Specjaliści

Mgr Magdalena Stasieczek

Specjalista przyjmuje:

 • dzieci od 6 lat,
 • młodzież do 16 roku życia,
 • rodzice dzieci młodzieży.

Obszary specjalizacji:

 • ADD,
 • ADHD,
 • autyzm,
 • dysleksja, dysgrafia, dyskalkulia, dysortografia,
 • niepełnosprawność intelektualna,
 • psychoedukacja rodziców,
 • trudności w nauce,
 • zaburzenia zachowania,
 • zaburzenia związane ze stresem,
 • zespół Aspergera,
 • zaświadczenia o dysleksji, dysortografii.

Wykształcenie i doświadczenie:

Absolwentka psychologii klinicznej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończyła podyplomowe studia w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz kwalifikacyjne studia pedagogiczne. Obecnie jest w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w podejściu integracyjnym. Odbyła liczne kursy i szkolenia w zakresie diagnozy i pomocy psychologicznej.

Doświadczenie zawodowe zdobywała, pracując w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole i przedszkolu. Zajmuje się diagnozą intelektu, procesów poznawczych, osobowości oraz zaburzeń neurorozwojowych (dysleksja, spektrum autyzmu, ADHD). Udziela pomocy dzieciom i nastolatkom zmagającym się z trudnościami szkolnymi, stresem i trudnościami w relacjach społecznych. Wspiera rodziców w rozwoju kompetencji wychowawczych i budowaniu bliskiej relacji z dziećmi.

Prowadzone terapie

Mgr Magdalena Stasieczek