Specjaliści

Mgr Marta Kobylińska

Psycholog i psychoterapeutka analityczna. Ukończyła Psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz szkolenie psychoterapeutyczne w nurcie poznawczo-behawioralnym dla dzieci i młodzieży w Centrum CBT w Warszawie. Od ponad dwudziestu lat pracuje z Pacjentami jako terapeuta oraz trener. Odbyła liczne szkolenia z NVC – komunikacji opartej na empatii (Dialogue Unlimited, Szkoła Empatii), szkolenie w EEG w Instytucie dr M. Pakszys oraz posiada certyfikat 4-tego stopnia Tomatis Development SA Luxemburg.

Skończyła czteroletnie szkolenie w dziedzinie psychoterapii analitycznej grupowej i indywidualnej w  Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów” w Warszawie, mającym atest Sekcji Naukowej Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Interesuje się metodami neurostymulacji oraz treningiem uwagi słuchowej.

Specjalizuje się w pracy z osobami dorosłymi, młodzieżą i dziećmi od 10 r. ż. Prowadzi terapie indywidualne oraz grupowe. Udziela wsparcia rodzicom w problemach wychowawczych oraz dzieciom w problemach wieku dojrzewania. Pomaga w zaburzeniach nerwicowych, lękowych i depresyjnych oraz udziela wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Daje oparcie osobom zmagającym się z trudnościami związanymi ze zmianą swojej sytuacji życiowej.

Mgr Marta Kobylińska: wideowizytówka | MindHealth
Mgr Marta Kobylińska