Psychiatra

Psychiatra to specjalista zajmujący się zaburzeniami natury psychicznej. Leczy Pacjentów, stosując m.in. farmakoterapię. Jest uprawniony do wystawiania skierowań oraz zwolnień lekarskich.

Na wizytę u psychiatry zapraszamy do placówek Centrum Zdrowia Psychicznego Mind Health. Gwarantujemy dyskrecję, empatię i profesjonalne wsparcie.

Psychiatra w Mind Health - Centrum Zdrowia Psychicznego

Psychiatrzy przyjmujący w Mind Health:

Zobacz więcej specjalistów

Czym zajmuje się psychiatria?

Psychiatria jest dziedziną medycyny zajmującą się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń psychicznych, a także zapobieganiem tym zaburzeniom poprzez zastosowanie odpowiednich działań profilaktycznych.

W zakresie postępowania diagnostycznego psychiatria zmierza do osiągnięcia zdrowia u Pacjenta, a różnicuje ją:

 • identyfikacja fenomenów życia psychicznego,
  analiza objawów psychopatologicznych,
 • analiza podzespołów, zespołów – syndromów psychopatologicznych,
 • określenie pozycji nozologicznej (klasyfikacja, opis choroby).

Kim jest psychiatra?

Psychiatrą jest lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii lub lekarz specjalista w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży według ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U.2020.685 t.j.).

Psychiatra jest zawodem regulowanym prawnie, wpisanym do rejestru i bazy klasyfikacji zawodów i specjalności z kodem: 221256.

Według ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, w Polsce realizuje się Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego, który obejmuje w szczególności:

 1. promocję zdrowia psychicznego i zapobiegania zaburzeniom psychicznym;
 2. zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi wielostronnej i powszechnie dostępnej opieki zdrowotnej oraz innych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym;
 3. kształtowanie wobec osób z zaburzeniami psychicznymi właściwych postaw społecznych, a zwłaszcza zrozumienia, tolerancji, życzliwości, a także przeciwdziałania ich dyskryminacji.

Specjalista taki ukończył studia medyczne i ma uprawnienia do wypisywania zwolnień lekarskich i recept. W razie potrzeby może też skierować Pacjenta na leczenie szpitalne.

Wizyta u psychiatry: przebieg

Lekarz psychiatra zajmuje się rozpoznawaniem, różnicowaniem i leczeniem zaburzeń psychicznych – wrodzonych i nabytych.

Zgodnie z kompetencjami i posiadaną wiedzą, zajmuje się diagnozowaniem i leczeniem osób z dysfunkcjami natury psychicznej, uzależnionych, z symptomami zespołów nieprzystosowania społecznego oraz chorobami psychicznymi.

Psychiatra podejmuje się również działań na rzecz promocji zdrowia oraz profilaktycznych w zapobieganiu chorobom psychicznym.

W czasie pierwszej wizyty można spodziewać się wywiadu i ewentualnych testów. Na kolejnych, specjalista zaleci i wdroży odpowiedni sposób leczenia. Odpowiednio często będzie zapraszał Pacjenta na wizyty kontrolne.

Wskazania do leczenia psychiatrycznego

Problemy, z którymi możesz zwrócić się do psychiatry to m.in.:

i inne.

Obszar działania lekarza psychiatry: diagnostyka i leczenie zaburzeń

Konsultacje psychiatryczne i podjęte leczenie, opiera się na rozpoznaniu, diagnozowaniu i podejmowaniu niezbędnych czynności mających na celu osiągnięcie zdrowia i optymalnej sprawności psychicznej Pacjenta.

Psychiatra zajmuje się m.in.:

 • wywiadem, kontrolą i oceną stanu psychicznego Pacjenta;
 • badaniem psychiatrycznym, rozpoznaniem lekarskim;
 • podejmowaniem kontaktu z chorym oraz rodziną (opiekunami) osoby pozostającej pod opieką psychiatryczną;
 • przeprowadzaniem: niezbędnych badań, testów sprawności psychicznej, testów psychoruchowych oraz innych, dodatkowych badań;
 • interpretacją i oceną wyników badań;
 • leczeniem zaburzeń psychicznych i zespołów psychoorganicznych, upośledzenia umysłowego, nerwic, uzależnień oraz innych chorób psychicznych i zespołów nieprzystosowania społecznego;
 • podejmowaniem decyzji o metodzie leczenia, w tym: farmakoterapia, psychoterapia, hipnoza, elektroterapia, stany hipoglikemiczne, terapia zajęciowa, muzykoterapia i inne;
 • skierowaniem lub sugerowaniem skonsultowania się z innymi specjalistami z zakresu medycyny;
 • wykonywaniem zabiegów diagnostycznych i leczniczych;
 • udzielaniem pomocy doraźnej w stanach naglących;
  kierowaniem działaniami w sytuacjach zagrażających otoczeniu i wymagających opanowania np. Pacjenta agresywnego, chorego psychicznie;
 • prowadzeniem dokumentacji lekarskiej, wypisywaniem skierowań, zwolnień lekarskich oraz recept;
 • przygotowywaniem opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa.

Kto i kiedy powinien iść do psychiatry?

Przejawiające się w sferze psychicznej trudności mogą objawiać się w różny sposób. Oznakami pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego, które świadczą o potrzebie konsultacji psychiatrycznej, mogą być niespecyficzne zachowania lub myśli, pogłębiające się złe samopoczucie i inne, atypowe, wymagające konsultacji z psychiatrą objawy — w tym m.in.:

 • długotrwałe uczucie przygnębienia, smutku, braku energii, bezradności;
 • skrajne i niepokojące zmiany nastroju;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się lub skrajne poczucie winy;
 • problemy ze snem, bezsenność, apatia;
  niezdolność do radzenia sobie z codziennymi sprawami, obowiązkami, problemami;
 • brak umiejętności radzenia sobie ze stresem, nadmierny, długotrwały stres;
 • trudności w zaakceptowaniu nowej sytuacji życiowej;
 • trudności w zaakceptowaniu tożsamości płciowej;
 • traumatyczne przeżycia, wypadek, śmierć, choroba – nagła, przewlekła;
 • problemy z koncentracją, pamięcią;
 • wycofanie, lęk, nadmierny strach, spadek libido, brak odczuwania pozytywnych emocji;
 • uzależnienia fizyczne, społeczne, psychiczne – w tym od substancji psychoaktywnych;
 • uzależnienia czynnościowe, behawioralne – w tym hazard, pracoholizm, seksoholizm, nałóg grania (uzależnienie od komputera, sieci internetowej);
 • myśli samobójcze, samookaleczenia, autoagresja, agresja.

Do psychiatry może też skierować Pacjenta inny specjalista — np. psycholog, który zdiagnozował jedno z zaburzeń psychicznych wymagających farmakoterapii.

Dobry psychiatra w Mind Health: co nas wyróżnia?

Dobry psychiatra to taki, który jest wykwalifikowany, ma doświadczenie w pracy z Pacjentem i stale poszerza swoją wiedzę. Psychiatra jest lekarzem pomagającym w jednej z najdelikatniejszych sfer życia, dlatego klienci doceniają, jeśli potrafi nawiązać z nimi dobry kontakt i jest empatyczny. Szukasz takiego specjalisty dla osób dorosłych lub młodzieży i dzieci? Zachęcamy do umówienia wizyty w jednym z naszych centrów zdrowia psychicznego.

Zatrudnieni u nas eksperci nie tylko posiadają wymagane uprawnienia; zwracamy też uwagę na ich historię zawodową i działalność naukową. Wszyscy specjaliści podlegają superwizji i — w razie konieczności — odbywają własne terapie.

Cena konsultacji: psychiatra

Koszt wizyty u psychiatry w Mind Health Centrum Zdrowia Psychicznego wynosi od 200 do 260 zł*. Ceny są nieco inne w różnych miejscowościach, dlatego warto sprawdzić szczegóły w cenniku. Konsultacja trwa od 20 do 60 minut i może odbyć się stacjonarnie w jednym z naszych gabinetów albo online bądź przez telefon (w formie telekonsultacji).

Pierwsza wizyta u psychiatry jest nieco droższa, ponieważ wiąże się z przeprowadzeniem diagnozy: zdarza się, że lekarz konsultuje się w sprawie Pacjenta z innymi specjalistami. Kolejne spotkania w ramach leczenia psychiatrycznego kosztują już mniej.

Lokalizacja poradni

Zapraszamy do psychiatry w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu, Katowicach Poznaniu, Gdańsku i Toruniu — nasza sieć stale się rozwija, dlatego już wkrótce będzie można znaleźć placówki Mind Health także w innych dużych polskich miejscowościach. A na wizytę u psychiatry online możesz umówić się z dowolnego miejsca w Polsce (a nawet zza granicy).

Nasze gabinety zlokalizowane są w centrach miast i dysponują parkingiem. Do każdej z poradni można łatwo dojechać zarówno komunikacja miejską, jak i własnym samochodem. Dbamy o wystrój i wyposażenie, tak aby każdy Pacjent czuł się u nas komfortowo: w gabinetach znajdziesz wygodne kanapy, a całość tworzy przytulne, miłe dla oka wrażenie. Zapraszamy!

Jak umówić się na wizytę?

Zapisy do stacjonarnych placówek Mindh Health w każdym mieście oraz rezerwacje terminów telewizyt przyjmowane są pod ogólnopolskim numerem 22 566 22 24.

Istnieje też możliwość wygodnej i szybkiej rejestracji on-line za pośrednictwem  sklepu internetowego Mind Health: możesz tam przejrzeć listę specjalistów i umówić się do wybranego spośród nich albo zdać się na nas i określić tylko termin i lokalizację, które Ci pasują.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

Mindhealth logo