Specjaliści

Mgr Dorota Nowacka

Mgr Dorota Nowacka jest psychologiem, psychotraumatologiem i arteterapeutą.

Absolwentka Wydziału Zamiejscowego w Sopocie, Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Ukończyła również studia podyplomowe z Psychologii Transportu i z Psychotraumatologii na Uniwersytecie Gdańskim oraz Arteterapia na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym.

Ukończyła kurs I i II stopnia TSR, w Centrum Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach „CTSR” oraz uzyskała Certyfikat Mediatora w Gdańskim Centrum Mediacji FISO.

Dzięki współpracy z Fundacją Centrum Praw Kobiet w Gdańsku, zdobyła doświadczenie ważne w pracy z osobami, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej np. związanej z rozstaniem, rozwodem, żałobą, udzielając konsultacji psychologicznych osobom znajdującym się w sytuacjach kryzysu życiowego.

Pracuje w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, w którym Klient jest ekspertem od swojego życia. Jest osobą, która wyznacza cele, ocenia postępy w terapii, i decyduje, w jakim momencie należy terapię zakończyć. W tym nurcie terapeuta współtworzy z Klientem precyzyjną wizję celu i optymalną drogę do jego osiągnięcia.

W swoje pracy również wykorzystuje arteterapię. Arteterapia nie skupia się na wartościach estetycznych dzieł, dlatego niepotrzebne są żadne zdolności plastyczne, czy doświadczenia plastyczne. Opiera się natomiast na założeniu, że autoekspresja pomaga rozwiązać problemy i konflikty, kierować zachowaniem, redukować stres, podnosić samoocenę, uzyskać wgląd.

Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Terapeutów Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (PSTTSR).

Mgr Dorota Nowacka