Psychoterapia humanistyczna Warszawa

Psychoterapia humanistyczna charakteryzuje się holistycznym podejściem do człowieka. Działania koncentrują się na doświadczeniach, potrzebach, wartościach i mocnych stronach jednostki.

Dowiedz się, jak wygląda psychoterapia humanistyczna w Warszawie i korzystaj ze wsparcia profesjonalistów w MindHealth.

Kobieta na psychoterapi humanistycznej w Warszawie: rozmowa z terapeutą

Terapeuci w Twoim mieście:

Czym jest psychoterapia humanistyczna w Warszawie?

Pod pojęciem terapia humanistyczna kryje się grupa kilku form psychoterapii, które mają wspólne założenia i podejście. Jest ona ukierunkowana na człowieka i silnie podkreśla jego indywidualizm, wyjątkowość, dążenie do rozwoju, możliwości wykorzystania swojego potencjału. Cechuje się podejściem holistycznym, czyli patrzeniem całościowym – ważne są zarówno umysł, jak i dusza i ciało.

Za prekursorów podejścia humanistycznego w psychoterapii uważa się Fritza Perlsa, Carla Rogersa, Victora Frankla i Abrahama Maslowa. Część z nich stworzyła własne szkoły terapii ściśle oparte o ten nurt.

Psychoterapia humanistyczna zaczęła być popularna po II wojnie światowej. Podejście to stało w opozycji do behawioryzmu i psychoanalizy, których zwolennicy wychodzą z założenia, że człowiek nie ma dostępu do części własnej psychiki oraz skupiają się raczej na korygowaniu nieprawidłowych zachowań, a nie na przeżyciach. Twórcy podejścia humanistycznego pragnęli podkreślić „człowieczeństwo”, którego zaprzeczeniem była niedawna wojna.

Główne założenia terapii

Terapia humanistyczna zakłada, że człowiek jest z natury dobry. Świadomie dąży do samorozwoju (zdolność ta jest uznawana za wrodzoną), ma kontrolę nad swoim życiem, może zmieniać swoje zachowania oraz ustalać swój system wartości. Muszą jednak zostać zaspokojone jego podstawowe potrzeby.

Do głównych założeń psychoterapii humanistycznej prowadzonej w stolicy zaliczamy:

 • holistyczne podejście do człowieka;
 • przekonanie, że każdy człowiek jest niepowtarzalny i wyjątkowy;
 • założenie, że każda osoba ma wolną wolę i wrodzoną zdolność do samoleczenia;
 • uznawanie, że samorozwój i harmonia są możliwe tylko wtedy, gdy zostaną zaspokojone podstawowe potrzeby;
 • skupianie się na teraźniejszości, czyli aktualnych emocjach, doświadczeniach i przeżyciach Klienta.

Zgodnie z podejściem humanistycznym wszelkiego rodzaju zaburzenia psychiczne biorą się z niezaspokojenia podstawowych potrzeb człowieka. Stan ten powoduje, że jednostka nie może realizować swojego potencjału i harmonijnie się rozwijać. Psychoterapia humanistyczna w Warszawie ma za zadanie usunąć ograniczenia i przeszkody, które blokują samorozwój, zaburzają sposób postrzegania siebie i utrudniają rozpoznanie sensu życia.

Dlaczego Pacjent jest Klientem?

W podejściu humanistycznym rezygnuje się z określenia „Pacjent”. Osoby zgłaszające się do terapeuty są nazywane „Klientami”. Ma to na celu podkreślenie statusu jednostki – jej świadomości, wolnej woli i wpływu na własne życie. Nie jest ona leczona, a jedynie uczona innego podejścia i spojrzenia na otaczający świat.

Psychoterapia humanistyczna Warszawa: rodzaje

Z psychoterapii humanistycznej wywodzą się różne podejścia psychologiczne. Opierają się na niej m.in.:

 • Psychoterapia zorientowana na klienta (psychoterapia rogersowska) — została ona stworzona przez Carla Rogersa. Zakłada, że każdy człowiek ma możliwość wykorzystania pełni swojego potencjału. Terapia ma na celu zwiększenie poczucia własnej wartości i uświadomienie danej osobie tego, co czuje. Dzięki temu może się ona samorealizować. Rogers podkreślał, że psychoterapeuta humanistyczny musi wykazywać się wysokim poziomem empatii.
 • Psychoterapia Gestalt — została stworzona przez Fritza Perlsa. Koncentruje się ona przede wszystkim na zwiększaniu świadomości i samodzielności jednostki, a także na jej emocjach, uczuciach, pragnieniach, sądach, myślach, działaniach. Najważniejsze są holistyczne spojrzenie na człowieka, skupienie się na teraźniejszości oraz umiejętność rozróżnienia, które zachowania sprzyjają zaspokajaniu potrzeb. Na terapię w tym nurcie zapiszesz się w gabinetach MindHealth.
 • Terapia egzystencjalna — Jej przedstawicielem i jednym z twórców jest Victor Frankl. Skupia się przede wszystkim na pogłębieniu świadomości jednostki. Uczy tego, jak czerpać z sytuacji, które nam się przytrafiają oraz jak rozumieć siebie. Zgodnie z jej założeniami, człowiek jest wolny i w pełni odpowiedzialny za swoje decyzje, działania i reakcje.

Dla kogo odpowiednia jest ta terapia?

Psychoterapia humanistyczna w Warszawie jest skierowana do osób, które:

 • zmagają się z niską samooceną;
 • doświadczają trudności w relacjach z innymi osobami;
 • zmagają się z traumą;
 • czują smutek lub zagubienie w życiu;
 • chorują na depresję;
 • napotykają trudności z samorealizacją;
 • pracują nad samoakceptacją;
 • zmagają się z zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi, fobiami, zaburzeniami emocjonalnymi.

Terapia w nurcie humanistycznym sprawdzi się również w przypadku osób, które chcą lepiej poznać siebie i swoje uczucia, pragną się rozwijać i lepiej wykorzystać swój potencjał.

Rola terapeuty humanistycznego w Warszawie: jakie stosuje techniki?

Terapeuta humanistyczny ma bardzo ważną rolę w terapii. Od jego podejścia zależy powodzenie całego procesu zmian, które zachodzą w Kliencie. Musi wykazywać się wysokim poziomem empatii, zrozumienia i akceptacji, a także mieć umiejętność motywowania. Psychoterapeuta humanistyczny w Warszawie pełni rolę przewodnika, ale nie jest autorytetem. To Klient wie najlepiej, jakie są jego potrzeby, uczucia i emocje. Terapeuta jedynie pomaga je zrozumieć, jednak nie interpretuje ich.

Terapeuta nie ma ściśle określonych metod pracy. Nie narzuca tematów spotkań. To Klient decyduje, jakie problemy chce poruszyć i jak długo je omawiać. Terapeuta koncentruje się na aktualnych przeżyciach, wydarzeniach, działaniach, decyzjach Klienta. Techniki dopasowywane są indywidualnie. Wśród nich wymienić można m.in. odzwierciedlanie, techniki dialogu, metodę fenomenologiczną.

Psychoterapeuta humanistyczny musi zbudować z Klientem zaufanie oraz relację terapeutyczną. Empatia i pełna akceptacja pozwalają na spontaniczność, swobodę i brak blokad.

Oczekiwane efekty terapii

Zmiana w osobowości i postrzeganiu siebie zachodzi poprzez skupienie się nie na deficytach i pragnieniu, kim chcemy być, ale na tym, kim jesteśmy. Pozwala to na zwiększenie samoświadomości, podniesienie samooceny, zaakceptowanie siebie oraz uwolnienie potencjału. Terapia humanistyczna w Warszawie pozwala przekierować się na życie wewnętrzne. Klient zaczyna kierować się swoimi rzeczywistymi potrzebami i pragnieniami, a nie tym, co mu się wydaje lub czego oczekują od niego inni.

Psychoterapia humanistyczna Warszawa – cena

Cena psychoterapii humanistycznej w Warszawie wynosi 190 zł*. Oferujemy sesje terapeutyczne stacjonarne i telemedyczne.

Umożliwiamy także zakup pakietu spotkań z psychoterapeutą w korzystnej cenie. Za 5 wizyt z terapeutą humanistycznym należy zapłacić 870 zł*.

Ile trwa terapia?

Psychoterapia humanistyczna w Warszawie może występować w formie krótkoterminowej, jak i długoterminowej. Czas trwania terapii dostosowywany jest indywidualnie do każdej jednostki oraz problemów, z jakimi się mierzy: najczęściej jest to od kilku-kilkunastu tygodni do kilku miesięcy, a nawet roku. Jedna sesja trwa 50 minut. Terapeuta spotyka się z Klientami 1–2 razy w tygodniu.

Psychoterapeuta humanistyczny Warszawa – jak się zapisać?

Na terapię humanistyczną w Warszawie można zapisać się telefonicznie. Rezerwacje wizyt przyjmujemy pod numerem 22 566 22 24. Infolinia jest czynna w godzinach otwarcia Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth – 9:00–20:00 od poniedziałku do piątku.

Zapisy do terapeuty humanistycznego w Warszawie przyjmujemy także online. Rejestracja odbywa się przy pomocy naszego sklepu internetowego. Aby umówić wizytę, wystarczy wybrać placówkę, datę, godzinę, a następnie wprowadzić dane i uiścić opłatę.

Psychoterapia humanistyczna w Warszawie odbywa się w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth przy ul. Racławickiej 27 i ul. Nowolipie 18. Obie placówki mieszczą się w dogodnej lokalizacji z łatwym dojazdem komunikacją miejską lub prywatnym transportem. Nasze gabinety są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psychoterapia humanistyczna Warszawa