Psycholog

Gabinet psychologiczny to neutralna przestrzeń, w której u boku specjalisty Pacjent może rozpocząć pracę nad sobą i trudnościami na tle rozwojowym, poznawczym, czy osobowościowym.

Zapraszamy wszystkie osoby doświadczające trudności do konsultacji z dobrym psychologiem w MindHealth — Centrum Zdrowia Psychicznego. Oferujemy wizyty stacjonarne i online bądź przez telefon.

Psycholog siedzący w gabinecie

Dlaczego warto skorzystać z pomocy psychologa?

Istnieje wiele problemów, z którymi warto i należy udać się do specjalisty — psychologa. Pacjenci zmagający się z trudnościami, kryzysem, przewlekłym stresem i przygnębieniem nie odczuwają radości, a ich codzienność przepełniona jest negatywnymi emocjami, lękiem, niepokojem.

To bardzo ważne, aby zacząć dbać o swoje zdrowie, co obok braku fizycznych niedomagań dotyczy również dobrego samopoczucia, równowagi i dobrostanu psychicznego.

Celem konsultacji psychologicznej jest rozpoznanie problemu i zorientowanie się w sytuacji osoby zgłaszającej się do gabinetu psychologicznego. Na podstawie rozmowy, wywiadu, zebranych informacji i przyjętych metod, psycholog dokonuje diagnozy i poleca najlepszą możliwą formę pomocy.

Specjalista udzielający wsparcia Pacjentowi skupia się na jego obecnej sytuacji, przyczynach, przeszłych doświadczeniach i celach potencjalnie podejmowanej terapii.

Odczuwanie dyskomfortu psychicznego może być spowodowane m.in.:

  • traumatycznym doświadczeniem (śmierć, wypadek);
  • nagłą zmianą sytuacji życiowej (zmiana miejsca zamieszkania, zerwanie bliskiej więzi);
  • przewlekłą lub nagłą chorobą;
  • problemami w związku (rozwód, separacja);
  • wypaleniem zawodowym (nadmiar obowiązków, stres w miejscu pracy);
  • innymi sytuacjami, w tym bliżej nieokreślonymi (odczuwanie smutku, brak energii, złe samopoczucie bez objawów fizycznych).

Praca psychologa to współpraca z Pacjentem lub jego rodziną (najbliższymi osobami z otoczenia). Konsultacje skupiają się wokół określonego problemu Pacjenta lub diagnozowane są na podstawie wnikliwej obserwacji specjalisty, wykonywanych testów psychologicznych, oddziaływaniu wybranymi metodami i technikami.

Na podstawie zebranych danych i obserwacji, psycholog może zasugerować również dalszą, kompleksową diagnostykę , w tym wsparcie lekarzy określonych specjalizacji (neurolog, psychiatra).

Psycholog