Terapia poznawczo-behawioralna Katowice

Zrzuć z siebie ciężar problemów i poczucia winy, zrób coś dla siebie i zacznij działać dzięki podejściu poznawczo-behawioralnemu, które pozwala zyskać spokój psychiczny.

Profesjonalna terapia poznawczo-behawioralna w Katowicach czeka na Ciebie w MindHealth.

Terapia poznawczo-behawioralna w Katowicach: pacjentka i psycholog

Na czym polega terapia CBT w Katowicach?

Terapia poznawczo-behawioralna (ang. cognitive–behavioral therapy, CBT) to jedna z form psychoterapii, czyli leczenia Pacjentów z problemami natury medycznej i psychologicznej. Badania naukowe potwierdzają skuteczność tej metody, dzięki widocznemu efektowi terapeutycznemu – poprawie funkcjonowania Pacjentów na co dzień oraz satysfakcjonującej jakości życia.

CBT jest rekomendowana w przypadku uzależnień od środków psychoaktywnych (np. alkoholu), zaburzeń lękowych i zachowania, depresji oraz schizofrenii.

Pierwsze spotkania z terapeutą pozwalają ocenić, czy terapia będzie sposobem adekwatnym do problemu Pacjenta (wieku, stanu zdrowia).

Metoda poznawczo-behawioralna oceniana jest jako jedna ze skuteczniejszych form pomocy, a nierzadko daje lepsze efekty niż np. farmakoterapia. Faktem jest, że CBT może być prowadzona równolegle z innymi formami wsparcia psychiatrycznego.

Podstawowe zasady

Terapia CBT prowadzona w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Katowicach opiera się na kilku podstawowych założeniach:

 • uznaje się, że problemy psychologiczne Pacjenta po części wynikają z błędnie przyjętych sposobów myślenia;
 • problemy psychologiczne są częściowo oparte na wyuczonych wzorcach nieefektywnych i nieprzydatnych zachowań;
 • Pacjent z problemami psychologicznymi może wyuczyć się skuteczniejszych metod radzenia sobie z trudnościami, a tym samym ma realny wpływ na łagodzenie objawów wynikających z ich obecności.

Terapia poznawczo-behawioralna w Katowicach: podstawy teoretyczne

Terapia psychologiczna prowadzona jest przez wykwalifikowaną i odpowiednio przygotowaną do współpracy z Pacjentem osobę. Oprócz prawidłowego nawiązania kontaktu, do zadań psychoterapeuty należy zapewnienie odpowiednich warunków do przeprowadzenia sesji. Poczucie bezpieczeństwa i komfort są kluczowym elementem terapii.

Analiza problemów, zaburzeń Pacjenta oraz jego trudności w codziennym funkcjonowaniu pozwalają terapeucie na rozpoznanie faktycznego problemu diagnostycznego.

Nie bez znaczenia pozostaje dobór odpowiedniej metody i techniki pracy. Psychoterapia poznawczo-behawioralna to rodzaj terapii łączącej dwie teorie w całość:

 1.  Psychologia poznawcza;
 2. Behawioryzm.

Terapia poznawcza

Terapia poznawcza (zwana kognitywną) opracowana została przez dr Aaron’a Beck’a, który zauważył, że u Pacjentów ze zdiagnozowaną depresją występują silnie zniekształcone przekonania i negatywne treści poznawcze dotyczące samych siebie, otoczenia, innych ludzi oraz przeszłości.

Technika pracy na podstawie tej teorii polega na aktywnej, proedukacyjnej współpracy z Pacjentem. Spotkania są ustrukturalizowane i dyrektywne. Istotną rolę pełnią „zadania domowe”, które pozwalają w praktyce sprawdzić nowo zdobywane umiejętności. Psychoterapeuci wykorzystują również takie elementy pracy jak odgrywanie ról czy trening asertywności.

Zalety pracy poznawczej to:

 • zdefiniowanie problemów;
 • złagodzenie związanych z problemami napięć;
 • praca nad deficytami w sposobie zachowań.

Oddziaływanie behawioralne

Druga z teorii łącząca się z psychoterapią w nurcie CBT jest behawioryzm, którego źródło znajduje się w teorii uczenia się. Terapeuta podejmuje próby zmiany wzorców myślenia pacjenta, jednocześnie wdrażając strategie uczenia się, rozwijania większej pewności siebie i umiejętności rozwiązywania problemów.

Dzięki elementom behawioralnym Pacjent zaczyna rozpoznawać własne zniekształcenia w sposobie myślenia, które stają się źródłem problemów. Uczy się poddawania ponownej ocenie spostrzeżeń w świetle rzeczywistości.

Terapia behawioralna ma na celu zmodyfikować istniejące objawy, koncentrując się jednocześnie na ich obserwowanych przejawach w sposobie zachowania.

Mechanizm działania terapii oparty jest na modyfikacji zachowań, a te stosowane są w przypadku wielu zaburzeń w tym lękowych, fobii, psychoseksualnych czy upośledzeniach umysłowych.

CBT Katowice: jak pomaga?

Pozytywne efekty terapeutyczne osiągane są dzięki szeroko rozumianej zmianie. W Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth nasi specjaliści dbają o najwyższą jakość usług psychoterapeutycznych.

Skutkami terapii w nurcie CBT są:

 • zmiana wzorców myślenia zgodnie z przyjętymi strategiami
  - uczenie się rozpoznawania własnych zniekształceń w sposobie myślenia
  - lepsze rozumienie własnych zachowań i motywacji osób z otoczenia
  - wykorzystywanie w praktyce umiejętności rozwiązywania problemów w sytuacjach trudnych
  - rozwijanie poczucia własnej wartości i wiary w swoje możliwości;
 • zmiana wzorców zachowania osiąganych strategią:
  - mierzenie się z własnymi lękami,
  - odgrywanie ról,
  - nauka relaksacji, rozluźniania ciała i umysłu.

Inne terapie w Twoim mieście:

Terapia poznawczo-behawioralna Katowice