Psycholog

Gabinet psychologiczny to neutralna przestrzeń, w której u boku specjalisty Pacjent może rozpocząć pracę nad sobą i trudnościami na tle rozwojowym, poznawczym, czy osobowościowym.

Zdrowie psychiczne jest tak samo ważne jak dobra kondycja fizyczna, dlatego zapraszamy wszystkie osoby doświadczające trudności do konsultacji z psychologiem w Mind Health — Centrum Zdrowia Psychicznego. 

Psycholog siedzący w gabinecie

Psycholodzy przyjmujący w Mind Health:

Jeśli masz konto w Portalu pacjenta Centrum Medycznego Damiana, możesz zarezerwować wizytę korzystając z Damian Online

Umów wizytę
Zobacz więcej specjalistów

Psycholog: kto to jest?

Psychologowie to specjaliści po studiach psychologicznych na poziomie magisterskim, którzy zajmują się diagnozowaniem, opiniowaniem i orzecznictwem, w tym udzielają wsparcia osobom potrzebującym pomocy.

Celem psychologa jest:

 • opisywanie,
 • wyjaśnianie,
 • przewidywanie
 • i kierowanie zachowaniem Pacjenta.

Psychologia jako nauka

Psychologia to nauka zajmująca się powstawaniem i przebiegiem procesów psychicznych. Pomaga zrozumieć umysł człowieka oraz przyczyny zachowań i związanych z nimi emocji. Dzięki doniesieniom naukowym, specjaliści w zakresie psychologii:

 • realizują świadczenia psychologiczne (psychologia ogólna) oraz zdobywają niezbędną wiedzę w wybranej przez siebie specjalizacji w tym m.in.: neuropsychologii, psychologii biznesu czy seksuologii;
 • zdobywają wiedzę o indywidualnych różnicach w zachowaniu się człowieka i jego relacjach z otoczeniem;
 • badają różnicę między jednostkami, pod względem procesów poznawczych, motywów działania i potrzeb;
 • korzystają z badań nad przemianami człowieka w różnych okresach życia (psychologia społeczna).

Kompetencje psychologa

Podjęcie pracy w zawodzie psychologa wymaga zdobycia określonych umiejętności i uprawnień. Jakie wymagania musi spełniać taki specjalista?

Psycholog:

 • ma niezbędne wykształcenie, kwalifikacje, predyspozycje i wiedzę z zakresu psychologii (minimalnym wymaganiem są ukończone studia magisterskie. Część specjalistów kończy też specjalizacje zawodowe, np. z zakresu psychologii klinicznej bądź psychoterapii dla dzieci);
 • doskonale rozumie mechanizmy rządzące zachowaniem ludzi (zarówno jednostek jak i grup – w tym rodziny);
 • do wyjaśnienia zachowań lub procesów psychologicznych stosuje w praktyce teorie psychologiczne, sprawdzone metody i techniki oddziaływania psychologicznego;
 • posiada niezbędną wiedzę o prawidłowościach w rozwoju człowieka oraz trudności wynikających z zaburzeń w danym okresie życia;
 • dysponuje wiedzą w zakresie mechanizmów rządzących zmianami zachowania – umie przewidywać zachowanie człowieka (pod względem psychologicznym) w określonej sytuacji;
 • potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie interwencji psychologicznej zwłaszcza w sytuacjach trudnych, traumatycznych, kryzysowych.

Wiedza naukowa jest niezbędna w trakcie wnioskowania i opiniowania o zachowaniach ludzi, a poprzedzona rzetelnymi badaniami psychologicznymi – oddzielana od wiedzy potocznej.

Co robi psycholog?

Specjalista w zakresie psychologii świadczy usługi w formie wsparcia psychologicznego, a są nimi:

 • Diagnoza psychologiczna

- stosowanie odpowiednich technik i narzędzi psychologicznych;

- rozpoznawanie negatywnych i pozytywnych objawów funkcjonowania psychologicznego;

- analizowanie i wyjaśnianie przyczynowo-skutkowe objawów psychologicznych.

 • Opiniowanie psychologiczne

- badanie psychologiczne;

- wydanie opinii psychologicznej na podstawie funkcjonowania psychologicznego osoby poddanej badaniu.

 • Orzekanie psychologiczne

Na podstawie przeprowadzonych, niezbędnych badań psychologicznych oraz w oparciu o aktualny stan wiedzy psychologicznej, specjalista:

- formułuje orzeczenia psychologiczne o braku występowaniu zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym;

lub:

- formułuje orzeczenia psychologiczne o braku występowaniu zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym.

 • Pomoc psychologiczna

Stosowanie różnorodnych form oddziaływania psychologicznego w celu:

- kształtowania prawidłowych schematów zachowań i sposobów myślenia;

- zapobiegania, usuwania, zmniejszania oddziaływań kryzysowych, traumatycznych, psychogennych na samopoczucie Pacjenta;

- formułuje orzeczenia psychologiczne o braku występowaniu zaburzeń w funkcjonowaniu psychologicznym.

- udziela wieloaspektowej pomocy psychologicznej ukierunkowanej na zdrowie psychiczne Pacjenta w celu zminimalizowania negatywnego oddziaływania na psychikę i samopoczucie.

W czym może pomóc psycholog?

Istnieje wiele problemów, z którymi warto i należy udać się do specjalisty — psychologa. Pacjenci zmagający się z trudnościami, kryzysem, przewlekłym stresem i przygnębieniem nie odczuwają radości, a ich codzienność przepełniona jest negatywnymi emocjami, lękiem, niepokojem.

To bardzo ważne, aby zacząć dbać o swoje zdrowie, co obok braku fizycznych niedomagań dotyczy również dobrego samopoczucia, równowagi i dobrostanu psychicznego.

Celem konsultacji psychologicznej jest rozpoznanie problemu i zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się do gabinetu psychologicznego. Na podstawie rozmowy, wywiadu, zebranych informacji i przyjętych metod, psycholog dokonuje diagnozy i poleca najlepszą możliwą formę pomocy.

Konsultacja psychologiczna

Specjalista udzielający wsparcia Pacjentowi skupia się na jego obecnej sytuacji, przyczynach, przeszłych doświadczeniach i celach potencjalnie podejmowanej terapii.

Odczuwanie dyskomfortu psychicznego może być spowodowane m.in.:

 • traumatycznym doświadczeniem (śmierć, wypadek);
 • nagłą zmianą sytuacji życiowej (zmiana miejsca zamieszkania, zerwanie bliskiej więzi);
 • przewlekłą lub nagłą chorobą;
 • problemami w związku (rozwód, separacja);
 • wypaleniem zawodowym (nadmiar obowiązków, stres w miejscu pracy);
 • innymi sytuacjami, w tym bliżej nieokreślonymi (odczuwanie smutku, brak energii, złe samopoczucie bez objawów fizycznych).

Praca psychologa to współpraca z Pacjentem lub jego rodziną (najbliższymi osobami z otoczenia). Konsultacje skupiają się wokół określonego problemu Pacjenta lub diagnozowane są na podstawie wnikliwej obserwacji specjalisty, wykonywanych testów psychologicznych, oddziaływaniu wybranymi metodami i technikami.

Na podstawie zebranych danych i obserwacji, psycholog może zasugerować również dalszą, kompleksową diagnostykę , w tym wsparcie lekarzy określonych specjalizacji (neurolog, psychiatra).

Kiedy iść do psychologa?

Istnieje wiele sytuacji, w których może być wskazana konsultacja psychologiczna. Do najczęstszych należą:

 • stres,
 • wypalenie zawodowe,
 • uzależnienia fizyczne i behawioralne (w tym: alkoholizm, narkomania, pracoholizm),
 • bezsenność,
 • niska samoocena (poczucie wyobcowania, lęk, postawa wycofania),
 • problemy w związku (rozwód, separacja, pogarszające się relacje partnerskie),
 • zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia),
 • fobie (wyróżnia się: agorafobie bez napadów paniki, agorafobie z napadami paniki, fobie społeczne, specyficzne (izolowane) postacie fobii, inne zaburzenia lękowe w postaci fobii oraz zaburzenia lękowe w postaci fobii bliżej nieokreślonych),
 • zaburzenia lękowe,
 • syndrom dorosłych dzieci alkoholików (DDA),
 • zespół stresu pourazowego (posttraumatic stress disorder, PTSD),
 • nerwica,
 • natręctwa (efekt zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych - obsessive–compulsive disorder – OCD),
 • depresja,
 • i inne.

Kiedy psycholog, a kiedy psychiatra?

Wielu Pacjentów nie jest pewnych, kiedy najlepiej umówić się na wizytę do psychologa, a kiedy do psychiatry. Podstawowa różnica między tymi dwoma specjalistami polega na tym, że ten drugi jest lekarzem, ma więc uprawnienia do wystawiania recept. Z tego względu zazwyczaj to ten specjalista pomaga, jeśli potrzebna jest farmakoterapia. Pomoc psychologiczna polega gównie na rozmowie i odpowiednio dobranej technice psychoterapii — jest skuteczna w bardzo wielu problemach i zaburzeniach. Jeśli nie masz pewności, do którego ze specjalistów się udać, na początek zapraszamy Cię na konsultacje psychologiczne. W przypadku gdy będzie taka potrzeba, następnym razem zostaniesz pokierowany do innego gabinetu.

Jakie pytania zadaje psycholog?

Wybierając się do gabinetu psychologicznego, wielu Pacjentów odczuwa stres i wstyd. Boją się, że specjalista będzie przekraczał granice ich prywatności i zadawał niewygodne pytania, na które trudno im będzie odpowiedzieć. Są to niepotrzebne obawy. Psycholog to osoba wykwalifikowana i doświadczona, która wie, jak rozmawiać z Pacjentami — zwłaszcza tymi przeżywającymi trudny okres czy doświadczającymi kryzysów. Z całą pewnością nie wprawia nikogo w zakłopotanie, nie namawia też nigdy do zwierzeń, na które osoba zgłaszająca się do gabinetu sama nie jest gotowa. O co więc pyta psycholog?

Pierwsza wizyta u psychologa: wywiad

Podczas pierwszej wizyty u psychologa specjalista przeprowadza zwykle standardowy wywiad psychologiczny, zawierający takie pytania jak:

 1. Jaki jest powód wizyty?
 2. Czy problem, który jest jej powodem, zaczął się niedawno, czy trwa już jakiś czas? Jak długo?
 3. Jakie konsekwencje problemu zauważa się w życiu swoim i ewentualnie swojego otoczenia (rodziny, znajomych, środowiska zawodowego etc.)
 4. Czy jest to pierwsza próba poradzenia sobie z problemem, czy już wcześniej takowe były podejmowane? Z jakim skutkiem?

W czasie pierwszych konsultacji psycholog pyta też o podstawowe informacje dotyczące Pacjenta i jego sytuacji życiowej: wiek, sytuację zawodową, relacje rodzinne i partnerskie. Służy to wyłącznie poznaniu klienta i stwierdzeniu, co dokładnie może przyczyniać się do zgłaszanych przez niego trudności i nie jest wykorzystywane do żadnego innego celu. Nie wychodzi też poza granice gabinetu, gdyż specjalistę obowiązuje tajemnica zawodowa.

Ile kosztuje psycholog?

Cena pojedynczej wizyty u psychologa w Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego wynosi od 140 od 160 zł* (koszt może różnić się w zależności od miasta: szczegóły sprawdzisz w naszym cenniku) Konsultacja trwa 50 min.

Istnieje też możliwość skorzystania z pakietu: zestaw 7 spotkań ze specjalistą w wybranej miejscowości pozwoli oszczędzić i zwiększy motywację do wzięcia udziału w zaplanowanej terapii.

Psycholog w Mind Health: zapisy

Zapisy do wszystkich placówek przyjmowane są pod numerem naszej ogólnopolskiej infolinii: 22 566 22 24.. Istnieje też możliwość rejestracji on-line za pośrednictwem sklepu internetowego.

Prowadzimy również telekonsultacje, które można odbyć wygodnie we własnym domu.

Oferujemy usługi psychologa w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku. Placówki zlokalizowane są w dogodnych lokalizacjach, dzięki czemu do gabinetów można z łatwością dojechać zarówno transportem publicznym, jak i własnym samochodem.

Dlaczego warto?

Skorzystanie ze wsparcia psychologa pozwala spojrzeć z szerszej perspektywy na doświadczane problemy. Poradnia psychologiczna to miejsce, w którym można opowiedzieć o swoich wątpliwościach i trudnościach bez obaw bycia wyśmianym czy ocenianym. Doświadczony specjalista pomoże dotrzeć do źródeł kłopotów i zminimalizować ich objawy oraz skutki. Pomoc psychoterapeuty to też cenna szansa na wyeliminowanie problemów i odzyskanie pełnej radości z życia.

Nie zwlekaj — już dziś umów się na wizytę i przekonaj się, w czym możemy Ci pomóc.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo