Psychiatra

Psychiatra to specjalista zajmujący się zaburzeniami natury psychicznej. Leczy Pacjentów, stosując m.in. farmakoterapię. Jest także uprawniony do wystawiania skierowań oraz zwolnień lekarskich.

Na wizytę u lekarza psychiatry online lub stacjonarnie zapraszamy do Centrum Zdrowia Psychicznego MindHealth. Przyjmujemy w największych polskich miastach oraz zdalnie.

Psychiatra w MindHealth - Centrum Zdrowia Psychicznego

Kim jest psychiatra?

Psychiatra to lekarz, który ukończył studia medyczne i ma uprawnienia do wypisywania zwolnień lekarskich i recept. W razie potrzeby może też skierować Pacjenta na leczenie szpitalne. Zajmuje się rozpoznawaniem, leczeniem i rehabilitacją zaburzeń psychicznych, a także zapobieganiem tym zaburzeniom poprzez zastosowanie odpowiednich działań profilaktycznych. W obszarze jego działań jest też przygotowywanie opinii, świadectw, orzeczeń oraz wniosków do celów inwalidztwa, zatrudnienia i sądownictwa.

Choć często podkreśla się, że od psychologapsychoterapeuty różni tego specjalistę możliwość wystawiania recept, w swojej pracy stosuje on nie tylko leki, ale też metody oparte na rozmowie. Współpracuje także z innymi specjalistami w celu poprawy stanu zdrowia Pacjenta.

Kiedy umówić się do psychiatry?

Przejawiające się w sferze psychicznej trudności mogą objawiać się w różny sposób. Oznakami pogarszającego się stanu zdrowia psychicznego, które świadczą o potrzebie konsultacji psychiatrycznej, mogą być niespecyficzne zachowania lub myśli, pogłębiające się złe samopoczucie i inne nietypowe objawy — w tym m.in.:

 • długotrwałe uczucie przygnębienia, braku energii, bezradności;
 • skrajne zmiany nastroju;
 • nadmierny lęk, zamartwianie się;
 • bezsenność, apatia;
 • niezdolność do radzenia sobie z codziennymi obowiązkami;
 • nadmierny, długotrwały stres;
 • trudności w zaakceptowaniu nowej sytuacji życiowej;
 • trudności w zaakceptowaniu tożsamości płciowej;
 • traumatyczne przeżycia, wypadek, śmierć, choroba;
 • problemy z koncentracją i pamięcią;
 • uzależnienia;
 • samookaleczenia lub autoagresja.

Do psychiatry może też skierować Pacjenta inny specjalista — np. psycholog, który zdiagnozował jedno z zaburzeń psychicznych wymagających farmakoterapii. Dlatego jeśli nie masz pewności, czy lepiej iść do psychologa, czy do psychiatry, możesz zacząć od tego pierwszego.

Psychiatra