Psycholog dla młodzieży Warszawa

Zdarza się, że młody człowiek nie potrafi poradzić sobie z problemami w okresie dojrzewania: ani samodzielnie, ani z pomocą najbliższych. Wtedy warto odwiedzić psychologa dla młodzieży w Warszawie.

Doświadczonych specjalistów znajdziesz w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth: zapraszamy nastolatków oraz ich rodziców.

Psycholog dla młodzieży w Warszawie zaprasza do gabinetu

Umów wizytę w MindHealth:

Zobacz więcej specjalistów

Spis treści

Czym zajmuje się psycholog dla młodzieży? Kompetencje

Psycholog dla młodzieży specjalizuje się w problematyce dotyczącej wieku nastoletniego. Nie są mu obce trudności, z którymi stykają się młodzi ludzie. Jest także gotowy do pracy z rodzicami swojego Pacjenta: często pomaga to w rozwiązaniu problemów, z którymi nastolatek się boryka na co dzień. W przypadku Pacjentów poniżej 16. roku życia terapia rozpoczyna się od najczęściej właśnie od spotkania psychologa z rodzicami nastolatka.

Każdy psycholog musi mieć dyplom ukończenia kierunkowych studiów wyższych z tytułem co najmniej magistra. Jest to minimum 5 lat studiów plus ewentualne studia podyplomowe czy specjalizacje.

Spotkanie z psychologiem zajmującym się pomocą młodzieży pomaga nastolatkom uporać się z problemami, które utrudniają im codzienne funkcjonowanie w domu, szkole i w relacjach z rówieśnikami. Często umożliwia zrozumienie, że wydarzenia, które wydają się „końcem świata”, są tak naprawdę powszechnym problemem, z którym można sobie poradzić dzięki odpowiednio dobranej terapii. Ułatwia też zaakceptowanie straty. 

Co ważne, odpowiednio wczesne zgłoszenie się na konsultację jest szansą na uniknięcie dużo poważniejszych problemów i przekształcenie się ich w zaburzenia będące zagrożeniem dla zdrowia lub nawet życia.

Psycholog dla młodzieży Warszawa - wskazania do wizyty

Przyczyną problemów młodzieży może być bardzo wiele czynników: często powód może być głęboko zakorzeniony i dużo poważniejszy, niż rodzic mógłby przypuszczać.
Jeśli nastolatek, który do tej pory dobrze radził sobie w szkole i w relacjach rodzinnych oraz rówieśniczych zaczyna:

  • mieć trudności z nauką i koncentracją;
  • być smutny i apatyczny bez wyraźnej przyczyny;
  • unikać koleżanek i kolegów, z którymi wcześniej miał dobry kontakt;
  • doświadczać objawów somatycznych niemających przyczyny medycznej (mogą one świadczyć o tym, że młody człowiek boryka się z zaburzeniami nerwicowymi, lękowymi lub depresyjnymi);
  • sprawiać problemy wychowawcom lub nauczycielom;
  • zachowywać się inaczej niż do tej pory, w sposób wzbudzający niepokój;
  • wykazywać zaburzenia odżywiania (anoreksja, bulimia, ortoreksja, zespół przeżuwania, zespół nocnego jedzenia, jedzenie kompulsywne);

i taki stan przedłuża się, warto zasięgnąć porady psychologa specjalizującego się w pracy z młodzieżą.

Warto także zastanowić się nad wizytą u specjalisty dla nastolatków w przypadku wyjątkowo trudnej sytuacji w rodzinie, takiej jak śmierć bliskiej osoby lub rozwód rodziców. Młody człowiek może sam nie poradzić sobie z przeżywaną żałobą i traumą.

Konsekwencje przedłużających się problemów mogą rzutować na całe przyszłe funkcjonowanie nastolatka, a w skrajnych przypadkach nawet zagrażać jego życiu, dlatego z profesjonalnej pomocy warto skorzystać jak najszybciej.

Ile kosztuje wizyta u psychologa dla młodzieży w Warszawie?

Cena indywidualnej konsultacji z psychologiem młodzieżowym w Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth w Warszawie to 220 zł*.

Można zdecydować się od razu na zakup pakietu pięciu wizyt, dzięki czemu jednostkowa wartość każdej z nich będzie niższa.

Przebieg konsultacji psychologicznej młodzieży

Jeśli Pacjent jest w wieku poniżej 16 lat, na pierwszą wizytę zaprasza się także rodziców. Terapeutę obowiązuje jednak tajemnica zawodowa, dzięki czemu młody człowiek może być pewien, że między opiekunem a psychologiem nie ma żadnych nieznanych mu ustaleń.

Pomaga to nastolatkowi obdarzyć psychologa zaufaniem i ułatwia przebieg kolejnych spotkań. Zweryfikowanie relacji nastoletniego Pacjenta z rodzicami podczas takiej wspólnej wizyty może być też bardzo istotnym elementem terapii i dostarczyć psychologowi wielu cennych informacji.

Młody człowiek, który ukończył 16 lat, może przyjść już na pierwszą wizytę samodzielnie.

Stereotypy dotyczące terapii u psychologa powodują, że decyzja o jej podjęciu i pierwsza wizyta mogą być bardzo stresujące — szczególnie dla młodzieży. Należy jednak pamiętać, że problemy natury psychologicznej nie są i nigdy nie będą niczym niezwykłym. Boryka się z nimi zdecydowana większość społeczeństwa, a ze względu na zmieniający się świat i rosnące tempo życia, obserwujemy zwiększające się zapotrzebowanie na usługi psychologa.

Pierwsza wizyta u psychologa dla młodzieży w Warszawie polega głównie na ustaleniu zakresu problemu, z którym boryka się pacjent. Specjalista pyta zazwyczaj, od kiedy dana trudność występuje i z jakimi objawami się wiąże. Jeśli jest taka potrzeba, dopytuje o okres dzieciństwa, sprawdzając, czy nie doszło wtedy do zdarzeń lub zaburzeń relacji rodzinnych, które rzutują na późniejsze życie.

Dzięki tym informacjom psycholog dla młodzieży jest w stanie zaplanować przebieg oraz cel dalszej terapii.

Psycholog dla młodzieży Warszawa - formy pomocy

Po pierwszej lub kilku pierwszych wizytach specjalista stawia diagnozę i decyduje, jaka forma pomocy będzie najodpowiedniejsza w danym przypadku. Najczęściej stosowaną formą jest terapia dla młodzieży.

Psychoterapeuta wybiera szkołę, wg. której będzie przebiegało leczenie (może to być np. terapia poznawczo-behawioralna, terapia Gestalt bądź psychoterapia psychodynamiczna).

Zwykle wybierana jest psychoterapia indywidualna, ale w niektórych przypadkach lepiej sprawdzą się spotkania grupowe.

Jeżeli w wyniku początkowych spotkań okaże się, że duży wpływ na trudną sytuację młodego Pacjenta ma jego najbliższe otoczenie i atmosfera w domu, specjalista może zaproponować terapię rodzinną, w którą włączeni zostaną rodzice lub opiekunowie prawni, a czasem także rodzeństwo głównej osoby zainteresowanej.

W przypadku, gdy psycholog uzna, że problem wykracza poza jego kompetencje, może skierować Pacjenta do innego specjalisty (np. psychiatry dla młodzieży) lub podjąć z nim współpracę (najczęściej poprzez włączenie farmakoterapii).

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Psycholog dla młodzieży Warszawa