Neurologopeda

Neurologopeda zajmuje się diagnostyką oraz terapią zaburzeń mowy i komunikacji związanych z uszkodzeniami, dysfunkcjami lub opóźnionym dojrzewaniem ośrodkowego układu nerwowego.

Neurologopeda ma szeroką wiedzę na temat funkcjonowania i budowy mózgu. Do tego specjalisty mogą udać się zarówno dzieci, jak i dorośli.

Dziewczynka na wizycie u neurologopedy

Neurologopeda: kto powinien udać się na konsultację?

Spektrum zaburzeń podlegających diagnostyce i terapii u neurologopedy jest bardzo szerokie i dotyczy zarówno dzieci, jak i dorosłych.

Na wizytę powinny zgłosić się osoby dorosłe mające problemy z:

  • płynnością wypowiedzi;
  • jąkaniem się;
  • zaburzeniami mowy po urazach mózgowo-czaszkowych;
  • zaburzeniami mowy po udarach krwotocznych lub niedokrwiennych;
  • zaburzeniami mowy w przebiegu chorób neurodegeneracyjnych oraz demielinizacyjnych;
  • afazją — jest to trudność z mówieniem lub rozumieniem mowy, wywołana przez uszkodzenie mózgu, najczęściej pojawia się w wyniku urazu lub udaru;
  • dyzartrią — to zaburzenie mowy spowodowane jest przez nieprawidłowe funkcjonowanie aparatu wykonawczego, czyli języka, podniebienia, gardła lub krtani;
  • dysfagią — jest to zaburzenie przełykania;
  • oligofazją — termin ten odnosi się do zaburzeń mowy występujących u osób z niepełnosprawnością umysłową;
  • schizofazją — polega na chaotycznym charakterze wypowiedzi, który jest niezrozumiały ze względu na brak logicznego uporządkowania słów.
Neurologopeda