Specjaliści

Mgr Oksana Czeberkus

Specjalista przyjmuje:

 • dzieci i młodzież od 12. do 18. roku życia,
 • dorośli,
 • grupy terapeutyczne.

Obszary specjalizacji:

 • ADD,
 • ADHD,
 • autyzm,
 • depresja,
 • fobia szkolna,
 • fobie i zaburzenia lękowe,
 • lęk społeczny,
 • mobbing,
 • napady paniki,
 • psychoedukacja rodziców,
 • samookaleczenia,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera.

Wykształcenie i kwalifikacje:

Mgr Oksana Czeberkus - psycholog oraz terapeuta w trakcie całościowego czteroletniego szkolenia z psychoterapii poznawczo behawioralnej w Centrum CBT-EDU. Ukończyła psychologię na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz podyplomowe studia kwalifikacyjne z przygotowania pedagogicznego na Akadamii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi. Swoje doświadczenie zdobywała w terapeutycznych placówkach przedszkolnych, poradni psychologiczno-pedagogicznej, poradni zdrowia psychicznego, a także na stażu klinicznym na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Dzieci i Młodzieży w Józefowie. Odbyła szkolenia w zakresie diagnozy i terapii osób z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, a także z muzykoterapii, treningu umiejętności społecznych oraz pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym. Jest również członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej.

Zajmuje się psychoterapią indywidualną młodzieży od 11 r.z. i osób dorosłych. Przyjmuje pacjentów na konsultacje psychologiczne. Prowadzi również treningi umiejętności społecznych dla młodzieży.

Na psychoterapię indywidualną zaprasza osoby z problemami w relacjach, trudnościami z samoakceptacją, niskim poczuciem własnej wartości, obniżonym nastrojem, osoby w kryzysie, a także osoby przeżywające długotrwały stres. Przyjmuje pacjentów z zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami nastroju, zaburzeniami adaptacyjnymi, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi i ADHD. Wspiera również młodzież uczącą się w systemie indywidualnego nauczania.

W pracy z pacjentem najważniejsze jest dla niej indywidualne podejście i wielowymiarowe spojrzenie na pojawiające się trudności. W swojej pracy dąży do stworzenia pacjentowi bezpiecznej przestrzeni, pełnej zrozumienia, zaufania i tolerancji. Kieruje się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa, a swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzone terapie

Mgr Oksana Czeberkus