Psychoterapia

Celem psychoterapii jest osiągnięcie trwałej zmiany w funkcjonowaniu społecznym Pacjenta zmagającego się z trudnościami lub zaburzeniami i poprawa jakości jego życia.

Sprawdź, jak pomaga specjalista i umów się na wizytę do dobrego psychoterapeuty w Mind Health. Przyjmujemy w 6 miastach.

Psychoterapia indywidualna - w gabinecie psychologa

Psychoterapeuci w Mind Health:

Zobacz więcej specjalistów

Psychoterapia: co to, dla kogo?

Psychoterapia to jedna z metod leczenia problemów związanych ze zdrowiem psychicznym. Wskazaniem do poddania się leczeniu są zaburzenia psychiczne — w tym te o charakterze psychogennym, np. zachowania nerwicowe, psychosomatyczne czy zaburzenia osobowości.

Wiele osób zmaga się z poczuciem odizolowania, samotności czy niezrozumienia, a niesatysfakcjonujące relacje z otoczeniem są przyczyną pogłębiającego się złego samopoczucia. Umysł i ciało są jednością, dlatego to, co wpływa na psychikę ludzką, oddziałuje również na zdrowie fizyczne i rozwój osobisty.

Psychoterapia indywidualna pomaga uporać się z niedomaganiami oraz trudnościami wynikającymi z przykrych, traumatycznych przeżyć i doświadczeń. Obiektywna ocena terapeuty i chłodna refleksja Pacjenta nad problemem pozwala wypracować rozwiązania i metody radzenia sobie w przyszłości. Konsultacja ze specjalistą to recepta na dokonanie dobrej zmiany w swoim życiu i relacjach społecznych.

Jak wygląda terapia indywidualna?

W zależności od wybranej „szkoły” podjęta psychoterapia może różnić się:

 • stosowaną techniką werbalną;
 • stosowaną techniką niewerbalną;
 • czynnikami leczącymi;
 • długością i częstotliwością sesji terapeutycznych.

Duże znaczenie dla przebiegu psychoterapii ma też analiza jednostkowej sytuacji Pacjenta. Jednorodne zaburzenia kwalifikujące do podjęcia psychoterapii indywidualnej (np. depresja, fobia społeczna) koncentrują się na jednym czynniku psychogennym.

Duża część Pacjentów zmaga się jednak z różnorodnymi schorzeniami natury psychicznej, które mogą powstać w wyniku pojawienia się określonej dysfunkcji.

Kim jest psychoterapeuta?

Psychoterapeuta to absolwent studiów wyższych, który uzyskał uprawnienia do prowadzenia psychoterapii w wybranym nurcie. Taki specjalista musi stale podlegać superwizji i — w razie potrzeby — terapii własnej, aby jak najlepiej świadczyć pomoc. Nie musi być psychologiem. Chcesz poznać szczegóły? Sprawdź, czym różni się psychoterapeuta od psychologa.

W czym pomaga psychoterapeuta?

Psychoterapia indywidualna wiąże się z przyjmowaniem przez specjalistów niespecyficznych założeń leczniczych:

 1. Zbudowanie wzajemnego zaufania;
 2. Szacunek do Pacjenta;
 3. Kierowanie się zrozumieniem i empatią;
 4. Zainteresowanie problemem i chęć pomocy terapeutycznej.

Psychoterapia pomaga Pacjentom uporać się z trudnościami, które obniżają ich jakość życia. Nieprzyjemne i trudne emocje skutkują często wyczerpaniem psychicznym, które pogłębia problemy: aby powrócić do stanu równowagi, należy dotrzeć do źródeł kłopotów i podjąć leczenie.

Wypracowywanie rozwiązań podczas sesji terapeutycznych ma sprawić, że Pacjent zacznie lepiej radzić sobie z problemami. Psychoterapia przeprowadzana w formule indywidualnej ma swoim oddziaływaniem przynieść jak najgłębszą, długotrwałą i satysfakcjonującą zmianę.

Wskazania do wizyty

Problemy, z którymi można i warto zwrócić się po pomoc w ramach psychoterapii indywidualnej to m.in.:

i inne.

Metody używane w psychoterapii indywidualnej

Indywidualny plan pomocy terapeutycznej obejmuje różne metody i techniki stosowane przez psychologów i psychoterapeutów.

Psychoterapia indywidualna to świadome, celowe, systematyczne, słowne i niesłowne oddziaływanie na psychikę Pacjenta, którego celem jest poprawa jego funkcjonowania psychospołecznego. Uwzględnia czynniki ryzyka wpływające na samopoczucie Pacjenta oraz posiadane przez niego zasoby (czynniki ochronne).

Psychoterapia koncentruje się wokół natury ludzkiej, pojęć dotyczących stanu zdrowia i choroby związanej z psychiką. To profesjonalna pomoc osobom potrzebującym specjalistycznej metody leczenia, pod postacią usystematyzowanych i zaprogramowanych oddziaływań. Pomaga redukować objawy chorobowe.

Główne nurty terapeutyczne stosowane w psychoterapii

Metody pomocy Pacjentowi stosowane w ramach psychoterapii indywidualnej to między innymi:

Rodzaj psychoterapii indywidualnej dobierany jest na podstawie analizy jednostkowej sytuacji Pacjenta.

Jak długo trwa terapia?

Czas oddziaływania terapeutycznego, czyli ilość sesji (spotkań) z psychoterapeutą zależy od:

 • rodzaju problemu;
 • nasilenia objawów (czasie trwania obniżonego nastroju);
 • indywidualnych cech Pacjenta;
 • oczekiwań i celów terapeutycznych;
 • modalności (rodzaju podjętej terapii).

Dlaczego warto odwiedzać psychoterapeutę?

W profilaktyce zdrowia psychicznego definiuje się pojęcie równowagi i dobrostanu. Receptą na osiągnięcie szeroko pojmowanego zadowolenia (i jednocześnie zmniejszenie ryzyka złego samopoczucia psychicznego) jest:

 • dbałość o doświadczanie dobrych, pozytywnych emocji;
 • osiąganie wysokiego poziomu zadowolenia z życia;
 • minimalizowane wpływu szkodliwych czynników (nastroju, toksycznych emocji).

Istotne jest, aby monitorować wskaźniki jakości swojego życia zależne od otoczenia, pracy, rodziny, domu, edukacji, środowiska społecznego i otoczenia fizycznego.

Psychoterapia indywidualna to praca nad emocjami i potrzebami. Emocje wyrażają stosunek człowieka do otoczenia. Jako proste przeżycia, charakteryzują się zazwyczaj gwałtownym przebiegiem i stosunkowo krótkim czasem trwania. To właśnie emocje i potrzeby (bliskości, bezpieczeństwa i przynależności) tworzą stosunek człowieka do ludzi, zjawisk, rzeczy czy działań innych osób w sposób mniej lub bardziej uświadomiony. Emocje:

 • są stanem subiektywnego odczuwania;
 • cechują się różnym nasileniem i poziomem ekspresji;
 • mogą być pozytywne, negatywne i neutralne;
 • mogą towarzyszyć krótkotrwale lub być przyczyną ciągłego napięcia i niepokoju;
 • przekazują treść, myśli;
 • towarzyszom doznaniom fizycznym: reakcje mimiczne, zachowanie człowieka.

W powstawaniu i przeżywaniu emocji biorą udział procesy fizjologiczne – pobudzeniu ulegają gruczoły wydzielania wewnętrznego (gruczoły dokrewne wytwarzające hormony) i układ nerwowy. Dlatego podkreśla się, że zdrowie to nie tylko brak chorób, ale stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Psychoterapia pomaga go osiągnąć.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na zdrowie są uwarunkowania biologiczne, warunki środowiskowe, styl życia i opieka zdrowotna. Zatem definicja zdrowia, do którego dąży terapia, obejmuje stan fizyczny, psychiczny (zdrowie emocjonalne i umysłowe), zdrowie społeczne oraz duchowe.

Cele psychoterapii indywidualnej

W profilaktyce zdrowia psychicznego definiuje się pojęcie równowagi i dobrostanu. Receptą na osiągnięcie szeroko pojmowanego zadowolenia (i jednocześnie zmniejszenie ryzyka złego samopoczucia psychicznego) jest:

 • dbałość o doświadczanie dobrych, pozytywnych emocji;
 • osiąganie wysokiego poziomu zadowolenia z życia;
 • minimalizowane wpływu szkodliwych czynników (nastroju, toksycznych emocji).

Istotne jest, aby monitorować wskaźniki jakości swojego życia zależne od otoczenia, pracy, rodziny, domu, edukacji, środowiska społecznego i otoczenia fizycznego.

Psychoterapia indywidualna to praca nad emocjami i potrzebami. Emocje wyrażają stosunek człowieka do otoczenia. Jako proste przeżycia, charakteryzują się zazwyczaj gwałtownym przebiegiem i stosunkowo krótkim czasem trwania. To właśnie emocje i potrzeby (bliskości, bezpieczeństwa i przynależności) tworzą stosunek człowieka do ludzi, zjawisk, rzeczy czy działań innych osób w sposób mniej lub bardziej uświadomiony. Emocje:

 • są stanem subiektywnego odczuwania;
 • cechują się różnym nasileniem i poziomem ekspresji;
 • mogą być pozytywne, negatywne i neutralne;
 • mogą towarzyszyć krótkotrwale lub być przyczyną ciągłego napięcia i niepokoju;
 • przekazują treść, myśli;
 • towarzyszom doznaniom fizycznym: reakcje mimiczne, zachowanie człowieka.

W powstawaniu i przeżywaniu emocji biorą udział procesy fizjologiczne – pobudzeniu ulegają gruczoły wydzielania wewnętrznego (gruczoły dokrewne wytwarzające hormony) i układ nerwowy. Dlatego podkreśla się, że zdrowie to nie tylko brak chorób, ale stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Psychoterapia pomaga go osiągnąć.

Podstawowymi czynnikami wpływającymi na zdrowie są uwarunkowania biologiczne, warunki środowiskowe, styl życia i opieka zdrowotna. Zatem definicja zdrowia, do którego dąży terapia, obejmuje stan fizyczny, psychiczny (zdrowie emocjonalne i umysłowe), zdrowie społeczne oraz duchowe.

Skuteczność psychoterapii

Cele terapeutyczne są zróżnicowane i zależne od stanu zdrowia Pacjenta, rodzaju i nasilenia zaburzeń, jednak wyróżnia się jej główne założenia.

Terapię uznaje się za skuteczną, jeżeli nastąpiły następujące elementy:

 • wgląd emocjonalny i społeczny Pacjenta w przyczynę cierpienia, problemów;
 • wprowadzenie zmian w dotychczasowym sposobie zaspokajania potrzeb;
 • łagodzenie lub usuwanie objawów istniejących niedomagań;
 • poprawa funkcjonowania Pacjenta na co dzień (w życiu społecznym, zawodowym).

Dobry psychoterapeuta: zapisz się

Skuteczność leczenia zaburzeń zależy w dużej mierze od sposobu prowadzenia psychoterapii i relacji Pacjenta z terapeutą, dlatego bardzo ważny jest wybór specjalisty, przy którym będziesz dobrze się czuć i nie będziesz mieć oporów przed odpowiadaniem na jego pytania. Bez względu na rodzaj psychoterapii, w poprawie codziennego funkcjonowania pomoże Ci najlepiej specjalista z odpowiednim doświadczeniem i empatią. Taką osobę bez problemu znajdziesz wśród psychoterapeutów przyjmujących w Mind Health: Centrum Zdrowia Psychicznego. Zatrudniani przez nas eksperci mają wymagane kompetencje, podlegają też stałej superwizji i dbają o własny rozwój. Każdy z nich pracował już z Pacjentami i dobrze wie, jak nawiązać prawidłową relację terapeutyczną tak, aby doprowadzić do zmiany sposobu myślenia klienta i aby po zakończeniu terapii nastąpiła trwała zmiana.

Przyjmujemy w siedmiu polskich miastach: Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach, Poznaniu, Gdańsku i Toruniu. Aby umówić wizytę, zadzwoń pod ogólnopolski numer telefonu 22 566 22 24 lub skorzystaj ze sklepu internetowego.

Ile kosztuje psychoterapia?

Cena pojedynczej sesji psychoterapii indywidualnej dla osób dorosłych w gabinetach Mind Health to (w zależności od miasta) od 160 do 170 zł*. Oferujemy także terapię dzieci oraz psychoterapię dla młodzieży, a jeśli nie czujesz się komfortowo, rozmawiając ze specjalistą indywidualnie, zapraszamy do skorzystania z terapii grupowej  (jest ona wskazana zwłaszcza, jeśli problemy Pacjenta mają źródło w relacjach z innymi) lub psychoterapii rodzinnej.

Istnieje też możliwość wykupienia pakietu konsultacji: w ten sposób nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale i potencjalnie zwiększasz skuteczność terapii poprzez regularność uczestniczenia w spotkaniach).

Psychoterapia online

Na początek wolisz porozmawiać ze specjalistą z zacisza własnego domu? A może mieszkasz w małej miejscowości i dojazd do poradni psychoterapeutycznej jest dla Ciebie kłopotliwy? Nie ma problemu — zapraszamy także na psychoterapię online: możesz zdalnie połączyć się ze specjalistą w ramach teleporady z dowolnego miejsca w Polsce. 

Wystarczy wybrać jako formę wizyty: psychoterapię indywidualną jako wizytę telemedyczną. Taki rodzaj kontaktu jest możliwy w przypadku dowolnego wyboru nurtów terapeutycznych.

Mindhealth logo