Specjaliści

Mgr Daria Augustynowicz

Mgr Daria Augustynowicz jest psychoterapeutą i pedagogiem specjalnym. Ukończyła Akademię Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku Pedagogika specjalna oraz Pedagogika a także specjalność z Edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem i edukacji przedszkolnej i szkolnej.

Jest również absolwentką studiów podyplomowych z Pedagogiki terapeutyczno-leczniczej umożliwiającej prace na oddziale szpitalnym. Jest certyfikowanym Terapeutą Środowiskowym i w trakcie specjalizacji z psychoterapii dzieci i młodzieży.

Doświadczenie zawodowe: 

 • 5 lat pracy jako Pedagogog Specjalny.
 • Ponad 300h stażu w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego.
 • W latach 2020-2023 Terapeuta Środowiskowy w Ośrodku Środowiskowej opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej.
 • Od września 2021 r. praca na Oddziale leczenia nerwic dla młodzieży w Zagórzu.
 • Od połowy 2023r. praca psychoterapeuty w ramach NFZ.

Mgr Daria Augustynowicz towarzyszy pacjentom w ich trudnościach wieku rozwojowego, przeżywanych kryzysach. Przyjmuję pacjentów w zakresie psychoterapii indywidualanej szanując dobro pacjenta. Cechuje ją cierpliwość, empatia i indywidualne podejście do każdego pacjenta. W gabinecie dba o przyjazną i bezpieczną atmosferę.

Zaburzenia, z którymi pracuje specjalista to m.in:

 • depresja,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia odżywiania,
 • trudności w relacjach rówieśniczych i rodzinnych,
 • przemoc,
 • PTSD,
 • samookaleczenia,
 • psychoedukacja rodziców,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia osobowości,
 • molestowanie. 

Mgr Daria Augustynowicz przyjmuje pacjentów od 14 do 26 roku życia. 

Mgr Daria Augustynowicz