Terapia par i rodzin Białystok

Doświadczasz kryzysu w związku lub problemu w rodzinie? Terapia małżeńska w Białymstoku pozwala parze spojrzeć z dystansu na swoje problemy i skorzystać ze wsparcia doświadczonego pośrednika.

Umówcie się na pierwszą sesję i zobaczcie, jak możemy Wam pomóc.

Para na terapii w Białymstoku

Umów terapię:

Spis treści

Na czym polega terapia par i rodzin?

Psychoterapia par to rodzaj pomocy dedykowany osobom pozostającym w związku i doświadczającym w nim różnego rodzaju problemów. W spotkaniach z terapeutą uczestniczy oboje partnerów jednocześnie. Jest to celowa interwencja, która z założenia ma prowadzić do pozytywnych zmian w relacji. Z pomocy i wsparcia mogą skorzystać nie tylko małżeństwa, ale także osoby w nieformalnym związku.

Psychoterapia dla par w Białymstoku jest prowadzona przez doświadczonego terapeutę. Specjalista pełni rolę bezstronnego mediatora. Nie ocenia i nie daje gotowych rozwiązań. Zamiast tego wspiera parę w procesie zrozumienia źródła konfliktu i pomaga przepracować problemy zakłócające relację.

Terapia rodzinna to spotkania psychoterapeuty z członkami rodziny, która doświadcza trudności. Podczas konsultacji każda z osób ma możliwość swobodnego wypowiadania się.

Co ważne, terapeuta rodzinny w Białymstoku pozostaje bezstronny i nie opowiada się za żadną ze stron. Pomaga jednak zdiagnozować problem i przepracować go.

Psychoterapia małżeństw jest narzędziem do zrozumienia, co jest źródłem konfliktu z bliską osobą i pogorszenia się wzajemnych stosunków. Pozwala wykonać „krok naprzód” w sytuacjach, które powodują trudności i wywołują negatywne emocje.

Podczas spotkań z terapeutą partnerzy uczą się wzajemnej komunikacji oraz wyrażania swoich myśli i uczuć, co pomaga drugiej osobie zrozumieć inny punkt widzenia. Jest to podstawa w pracy nad związkiem.

Rodzaje terapii par

Psychoterapia par i rodzin w Białymstoku może być prowadzona w różnych nurtach, które różnią się podejściem do problemu i metodami pracy. Są to m.in.:

 • behawioralno-poznawcza terapia par;
 • systemowa terapia par;
 • psychodynamiczna terapia par;
 • behawioralna terapia dla par;
 • terapia bazująca na doświadczaniu.

Rodzaj terapii dla par terapeuta dopasowuje do jej uczestników i problemu, z którym się zmagają.

Terapia par i rodzin Białystok

Kto powinien pójść na terapię par w Białymstoku?

Psychoterapia par w Białymstoku przeznaczona jest dla wszystkich osób doświadczających kryzysu w związku, z którym nie są w stanie samodzielnie sobie poradzić. W takich sytuacjach pomoc specjalisty jest niezbędna. Przeciągające się konflikty wpływają negatywnie nie tylko na relację, ale także na ogólne samopoczucie i zdrowie.

Terapia małżeńska w Białymstoku jest wskazana w następujących przypadkach:

 • konflikty między partnerami;
 • problemy w komunikacji;
 • wzajemna wrogość;
 • powtarzające się kłótnie;
 • trudności związane z nową sytuacją (np. utratą pracy, problemami zdrowotnymi);
 • uzależnienie partnera;
 • chęć odbudowania związku po zdradzie;
 • doświadczenie traumy przez parę lub jedną osobę w związku;
 • dyskomfort lub poczucie samotności w związku;
 • pojawienie się problemów natury seksualnej.

Nigdy nie należy bagatelizować problemów w związku. Terapia dla małżeństw może okazać się skutecznym środkiem do zażegnania kryzysu.

Kiedy potrzebna jest terapia rodzinna?

Wskazania do podjęcia psychoterapii dla rodzin w Białymstoku to:

 • pogorszenie się relacji między członkami rodziny;
 • doświadczanie trudnych sytuacji (m.in. rozwód, ciężka choroba, uzależnienie);
 • problemy wychowawcze;
 • powtarzające się konflikty między członkami rodziny;
 • brak czułości i ciepła rodzinnego;
 • brak umiejętności komunikowania się między sobą oraz wyrażania swoich uczuć i potrzeb.

Warto pamiętać, że problemy, dysfunkcje i nieprawidłowe wzorce zachowań są elementem destrukcyjnym dla rodziny. Wpływają one na samopoczucie jej członków, a także niosą za sobą negatywne konsekwencje w przyszłości. Dlatego nie należy zwlekać ze zgłoszeniem się po specjalistyczną pomoc.

Ile trwa terapia par? Przebieg

Czas trwania terapii małżeńskiej i rodzinnej w Białymstoku jest ustalany przez terapeutę indywidualnie do każdego przypadku. Wszystko zależy od kilku czynników – m.in.:

 • rodzaju problemu, z którym zmaga się para lub rodzina;
 • chęci współpracy z psychoterapeutą;
 • stopnia nieporozumień w małżeństwie lub rodzinie;
 • trudności napotkanych w procesie terapii.

Zwykle psychoterapia dla par i rodzin w Białymstoku trwa kilkanaście miesięcy. Proces skutkujący zażegnaniem kryzysu może być czasochłonny i wymagać sporej ilości czasu. Zdarza się jednak, że problemy udaje się przepracować już na kilku spotkaniach. Sesje odbywają się najczęściej raz w tygodniu. 

Terapia par w Białymstoku ma formę regularnych spotkań z psychoterapeutą. Podczas pierwszej wizyty specjalista zbiera dokładny wywiad. Dzięki temu jest w stanie poznać nie tylko problem, z którym zmaga się para, ale także wzajemne relacje partnerów, stopień łączących ich więzi, mocne strony i motywacje. Terapeuta obserwuje również zachowanie swoich Pacjentów względem siebie.

Podczas kolejnych spotkań para wspólnie z terapeutą zastanawia się nad możliwymi przyczynami konfliktu. Specjalista przedstawia techniki, które mają na celu rozwój kompetencji przydatnych w radzeniu sobie z doświadczanymi trudnościami. Zaleca także samodzielną pracę nad związkiem poza gabinetem.

Terapia par i rodzin - efekty

Celem psychoterapii rodzinnej i małżeńskiej w Białymstoku jest poprawa wzajemnych relacji oraz uzyskanie wsparcia w rozwiązaniu kryzysu. Dzięki pomocy psychoterapeuty możliwe jest osiągnięcie m.in. następujących efektów:

 • rozpoznanie źródeł problemów w związku lub rodzinie;
 • nabycie umiejętności radzenia sobie w kryzysowych sytuacjach;
 • złagodzenie konfliktów i nieporozumień;
 • poprawienie wzajemnej komunikacji;
 • wzmocnienie więzi między partnerami lub członkami rodziny;
 • nauka aktywnego słuchania i wyrażania empatii wobec bliskich;
 • przywrócenie bliskości;
 • odbudowanie wzajemnego zaufania;
 • usunięcie źródeł stresu i negatywnych emocji;
 • wzmocnienie pozytywnych cech, emocji i relacji;
 • wypracowanie kompromisów;
 • nabycie umiejętności budowania zdrowych relacji z najbliższym  otoczeniem.

Warto przy tym pamiętać, że terapia małżeńska nie zawsze kończy się zachowaniem związku. Może się zdarzyć, że partnerzy dojdą do wniosku, że najlepszym rozwiązaniem jest rozstanie. Nie oznacza to, że psychoterapia okazała się nieskuteczna. Decyzja o rozstaniu jest trudna, a dzięki terapii jej podjęcie staje się łatwiejsze i najczęściej odbywa się w zgodzie.

Ile kosztuje i gdzie umówić się na terapię par w Białymstoku?

Cena terapii par lub rodzin w Białymstoku wynosi 220 zł (60 min) oraz 280 zł (90min)* za jedno spotkanie.

Na psychoterapię par i rodzin w Białymstoku można zapisać się telefonicznie pod numerem naszym ogólnopolskim telefonu 22 566 22 24. Infolinia jest czynna w godzinach 09:00–20:00. Wizytę u psychoterapeuty można zarezerwować również poprzez sklep internetowy.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Inni specjaliści w Twoim mieście:

Terapia par i rodzin Białystok