Specjaliści

Mgr Magdalena Rumińska

Specjalista zajmuje się:

 • dorosłymi,
 • osobami w kryzysie życiowym (choroba własna lub bliskiej osoby, śmierć bliskiej osoby, żałoba, utrata pracy, rozwód, rozstanie), z problemami emocjonalnymi, z niskim poczuciem własnej wartości, doświadczającymi trudności w kontaktach z innymi ludźmi (nieumiejętność stawiania granic, nadmierna uległość, agresja),
 • pragnącymi dążyć do własnego rozwoju.

Obszary specjalizacji:

 • bulimia,
 • depresja,
 • fobie (m.in. agorafobia, klaustrofobia, arachnofobia),
 • interwencja kryzysowa,
 • lęk uogólniony,
 • lęk społeczny/fobia społeczna,
 • napady paniki,
 • nerwica natręctw/zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne,
 • psychoonkologia,
 • stany lękowe,
 • stres,
 • wsparcie okołorozwodowe,
 • wypalenie zawodowe,
 • zaburzenia afektywne dwubiegunowe,
 • zaburzenia lękowe,
 • zaburzenia nastroju,
 • zaburzenia osobowości,
 • zaburzenia psychosomatyczne,
 • zaburzenia związane ze stresem.

Kwalifikacje i doświadczenie:

Psycholog, certyfikowany psychoterapeuta poznawczo–behawioralny (certyfikat numer 520) Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu SWPS w Warszawie oraz Szkoły Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU w Warszawie. Ukończyła studia podyplomowe „Diagnoza psychologiczna w praktyce klinicznej”. Doświadczenie kliniczne zdobywała, pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, w Zespole Leczenia Środowiskowego oraz w gabinecie prywatnym. W ostatnich latach związana z Poradnią Psychoonkologii Narodowego Instytutu Onkologii im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie.

Swoją pracę poddaje regularnej superwizji certyfikowanych superwizorów. W trosce o jakość świadczonych usług terapeutycznych regularnie uczestniczy w szkoleniach specjalistycznych rozwijających kompetencje zawodowe.

W swojej praktyce zwraca szczególną uwagę na relację z pacjentem, jego mocne strony i umiejętności, które można wykorzystać w celu osiągnięcia oczekiwanej przez pacjenta zmiany oraz poprawy jakości jego życia.

Mgr Magdalena Rumińska