Terapia grupowa Poznań

Spotkania grupowe pokazują jej uczestnikom, że ze swoim problemem nie są sami. Wsparcie zbiorowości i tworząca się podczas spotkań więź jest nieoceniona, a proces leczenia skuteczny.

Sprawdź, jak przebiega terapia grupowa w Poznaniu i już dziś zapisz się na listę uczestników.

Terapia grupowa Poznań: trzy osoby rozmawiają w czasie spotkania

Czym jest terapia grupowa w Poznaniu?

Psychoterapia grupowa prowadzona w poznańskim gabinecie terapeutycznym pomaga wielu osobom nauczyć się nowych sposobów radzenia sobie z trudnościami — w tym zaburzeniami natury psychicznej. Zbiorowość terapeutyczna pomaga innym lepiej wyrażać swoje myśli i uczucia. Dzięki wsparciu terapeuty i uczestników sesji Pacjenci zaczynają rozpoznawać swoje potrzeby lub lepiej je komunikują.

Praca w grupie jest ukierunkowana na pomoc jej uczestnikom, dlatego zajęcia odbywają się w życzliwej atmosferze, w poczuciu bezpieczeństwa i wzajemnego zrozumienia.

Sesje psychoterapii grupowej w Poznaniu skierowane są do osób, które odczuwają trudności w relacjach interpersonalnych, zmagają się z poczuciem odizolowania i osamotnienia.

Dlaczego warto?

Udział w grupie (bez względu na jej charakter i strukturę) pomaga uczestnikom zaobserwować siebie na tle zbiorowości, otrzymując od niej jednocześnie dużą dawkę motywacji. Praca w grupie pomaga odkryć swój potencjał, a tym samym zwiększyć własne zasoby. Otoczenie innych osób wzmacnia wewnętrznie każdego uczestnika, dodaje mu odwagi i pewności siebie, motywuje także do podejmowania nowych wyzwań i stawiania czoła problemom.

Rodzaje psychoterapii grupowej: Poznań

W zależności od przyjętych metod i technik terapeutycznych specjaliści podejmują się pracy w grupie z wykorzystaniem różnych koncepcji szkół psychologicznych. Wyróżnia się m.in. następujące:

Cele terapii

Psychoterapia podejmowana w grupie ukierunkowana jest przede wszystkim na osiągnięcie zamierzonego celu. Ich formułowanie i modyfikowanie zależne jest od samych uczestników i struktury grupy.

Celem leczenia zbiorowego prowadzanego przez terapeutów w Poznaniu jest m.in.:

 • zmiana nieprawidłowych wzorców zachowań i przekonań (o samym sobie, o otoczeniu, innych ludziach);
 • wgląd w problematykę problemu, przepracowanie wewnętrznego konfliktu;
 • rozpoznanie faktycznego (ukrytego) problemu i trudności;
 • uświadomienie błędnych sposobów reagowania;
 • interpretacja zachowań zautomatyzowanych, głęboko zakorzenionych;
 • rozwój kompetencji społecznych;
 • zwiększenie empatii;
 • kształtowanie nowych, zdrowszych nawyków;
 • nawiązywanie pozytywnych relacji społecznych;
 • uczenie się nowych sposobów radzenia sobie z nadmiernym stresem, negatywnymi emocjami i ich wykorzystywanie w praktyce dnia codziennego;
 • odkrywanie alternatywnych sposobów rozwiązywania konfliktów (modyfikacja zachowań);
 • określenie i modyfikacja systemu wartości;
 • zwiększenie własnej świadomości odnośnie uczuć, myśli, zachowań;
 • kształtowanie wyższej samooceny, zwiększenie pewności siebie.

Kto powinien skorzystać z terapii w grupie?

Problemami, z którymi warto zwrócić się po profesjonalną pomoc terapeutyczną i skorzystać z terapii grupowej w Poznaniu są m.in.:

 • depresja;
 • zaburzenia lękowe;
 • chroniczny stres;
 • zaburzenia somatyczne z objawami (np. zespół jelita drażliwego);
 • zespół stresu pourazowego (PTSD);
 • zaburzenia osobowości;
 • zaburzenia odżywiania;
 • fobie;
 • zespól nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD);
 • problemy wychowawcze;
 • choroby przewlekłe;
 • zaburzenia rozwojowe;
 • doświadczenie przemocy domowej i nadużyć;
 • współuzależnienie (DDA, DDD);
 • schizofrenia;
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne;
 • uzależnienia behawioralne;
 • trudna sytuacja życiowa, losowa;
 • rozwód, separacja;
 • potrzeba rozwoju i samodoskonalenia;
 • trudności w relacjach (np. nadmierna nieśmiałość, brak pewności siebie).

Kryteria doboru uczestników

Specjaliści wskazują na kilka właściwości – kryteriów doboru do psychoterapii grupowej w Poznaniu. Wśród nich pojawia się m.in.:

 • rodzaj i stopień motywacji do podjęcia leczenia;
 • oczekiwania odnośnie efektów terapeutycznych;
 • aktualnie odczuwany dyskomfort psychiczny;
 • przekonanie o potrzebie podjęcia zmiany w sposobie zachowania, w relacjach interpersonalnych;
 • podatność na wpływ grupy;
 • chęć pomagania innym.

Terapia grupowa w Poznaniu: techniki

Nadrzędnym celem leczenia zbiorowego jest modyfikacja zachowań poszczególnych jej uczestników. Psychoterapeuci wykorzystują dla jego realizacji różne elementy, np.:

 • ćwiczenia relaksacyjne;
 • ćwiczenia uważności;
 • gry psychologiczne;
 • elementy: muzykoterapii, arteterapii, choreoterapii, teatroterapii;
 • trening funkcji poznawczych;
 • trening asertywności;
 • naukę pozytywnego myślenia;
 • aktywizację behawioralną.

Jak się zapisać?

Zapisy na terapię grupową w Poznaniu odbywają się przez naszą ogólnopolską infolinię pod numerem 22 566 22 24. Nasza placówka znajduje się przy ul. Woźnej w bliskim położeniu Starego Rynku w Poznaniu. 

Zapraszamy do wpisywania się na listę rezerwową: gdy tylko zbierze się odpowiednia liczba osób chętnych do udziału w terapii, rozpoczną się spotkania.

Terapia grupowa Poznań