Specjaliści

Mgr Kamila Biernacka-Nowak

Specjalista zajmuje się:

 • dziećmi i młodzieżą (8-18 lat) (diagnoza spektrum autyzmu, diagnoza ADHD),
 • dorosłymi (diagnoza spektrum autyzmu, ADHD),
 • prowadzi konsultacje dla rodziców (trudności wychowawcze i emocjonalne dzieci, kryzysy rodzinne).

Obszary specjalizacji:

 • diagnostyka/testy psychologiczne: intelekt, ADOS-2, IDS-2, STAI, KPD, NEO-FFI, SES, Connors-3, Weiss, Standford Binet – 5, bateria do specyficznych trudności;
 • spektrum autyzmu (ADOS-2),
 • ADHD,
 • dysleksja, dysgrafia, dysortografia – wydawanie odpowiednich zaświadczeń w ramach Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej,
 • bezsenność,
 • DDA, DDD, współuzależnienie,
 • depresja,
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk społeczny (fobia społeczna),
 • mobbing,
 • napady paniki (lęk paniczny),
 • problemy adaptacyjne związane z adopcją,
 • przemoc,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • trudności w nauce,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zespół Aspergera,
 • zespół stresu pourazowego.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Ukończyła kierunek Społecznej Psychologii Klinicznej oraz Studium Pedagogiczne w SWPS (Uniwersytecie Humanistycznospołecznym w Warszawie), a także czteroletnie studia podyplomowe w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia i SWPS.

Jest dyplomowaną psychoterapeutką i diagnostką, pracuje w nurcie psychoterapii integracyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Mokotowa, pełniąc przez kilka lat funkcję Sądowego Kuratora Społecznego oraz w Świetlicy Socjoterapeutycznej w Warszawie, gdzie udzielała wsparcia psychologicznego rodzicom i dzieciom. Współpracowała także z Fundacją „IKA” w Warszawie, gdzie przez pięć lat prowadziła pomoc psychologiczną, terapię indywidualną oraz grupy wsparcia dla ofiar przemocy i dorosłych dzieci alkoholików, a także zlecone przez sądy kontakty dzieci z rodzicami pozostającymi w konflikcie okołorozwodowym.

Przez dziesięć lat pracowała jako psycholog w Gimnazjum. Przez ostatnich kilka lat pracowała jako psycholog w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej nr 7, gdzie prowadziła diagnozę psychologiczną i psychoterapię dla uczniów szkół ponadpodstawowych oraz wsparcie indywidualne dla młodzieży, rodziców i nauczycieli. W PPP nr 7 pełniła także funkcje koordynatora Zespołu Interwencji Kryzysowej dla szkól mokotowskich oraz organizowała i prowadziła spotkania Sieci Współpracy i Samokształcenia dla psychologów i pedagogów szkół górnego Mokotowa.

Jako psychoterapeutka zajmuje się terapią osób dorosłychmłodych dorosłych doświadczających różnego rodzaju kryzysów osobistych, niskiej samooceny, depresji, lęków, trudności w relacjach z innymi ludźmi, będących ofiarami przemocy oraz doznających trudności związanych z wychowaniem i życiem w rodzinie alkoholowej. Swoją pracę poddaje systematycznej superwizji.

Prywatnie mężatka, mama dwóch dorosłych córek.

Mgr Kamila Biernacka-Nowak