Terapia behawioralna Poznań

Terapia behawioralna jest rodzajem terapii krótkoterminowej, opartej na poznaniu sposobów myślenia i emocji oraz wypracowaniu metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnik poznaje uczucia towarzyszące mu w danych sytuacjach i „oswaja” je.

Szukasz dobrej terapii behawioralnej w Poznaniu? Znajdziesz ją w MindHealth.

Terapia behawioralna w Poznaniu: Pacjentka i terapeuta

Czym się charakteryzuje ten rodzaj pomocy?

W psychoterapii jest wiele nurtów, a wybranie odpowiedniego dla siebie jest często kluczowe w powodzeniu terapii. Podstawowym podziałem jest ten ze względu na krótko- i długoterminowość. 

Terapia behawioralna prowadzona w poznańskich gabinetach MindHealth należy do terapii krótkoterminowych. Polega na rozpoznaniu uczuć i myśli towarzyszących pewnym zachowaniom, a następnie na wypracowaniu prawidłowych wzorców reakcji. Bazuje ona na podejściu edukacyjnym, dzięki któremu Pacjent sam uczy się swoich reakcji. Jest często stosowaną formą terapii – zwłaszcza przy zaburzeniach depresyjnych i lękowych.

Terapia behawioralna Poznań: dla kogo?

Prowadzenie terapii behawioralnej zalecane jest m.in. u Pacjentów z:

Psychoterapia behawioralna w Poznaniu – podstawowe założenia

Najważniejsze cechy spotkań prowadzonym w tym nurcie to:

  1. Krótkoterminowość;
  2. Koncentracja na tu i teraz;
  3. Przekonanie, że problemy wynikają z wyuczonych reakcji na bodźce;
  4. Koncentracja na zmianie;
  5. Wypracowanie świadomości uczuć, emocji i zachowań u Pacjenta, aby mógł samodzielnie wypracować pozytywne mechanizmy reakcji.

Przebieg spotkań

Zakres i szczegółowa forma wsparcia ustalane są indywidualnie, w zależności od potrzeb Pacjenta i jego problemu. Terapeuta informuje po wstępnej rozmowie, ile przewiduje spotkań, aby poprawić komfort życia Pacjenta. Na efekty terapii trzeba poczekać, nie zawsze je widać od razu (czyli np. po kilku pierwszych spotkaniach).

Podczas terapii behawioralnej w Poznaniu Pacjent i terapeuta skupiają się na problemie. Chory musi mieć pełną świadomość emocji oraz skojarzeń, jakie mu towarzyszą w problematycznej sytuacji. Musi też wiedzieć, jak chciałby reagować, jakie jest jego wyobrażenie o tym, co może osiągnąć dzięki terapii i pracy nad sobą. Skala problemów Pacjenta może być szersza – przykładowo osoby chore na tanoreksję (uzależnienie od opalania) nie mają świadomości tego, że w opinii innych osób robią sobie krzywdę. Mają zaburzony obraz własnego ciała, który może wynikać z głębszych problemów, np. trudnych relacji rodzinnych oraz niskiego poczucia własnej wartości. Udają się na solarium, aby poczuć się lepiej. Terapeuta próbuje dowiedzieć się, skąd wynika potrzeba poprawy samopoczucia, jakie emocje towarzyszą choremu, aż wreszcie Pacjent sam dochodzi do pewnych wniosków, zauważa problem i zaczyna zastanawiać się, jak go rozwiązać.

Bardzo często praca w poznańskim gabinecie Mind Helath polega także na wypracowaniu nowych wartości u Pacjenta, tego, aby np. nie skupiał się na swoim wyglądzie, a na innych cechach. Wszystko zależy jednak od rodzaju problemu, z jakim Pacjent zgłasza się na terapię.

Założeniem terapii behawioralnej jest analiza związku między emocjami a działaniem, w trakcie której Pacjent zaczyna mieć świadomość pewnych mechanizmów działania. Znając te mechanizmy, może lepiej się kontrolować.

Jak pomaga terapeuta behawioralny w Poznaniu?

Terapeuta nie podaje Pacjentowi gotowej odpowiedzi na to, jak rozwiązać problem. Prowadzi terapię tak, aby Pacjent sam to odkrył. Może to zrobić poprzez:

  1. Pytania sokratejskie (dialog sokratejski). To metoda polegająca na zadawaniu odpowiednich pytań, pacjent w trakcie odpowiadania powinien dojść do pewnych wniosków, zreflektować się.
  2. Zapis myśli. Pacjent powinien zapisywać swoje myśli i analizować zapiski. Na podstawie takiej analizy może zauważyć pewne podobieństwa lub różnice i zdystansować się do problemu. Terapeuta uczy odpowiedniej techniki analizy, niektóre zapiski analizowane są wspólnie.
  3. Zadania domowe. Pacjent dostaje pracę domową, w trakcie której ma np. sprawdzić, jak poczuje się w konkretnej sytuacji albo po pewnym zachowaniu. Tego typu metoda pozwala na przełamywanie barier oraz rozwój niektórych umiejętności – na początek w warunkach kontrolowanych. Pomaga także stworzyć nowe, poprawne wzorce zachowań, które najbardziej odpowiadają pacjentowi.
  4. Ekspozycję. To metoda stosowana w przypadku zaburzeń lękowych. Pacjent wystawia się na bodziec powodujący lęk. Robi to świadomie, aby nauczyć się odpowiednio reagować.
  5. Trening asertywności, czyli naukę mówienia nie w różnych sytuacjach. Dotyczy to Pacjentów, którzy mają problem w relacjach z ludźmi.

terapii behawioralnej prowadzonej w Poznaniu najważniejsze jest, aby Pacjent zdobył świadomość, skąd biorą się pewne zachowania i nauczył nad nimi panować.

Warto wiedzieć, że terapia behawioralna nie koncentruje się na przyczynie lęku, tylko na zachowaniu w określonych sytuacji. Może być tak, że bez wyeliminowania przyczyny, problem z czasem powróci. Warto porozmawiać o tym z terapeutą, który może zaproponować inne rozwiązanie, np. głębsze przepracowanie problemu inną metodą.

Terapia behawioralna w Poznaniu z dzieckiem – kiedy

Zasięgnięcie porady psychologa dziecięcego w Poznaniu jest wskazane zawsze wtedy, kiedy rodzice lub nauczyciele zauważają niepożądane zachowania u dziecka. Psycholog może po wstępnej ocenie skierować dziecko na terapię. Terapia behawioralna jest stosowana u dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, ADHD, problemami komunikacyjnymi, problemami w skupianiu uwagi, koncentracji, z napadami złości, z zachowaniami agresywnymi, lękliwych, a także w przypadku różnego rodzaju problemów wychowawczych oraz problemów dziecka (m.in. nieumiejętność opanowania stresu, problemy z koncentracją).

Aby udać się z dzieckiem na terapię, nie trzeba konsultować tego z psychologiem ani psychiatrą. Sam terapeuta także zauważy problem i zadecyduje o rodzaju terapii.

Jak dobrać terapeutę?

Bardzo często Pacjenci zastanawiają się, jaki powinien być terapeuta. Najważniejsze w wyborze odpowiedniego terapeuty jest zaufanie, jakim Pacjent obdarzy osobę prowadzącą spotkania. Dobry terapeuta behawioralny w Poznaniu powinien zbudować relację opartą na wzajemnym szacunku, a także okazać się empatią i cierpliwością. Powinien wspierać Pacjenta, ale nie odpowiadać na jego pytania czy wątpliwości. Pacjent musi sam dojść do pewnych wniosków, a rolą terapeuty jest umiejętne zadawanie pytań i ewentualne zadawanie prac domowych, które mają na celu sprawdzenie, jak Pacjent będzie się czuł w konkretnych rolach i sytuacjach.

Psychoterapia behawioralna Poznań – cena

Za usługę psychoterapii w Centrum Zdrowia Psychicznego we Wrocławiu zapłacisz 190 zł* za spotkanie. Zachęcamy także do zakupu pakietu 5 wizyt u wybranego specjalisty za 900 zł*.

Zapraszamy do zapisów telefonicznych za pośrednictwem infolinii pod numerem 22 566 22 24 lub przez nasz sklep internetowy.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Terapia behawioralna Poznań