TSR Gdańsk

To podejście terapeutyczne zakłada, że Pacjent najlepiej wie, czego potrzebuje. Terapeuta pomaga mu tylko poznać mocne strony oraz możliwości i zasoby.

Podczas terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Gdańsku nie wraca się do przeszłości, ale myśli o teraźniejszości i przyszłości.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach Gdańsk

Na czym polega TSR w Gdańsku?

Terapia w tym nurcie powstała w latach siedemdziesiątych w USA w odpowiedzi na krytykę tradycyjnych terapii skupiających się na problemach i szukaniu ich przyczyn przeszłości. TSR (ang. SFBT — Solution Focused Brief Therapy) skupia się na teraźniejszości i przyszłości, nie doszukuje się źródła trudności w przeszłości, a dodatkowo uważa, że to Klient (specjalnie tak określany jest Pacjent) sam wie, czego mu potrzeba do rozwiązania problemu. Terapeuta i sesje są tylko narzędziem do uzyskania celu.

Terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach wyróżniają brak analizy źródła problemu oraz odejście od diagnozowania w rozumieniu medycznym. Przykładowo Pacjent ze zdiagnozowaną depresją w myśl założeń TSR depresji nie ma – nie ma bowiem diagnozowania w rozumieniu medycznym. W tym przypadku terapeuta pyta Klienta o to, jak będzie wyglądać jego życie, kiedy objawy ustąpią, co się zmieni. Ważne jest to, że już teraz Klient ma zasoby, aby samemu zmieniać swoje życie i dążyć do celu.

W trakcie terapii Klient często słyszy od terapeuty komplementy oraz pochwały. To element metody terapeutycznej polegający na uświadamianiu Pacjentowi jego zalet i motywujący do działania.

Zasady pracy terapeutycznej

Model terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach w Gdańsku opiera się na 3 zasadach:

 1. Jeśli coś działa, rób tego więcej. Powtarzanie dobrych zachowań ma na celu ich utrwalenie.
 2. Jeśli coś nie działa, nie rób tego więcej. Szukaj dalej, szukaj lepszych rozwiązań i unikaj tego, z czego nie jesteś zadowolony.
 3. Jeśli coś się nie zepsuło, nie naprawiaj tego. Czyli po prostu nie komplikuj na siłę sytuacji.

Terapia może być prowadzona grupowo lub indywidualnie. Może także być terapią dla par i rodzin.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Gdańsku – zalety

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach ma wiele zalet, do których zalicza się przede wszystkim budowanie poczucia własnej wartości u Klienta, uświadamianie mu jego zalet, a także potencjału oraz zasobów, jakie już posiada. Podczas terapii zmienia się wady w zalety, nie ma także analizowania przeszłości. Wraca się jedynie do zachowań, które były dla Klienta wzorcowe, pożądane. W tej terapii nie ma także rozwiązywania problemów, a jedynie szuka się najlepszego wyjścia z danej sytuacji. Oznacza to, że terapia trwa często o wiele krócej, a Pacjent kończy ją pewniejszy siebie.

Elementy terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach są wykorzystywane w coachingu i doradztwie zawodowym – zwłaszcza komplementowanie Klienta, zmienianie jego słabych stron w mocne oraz uświadamianie mu, że nie ma rzeczy niemożliwych, a jego przyszłość zależy tylko od niego.

Jak wyglądają spotkania w tym nurcie?

Terapeuta podczas pracy z Klientem wykorzystuje kilka metod podejścia skoncentrowanego na rozwiązaniach:

 1. Praca na zasobach. Polega ona na zwracaniu uwagi Klienta na jego zalety poprzez komplementowanie.
 2. Wizualizacji przyszłości. Ta technika polega na zachęcaniu Klienta do wizualizacji przyszłości, jak jego zdaniem wygląda idealna sytuacja życiowa, kiedy będzie szczęśliwy. Co może zrobić już teraz w celu realizacji tej wizji?
 3. Powrót do przeszłości, czyli wyjątki. Nie szuka się przyczyn problemu w przeszłości, ale terapeuta pyta, co w przeszłości Klienta było pomocne do rozwiązywania podobnych trudności, jak wyglądało życie przed jej wystąpieniem i co się mogło zmienić.
 4. Technika skalowania. Klient ma za zadanie umieścić siebie w skali od 1 do 10. Pomaga to uporządkować doświadczenia.
 5. Robienie inaczej – Klient jest proszony o to, aby zrobił coś inaczej niż zazwyczaj. Pomaga to przełamywaniu utrwalonych schematów.
 6. Odnotowywanie zmiany. Każda, nawet najmniejsza zmiana musi być zauważona i odnotowana przez Klienta, aby czerpać wiedzę z pozytywnych doświadczeń.
 7. Przeformułowanie. Klient z pomocą terapeuty zmienia swoje wady w zalety.

Ile trwa psychoterapia?

TSR jest terapią krótkoterminową, zazwyczaj odbywa się około 10 spotkań z terapeutą. Dużo zależy od potrzeb Klienta, ale terapeuta zawsze określa przybliżoną ilość sesji, jaka jest potrzebna do osiągnięcia celu procesu terapeutycznego. Spotkania z trenerem trwają od 50 do 60 minut.

Udział w niej może być polecony przez psychologa, który stwierdzi konkretne zaburzenie, bądź wybrany przez samego Pacjenta ze względu na oczekiwane cele dotyczące poprawy samopoczucia.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach w Gdańsku – cena i lokalizacja

Jednorazowa sesja w nurcie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach kosztuje w Gdańsku 210 zł*. 

Zapraszamy do umówienia się na wizytę pod numerem telefonu 22 566 22 24 lub online w naszym sklepie internetowym.

Jak wybrać terapeutę?

Wybór dobrego terapeuty TSR w Gdańsku jest bardzo ważny dla powodzenia terapii. Pacjent musi czuć się w gabinecie swobodnie i mieć świadomość, że jest z terapeutą zupełnie szczery. Atmosfera powinna być swobodna, a relacja oparta na zaufaniu i wzajemnym szacunku. Pacjent ma możliwość zmiany terapeuty w dowolnym momencie. Należy przy tym pamiętać, że wybór terapeuty jest bardzo indywidualną kwestią.

Terapeuci TSR muszą mieć ukończone szkolenie i posiadać certyfikat wydany przez jedno ze stowarzyszeń terapeutów:

 • Polskie Stowarzyszenie Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR);
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (PTPSR);
 • Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (CTSR).

Wszystkie te wymagania spełniają specjaliści prowadzący terapię TSR w Gdańsku w gabinetach MindHealth — ich listę wraz z dostępnymi terminami wizyt znajdziesz powyżej. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

* Przedstawione ceny mają charakter informacyjny i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1 Kodeksu Cywilnego.

TSR Gdańsk