Specjaliści

Mgr Joanna Szymczuk

Specjalista przyjmuje:

 • dzieci i młodzież od 6 do 18 roku życia,
 • rodziców dzieci i młodzieży,
 • osoby dorosłe (MH Nowolipie).

Wykształcenie i kwalifikacje:

Absolwentka psychologii klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz kwalifikacyjne studia pedagogiczne. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym. Odbyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole i przedszkolu. Zajmuje się diagnozą intelektu, procesów poznawczych, osobowości oraz zaburzeń neurorozwojowych  (spektrum autyzmu, ADHD). Udziela pomocy dzieciom i nastolatkom zmagającym się z trudnościami szkolnymi, stresem i trudnościami w relacjach społecznych. Wspiera rodziców w rozwoju kompetencji wychowawczych i budowaniu bliskiej relacji z dziećmi.

Konsultuje w języku polskim.

Obszary specjalizacji:

 • ADD,
 • ADHD,
 • autyzm,
 • trudności w nauce (w tym specyficzne trudności szkolne: dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia),
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • psychoedukacja rodziców,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera,
 • diagnostyka z użyciem testów psychologicznych: Stanford-Binet 5, IDS, IDS-2, Leiter 3, ADOS-2, ABAS, ASRS, Conners 3, STAIC, NEO-FFI.
Mgr Joanna Szymczuk