Psychoterapia dla młodzieży Warszawa

Różnorodność problemów, z jakimi boryka się młodzież, powoduje, że pomoc nastolatkom stała się jedną z najpotrzebniejszych form pomocy psychologicznej.

Sprawdź, na czym polega psychoterapia dla młodzieży w Warszawie i dlaczego jej podjęcie jest dobrym pomysłem. Pomagamy też bezpłatnie w ramach umowy z NFZ.

Nastolatka z mamą na psychoterapii dla młodzieży w Warszawie

Waga pomocy psychologicznej dla młodych ludzi

Dynamizm życia codziennego oraz różnorodność problemów współczesnej młodzieży powoduje, że terapia dla młodzieży stała się jedną z najbardziej rozpowszechnionych gałęzi psychoterapii w Polsce i w Europie. Wiek nastoletni charakteryzuje się bardzo dużym zakresem zmian zachodzących w układzie hormonalnym, ale nie tylko. W okresie dojrzewania zmienia się właściwie całe ciało młodego człowieka, co często rodzi dodatkowe wątpliwości, niepokoje i problemy, z którymi młoda osoba musi się zmagać.

Coraz więcej młodzieży ma kłopoty z codziennym radzeniem sobie z problemami. Rodzice lub opiekunowie często nie mają wystarczająco dużo czasu, aby pomóc swojemu dziecku, zdarza się nawet, że przez długi czas nie zauważają, że coś jest nie tak. Tymczasem aby uniknąć poważniejszych problemów, z porady specjalisty warto skorzystać jak najszybciej.

Psychoterapia dla młodzieży w Warszawie: na czym polega?

Psychoterapię dla młodzieży w Warszawie może prowadzić wyłącznie osoba z wykształceniem wyższym psychologicznym, co najmniej na poziomie magisterium. Ale to nie wszystko. Uprawnienia terapeuty uzyskuje się po odpowiedniej specjalizacji oraz ukończeniu konkretnej ścieżki naukowej, a także kursów i szkoleń.

Jest to osoba mająca predyspozycje do pracy terapeutycznej z Pacjentami, a psychoterapeuta dla młodzieży ma doświadczenie w pracy z nastolatkami i/lub dziećmi. Nie są mu obce problemy oraz dylematy, z którymi styka się młody człowiek. Dzięki swojej ukierunkowanej na młodzież specjalizacji potrafi także w odpowiedni sposób (i stosując odpowiednie narzędzia) dotrzeć do każdego nastolatka.

Terapia dla nastolatków prowadzona w warszawskich gabinetach MindHealth to więcej, niż kilka spotkań. Na ogół to bliżej określony w czasie cykl regularnych spotkań z terapeutą, który dzięki temu, że spędza z Pacjentem więcej czasu, jest w stanie precyzyjnie określić istotę problemu oraz odpowiednio podejść do kwestii jego rozwiązania. Bardzo często ten czas pomaga Pacjentowi zdobyć zaufanie do terapeuty i wystarczająco się przed nim otworzyć.

Psychoterapia młodzieży nie wyklucza opcji współpracy jednocześnie z rodzicami Pacjenta. Zdarza się, że problem dotyka całej rodziny.

Wskazania do podjęcia leczenia

Należy pamiętać, że psychoterapia nie jest wyrokiem i powodem do wstydu przed rówieśnikami. Jest to powód do dumy, ponieważ pozwala ona rozwinąć się, lepiej poznać siebie i istotę swoich problemów. Poddanie się terapii dla młodzieży w Warszawie to wyraz świadomości własnych potrzeb i ograniczeń. Jest to także pierwszy krok do rozpoczęcia nowego życia. Życia wyższej jakości dzięki rozwiązaniu problemów, które były przeszkodą w realizowaniu własnych aspiracji.

Psychoterapia wskazana jest w przypadku, kiedy młodzież zmaga się z problemami takimi jak m.in.:

 • depresja, charakteryzująca się obniżeniem nastroju, uczuciem ogólnej beznadziei, zobojętnienia, apatią, niechęcią do życia, wycofaniem społecznym, niską samooceną, a w cięższych przypadkach myślami samobójczymi, samookaleczaniem, agresją;
 • zaburzenia odżywiania: napadowe objadanie się, nadmierne dbanie o dietę, jadłowstręt, nagła utrata lub wzrost wagi, pogorszenie stanu zdrowia, uzębienia, cery, omdlenia, problemy z koncentracją mogące być objawem anoreksji lub bulimii;
 • nawracające stany lękowe: nagłe uczucie nieuzasadnionego lęku, niepokoju, nawracające lęki, wycofanie społeczne, lęki społeczne;
 • nerwica, która charakteryzuje się również występowaniem lęków, ale także zachowaniem kompulsywnym, natręctwami oraz problemami ze snem;
 • dolegliwości psychosomatyczne, czyli pochodzące z ciała, a mające przyczynę o podłożu psychologicznym. Najczęściej w takim przypadku lekarz, do którego Pacjent udaje się z powodu dolegliwości somatycznych, nie znajdując żadnej przyczyny medycznej zgłaszanych problemów, sugeruje kontakt z psychologiem lub psychiatrą. Najczęściej okazuje się, że to słuszna sugestia, a terapia przynosi ulgę i pomaga pozbyć się nieprzyjemnych objawów;
 • niskie poczucie własnej wartości: manifestuje się najczęściej typowym brakiem wiary we własne możliwości;
 • agresywne zachowania oraz trudności z opanowaniem agresji;
 • utrzymujące się problemy w szkole. Szczególnie jeśli dziecko do tej pory nie miało problemów z nauką, a nauczyciele nie zgłaszali żadnych obiekcji;
 • problemy z budowaniem relacji z rówieśnikami: znaczny wymiar tego problemu może sugerować poważniejsze problemy o podłożu psychologicznym;
 • wycofanie społeczne;
 • głęboka nieśmiałość, być może nasilająca się;
 • PTSD (zespół stresu pourazowego/posttraumatycznego): występuje w wyniku najczęściej nagłego zdarzenia, jak wypadek, śmierć w gronie najbliższych, choroba. Jest efektem długotrwałego stresu i może mieć bardzo znaczące konsekwencje zarówno dla zdrowia psychicznego, jak i fizycznego.

Jak wygląda psychoterapia dla młodzieży w Warszawie?

Psychoterapia dla młodzieży może mieć charakter indywidualny lub być prowadzona w ramach terapii grupowej. Charakteryzuje się cyklicznymi spotkaniami przez dłuższy (określony  z góry lub uzależniany od postępów Pacjenta) czas. Psychoterapia i jej rodzaj zawsze są dostosowane do wieku dziecka oraz przyczyny, dla której Pacjent zgłosił się na terapię. Może być prowadzona w formie zabawy (szczególnie w przypadku młodszych pacjentów), obserwacji w warunkach naturalnych, typowych spotkań i rozmów w gabinecie, albo w grupie rówieśników pod przewodnictwem i kontrolą psychoterapeuty.

Planowany przebieg psychoterapii dla młodzieży w Warszawie jest omawiany na początku z rodzicami lub opiekunami, a w przypadku Pacjentów, którzy ukończyli 18 lat – bezpośrednio z nimi.

Ile kosztuje wizyta?

Cena pojedynczej sesji w ramach psychoterapii dla nastolatków w Warszawie to 190 zł*. Po ustaleniu ze spejalistą zakresu i czasu trwania leczenia, Pacjent może też zdecydować się na wykupienie pakietu wizyt, dzieki któremu może zaoszczędzić, zwiększając przy okazji swoją motywację do uczestniczenia w kolejnych spotkaniach.

Na wizyty można przychodzić osobiście do jednej z naszych placówek lub odbyć spotkanie za pośrednictwem telefonu bądź internetu.

Terapia dla młodzieży Warszawa: zapisy

Wizytę u jednego z naszych specjalistów zdrowia psychicznego w Warszawie można zarezerwować pod numerem telefonu 22 566 22 24. Zapisy na psychoterapię dla młodzieży  w stolicy przyjmujemy także online w sklepie internetowym MindHealth.

Terapia dla młodzieży Warszawa: NFZ

Dwie spośród placówek Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie działają w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącej pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. Z profesjonalnej terapii dla nastolatków w ramach NFZ skorzystasz w MindHealth Nowolipie (Śródmieście) oraz MindHealth Racławicka (Mokotów). Pomoc przeznaczona jest dla:

 • młodzieży w wieku szkolnym;
 • rodziców/rodziny lub opiekunów prawnych młodzieży w wieku szkolnym;
 • młodych dorosłych uczących się w szkołach ponadpodstawowych (do 21. r.ż.).

 Jedynym warunkiem do uzyskania bezpłatnej pomocy jest dysponowanie prawem do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Nie ma potrzeby przedstawiania skierowania od lekarza pierwszego kontaktu.

Psychoterapia dla młodzieży Warszawa