Specjaliści

Mgr Joanna Daniel

Specjalista zajmuje się młodzieżą od 14 roku życia i osobami dorosłymi.

Obszary specjalizacji:

 • Zespół stresu pourazowego (PTSD),
 • trauma,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zaburzenia dysocjacyjne,
 • interwencja kryzysowa,
 • mobbing / przemoc,
 • wypalenie zawodowe,
 • depresja,
 • samookaleczenia,
 • napady paniki (lęk paniczny),
 • powikłana żałoba,
 • poczucie winy lub wstydu,
 • diagnostyka zaburzeń osobowości, zaburzeń dysocjacyjnych, zaburzeń zachowania,
 • i inne.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Jest psychologiem, psychotraumatologiem, certyfikowanym coachem i trenerem. Pracuje w nurcie poznawczo-behawioralnym. Jej misją zawodową jest pomaganie pacjentom w zmaganiu się z trudnościami życiowymi oraz towarzyszenie im w rozwoju ich kompetencji. Swoje metody pracy dostosowuje indywidualnie do potrzeb każdego Pacjenta, posiłkując się przy tym najnowszymi doniesieniami z badań naukowych.

Studia psychologiczne ukończyła na Wydziale Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła też Studia Podyplomowe Psychotraumatologia na Uniwersytecie SWPS. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy psychotraumatologicznej, psychologicznej, coachingowej, trenerskiej, między innymi w Specjalistycznym Centrum Terapii GedeonMedica, Przychodni Gedeon Medica.
Pracuje pod stałą superwizją, zgodnie z Kodeksem Etyczno-Zawodowym Psychologa.

Oprócz języka polskiego w pracy z Pacjentami posługuje się językiem rosyjskim.

Mgr Joanna Daniel