowiedz się, czy obecnie odbywają się spotkania w grupie. Jeśli teraz nie można dołączyć, zapiszemy Cię na listę rezerwową i poinformujemy Cię, gdy tylko pojawi się taka możliwość.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo